¬ името на јллах, ¬семилостиви€, ћилосърдни€!

“екстово оформление: http://www.muslimabg.com

  

ќснови на
брачното съжителство

 

Ўейх
ћухаммед јхмед  енан

 

ѕревод: јйхан —елиман —юлейман

 

Ўесто издание
1999
Ѕейрут, Ћиван

 

»здателска къща: У»сл€мски благовещани€Ф

 

— Џ ƒ Џ – ∆ ј Ќ » ≈

ѕ–≈ƒ√ќ¬ќ–

 

ѕЏ–¬»† –ј«ƒ≈Ћ:††∆≈Ќ»“Ѕј

1. «Ќј„≈Ќ»≈†Ќј†∆≈Ќ»“Ѕј“ј
2. ѕќ—“јЌќ¬Ћ≈Ќ»я «ј†∆≈Ќ»“Ѕј“ј
3. ÷≈Ћ†Ќј†∆≈Ќ»“Ѕј“ј
4. ѕќЋ»√јћ»я
5. ¬Џѕ–ќ—»†»†ќ“√ќ¬ќ–

¬“ќ–» –ј«ƒ≈Ћ: —√ќƒя¬јЌ≈

1. «Ќј„≈Ќ»≈ » ѕќ—“јЌќ¬Ћ≈Ќ»я «ј —√ќƒя¬јЌ≈“ќ
2. ѕќ√Ћ≈∆ƒјЌ≈ Ќј √ќƒ≈Ќ»÷ј“ј
3. “Џ–—≈Ќ»  ј„≈—“¬ј
4. ќЅ»„, ЋёЅќ¬ » –≈¬Ќќ—“
5. ¬Џѕ–ќ—» » ќ“√ќ¬ќ–»

“–≈“» –ј«ƒ≈Ћ:††Ѕ–ј„≈Ќ†ƒќ√ќ¬ќ

1. ”—Ћќ¬»я Ќј Ѕ–ј„Ќ»я ƒќ√ќ¬ќ–
2. ѕќ—“јЌќ¬Ћ≈Ќ»я «ј Ѕ–ј„Ќ»я ƒќ√ќ¬ќ–
3. ∆≈Ќ»“Ѕј“ј Ќј Ќ≈¬я–¬јў — ¬я–¬јўј
4. ¬Џѕ–ќ—» » ќ“√ќ¬ќ–»

„≈“¬Џ–“»†–ј«ƒ≈Ћ:†† —¬ј“Ѕј

1. —¬ј“Ѕј
2. ¬—“Џѕ¬јЌ≈ ¬ —Џѕ–”∆≈— » ѕ–ј¬ј
3. ѕќ«ƒ–ј¬Ћ≈Ќ»я » ѕќƒј–Џ÷»
4. ¬Џѕ–ќ—» » ќ“√ќ¬ќ–»

ѕ≈“»†–ј«ƒ≈Ћ:†† ѕќЋќ¬†ј “

01. ѕќЋќ¬ ј “. ¬»ƒќ¬≈
02. —≈ —”јЋЌќ ¬Ћ≈„≈Ќ»≈
03. ≈“» ј Ќј ѕќЋќ¬»я ј “
04. ѕЏ–¬» ѕќЋќ¬ ј “
05. ѕќ«» Ќј ѕќЋќ¬»я ј “
06. ѕ–≈∆ƒ≈¬–≈ћ≈Ќ≈Ќ ќ–√ј«Џћ
07. ќ“—ЋјЅ¬јЌ≈ Ќј ѕќЋќ¬ќ“ќ ∆≈ЋјЌ»≈
08. ѕќЋќ¬ ј “ ѕ–≈« ¬–≈ћ≈ Ќј ћ≈Ќ—“–”ј÷»я
» —Ћ≈ƒ–ќƒ»Ћ≈Ќ ѕ≈–»ќƒ Ќј ќ„»—“¬јЌ≈

09. ѕќЋќ¬ ј “ — Ѕ–≈ћ≈ЌЌј
10. ѕќ—“јЌќ¬Ћ≈Ќ»я «ј УјЌ”—јФ
11. ќЌјЌ»«Џћ
12. ѕќЋё÷»я
13. У¬ќƒ»Ф,  ќ»“ќ »«Ћ»«ј“ ќ“ „ќ¬≈ ј
14. —≈ –≈÷»» Ќј ∆≈Ќ— »я ѕќЋќ¬ ќ–√јЌ
15. –ј«√Ћј—я¬јЌ≈ Ќј “ј…Ќ»“≈ Ќј ѕќЋќ¬»я ј “
16. ¬јѕ–ќ—» » ќ“√ќ¬ќ–»

Ў≈—“» –ј«ƒ≈Ћ: Ѕ–≈ћ≈ЌЌќ—“ » –ј∆ƒјЌ≈

ѕ–≈ƒ»—Ћќ¬»≈

1. Ќј√–јƒј“ј Ќј Ѕ–≈ћ≈ЌЌј“ј ∆≈Ќј
2. ∆≈Ќ— ј –ќ∆Ѕј, ћЏ∆ ј –ќ∆Ѕј
3. ƒќЅ–ќƒ≈“≈Ћ»  Џћ Ќќ¬ќ–ќƒ≈Ќќ“ќ
4. ј ”Ў»–јЌ≈
5. ѕ–≈ƒѕј«¬јЌ≈ ќ“ «јЅ–≈ћ≈Ќя¬јЌ≈:
а) ѕ–ќ“»¬ќ«ј„ј“Џ„Ќ» —–≈ƒ—“¬ј
б) ÷≈Ћ“ј ќ“ »«ѕќЋ«¬јЌ≈“ќ Ќј
ѕ–ќ“»¬ќ«ј„ј“Џ„Ќ»“≈ —–≈ƒ—“¬ј

в) ѕќ—“јЌќ¬Ћ≈Ќ»я Ќј –≈Ћ»√»ќ«Ќ»“≈ Ќќ–ћ»
ѕќ ¬Џѕ–ќ—»“≈ «ј ѕ–≈ƒѕј«¬јЌ≈“ќ ќ“ «јЅ–≈ћ≈Ќя¬јЌ≈

6. јЅќ–“
а) Ѕ–≈ћ≈ЌЌќ—“ » ѕ≈–»ќƒ» Ќј —Џ“¬ќ–я¬јЌ≈

б) ¬ƒЏ’¬јЌ≈ Ќј ∆»¬ќ“ј
в) ѕќ—“јЌќ¬Ћ≈Ќ»я «ј јЅќ–“ј
7. —»ЋЌќ“ќ ∆≈ЋјЌ»≈ ѕ–» Ѕ–≈ћ≈ЌЌј“ј ∆≈Ќј
8. ¬Џѕ–ќ—» » ќ“√ќ¬ќ–»

—≈ƒћ»†–ј«ƒ≈Ћ:† Џ–ћ≈Ќ≈†»†Ќј—“ќ…Ќ»„≈—“¬ќ

1.  Џ–ћ≈Ќ≈
ѕЏ–¬» ¬Џѕ–ќ—: «Ќј„≈Ќ»≈ Ќј  Џ–ћ≈Ќ≈“ќ »
ѕќ—“јЌќ¬Ћ≈Ќ»я

¬“ќ–» ¬Џѕ–ќ—: ѕ–ј¬ќ Ќј  Џ–ћ≈Ќ≈
“–≈“» ¬Џѕ–ќ—: ”—Ћќ¬»я «ј «јЅ–јЌј“ј
ѕќ  Џ–ћ≈Ќ≈

„≈“¬Џ–“» ¬Џѕ–ќ—: »« ”—“¬≈Ќќ  Џ–ћ≈Ќ≈
ѕ≈“» ¬Џѕ–ќ— : ќ“Ѕ»¬јЌ≈
2. Ќј—“ќ…Ќ»„≈—“¬ќ ѕ–≈ƒ√ќ¬ќ–
ѕЏ–¬ќ : ѕ–ј¬ќ Ќј Ќј—“ќ…Ќ»„≈—“¬ќ
¬“ќ–ќ : ѕ≈–»ќƒ Ќј Ќј—“ќ…Ќ»„ј—“¬ќ
“–≈“ќ : ¬»∆ƒјЌ≈“ќ Ќј ƒ≈÷ј“ј

3. ¬Џѕ–ќ—» » ќ“√ќ¬ќ–»

ќ—ћ»†–ј«ƒ≈Ћ:††ѕ–ј¬ј†Ќј†ƒ¬јћј“ј —Џѕ–”«»

1. Уѕ–ј¬ќФ†† »†† У«јƒЏЋ∆≈Ќ»≈Ф
2. —“≈ѕ≈Ќ“ј,†† —†  ќя“ќ† ћЏ∆Џ“†
††† ѕ–≈¬Џ«’ќ∆ƒј†† ∆≈Ќј“ј

3. ѕ–ј¬ј†† Ќј†† ћЏ∆ј†† Ќјƒ†† ∆≈Ќј“ј
4. ѕ–ј¬ј†† Ќј†† ∆≈Ќј“ј†† Ќјƒ†† ћЏ∆ј
5. ¬Џѕ–ќ—»†† »†† ќ“√ќ¬ќ–»

ƒ≈¬≈“»†–ј«ƒ≈Ћ:††Ќ≈ўј,† ќ»“ќ –ј«¬јЋя“ —≈ћ≈…Ќј“ј ¬–Џ« ј

ѕ–≈ƒ»—Ћќ¬»≈
1. ѕ–»„»Ќ»†«ј†–ј«ѕјƒјЌ≈†Ќј —≈ћ≈…Ќј“ј ¬–Џ« ј
2. ¬Џѕ–ќ—»†»†ќ“√ќ¬ќ–»

ƒ≈—≈“»† –ј«ƒ≈Ћ :††  –ј…† Ќј† ѕ–ќ¬јЋ≈Ќј“ј† ∆≈Ќ»“Ѕј

ѕ–≈ƒ»—Ћќ¬»≈
1. У–азводФ
2. ¬Џѕ–ќ—»†»†ќ“√ќ¬ќ–»

≈ƒ»Ќјƒ≈—≈“»† –ј«ƒ≈Ћ :††  ј„≈—“¬ј† Ќј†† Ќј“”–ј“ј

1. ќЅ–я«¬јЌ≈†
2. ¬Џѕ–ќ—»†»†ќ“√ќ¬ќ–»

ѕќ—Ћ≈—Ћќ¬

 

 

 

 

 

 

¬ името на јллах, ¬семилостиви€, ћилосърдни€!

ѕ–≈ƒ√ќ¬ќ–

†††† —лава на јллах, —ъздател€ и ”правл€ващи€, който казва в свещената си книга:
У» той създава двойките - мъжко и женско, от частица сперма, когато се изхвърл€ (в утробата).Ф (  оран, 53: 45, 46)
У» да погледне човекът от какво† бе сътворен! Ѕе сътворен от изтласкваща се вода, ко€то излиза измежду гръбнака и ребрата.Ф†† ( оран, 86:5, 7)
—лавим √о - ¬семогъщи€ и ¬елики€, и ћу благодарим за това, че ни дари† с истинна религи€ и законодателство от най-благородни€ ѕратеник, ћухаммед (јллах да го благослови и семейството му и с мир да ги дари), което е универсално, събирателно и недосегаемо.
Ѕлагословен да е и поздравен, владетел€т на Упрославеното м€стоФ, на Уприближавани€ водоемФ, и на великото застъпничество в —ъдни€ ден - †ћухаммед, вещи€ наставник на хората със словата и делата си, идеалът ни и най-добри€т ни пример във вс€ко едно отношение. Ѕлагословено да е непорочното му семейство и всичките му най-добри и верни сподвижници.
Ќесъмнено женитбата е едно знамение от знамени€та на ¬севишни€ јллах и един дар от даровете ћу. ¬севишни€т јллах повел€ва:
У» от неговите знамени€ е, че сътвори за вас съпруги от самите вас, за да намерите спокойствие при т€х, и стори помежду ви любов и милост. ¬ това има знамени€ за хора мислещи.Ф (  оран, 30:21).
∆енитбата е правилни€т път за размножаване на човешки€ род и продължаването му до първото протръб€ване на рога в ƒен€ на страшни€ съд. „рез него се осъществ€ва размножаването и даването на живот, образуват се семейства и се сближават родове. ¬севишни€т јллах повел€ва:
Уќ, хора, Ќие ви сътворихме от един мъж и една жена, и ви сторихме народи и племена, за да се опознавате. Ќай-достоен измежду вас при јллах е най-богобо€зливи€т. јллах е ¬сезнаещ, —ведущ.Ф †††††††††††††( оран, 49:13).
У“ой е, който сътвори човека от вода и му отреди кръвно и брачно родство. “во€т √оспод е ¬семогъщ.Ф (  оран 25:54).
«а да съберат хората истинските плодове на женитбата доверени€т ѕратеник (јллах да го благослови и с мир да го дари) е раз€снил всички нормативни разпореждани€, които се отнас€т до женитбата и брачното съжителство. —ами€т ћухаммед (јллах да го благослови и с мир да го дари) е идеал за всеки, който има семейство или жени н€кого.
Ќо мнозина - и мъже и жени, все още причин€ват зло на половинките си и то поради това, че не познават религи€та и разпореждани€та й; поради това, че изостав€т сунната (1) на благородни€ ѕратеник (јллах да го благослови и с мир да го дари) и нравоучени€та му; и поради това, че сл€по подражават на запада в деморализираните им привички и лоши навици, като зачест€ването на семейните конфликти и лишаването на съпрузите от любовта и милосърдието, дарени им по Ѕожи€ милост.
ѕоради това се отзовахме на молбата за изготв€не на книга относно семейните въпроси, в ко€то да разкрием постановлени€та, от които се нужда€т сватовниците и съпрузите, за да бъдат УмладежътФ и УдевойкатаФ, УсъпругътФ и УсъпругатаФ на€сно с т€х. Ќарекохме €: Уќснови на брачното съжителствоФ.

† †††¬ключихме в не€ важни особености за брачни€ живот, преминавайки поотделно през етапите му. ѕо€снихме най-важните постановлени€, които се отнас€т до сгод€ването, брачни€ договор, сватбата, съвкуплението, бременността, полигами€та, взаимните права между съпрузите, нещата които развал€т брачното съжителство и др., които ще видите детайлно разработени в разделите на книгата.
¬ тази книга се придържахме към лаконичността и се ограничавахме със същността, без да навлизаме в цитиране на доводи и об€сн€ване на разногласи€та между учените. «ащото ние пишем за мюсюлманите изобщо, за да ги насочим към това, което ще подобри брачните им отношени€ и ще им помогне да са добри и да общуват както подобава.  акто казва ¬севишни€:
У» жените имат същите права, каквито и задължени€ съгласно обича€, но мъжете са едно стъпало над т€х.Ф (  оран, 2:228).
¬секи раздел завършва с известен брой въпроси и отговори, за по-гол€ма €снота и схващане на същността.
Ќад€ваме се ¬севишни€ јллах да допринесе полза с тази книга, да ни възнагради за не€, да ни прости, да подобри мислите ни и да ни опази. “ой ни е предостатъчен, Tой е най-прекрасни€т покровител.

 јвторът: ћyхаммед јхмед  енан

(1) †—ъвкупност от предани€ за изказвани€та, делата и одобрени€та на ѕоследни€ ѕророк ћухаммед (јллах да го благослови и с мир да го дари). ( Ѕел. прев.).†

 

 

 

 

 

1. «начение на УженитбатаФ

∆енитбата(1) e съедин€ване на две неща. ¬севишни€т јллах казва: У» когато душите се съедин€тФ. (  оран, 81:7).
†††††††††† “.е. когато душите се съедин€т с телата за възкресението. «а блаженството на в€рващите в –а€ ¬севишни€т јллах казва:
†††††††††† У» ще им дадем за съпруги хубавици с големи очи.Ф ( оран, 52:20).† “.е. ще ги съединим с т€х.
†††††††††† “ъй като женитбата означава съедин€ване, брачни€т договор, който съедин€ва мъжа и жената също се наричат женитба.
††††††††††††††† ўо се отнас€ до нормативното значение на думата женитба в исл€мското законодателство, то е: Усключване на брачен съюз, който позвол€ва на мъжа да изпитва удоволствие от жената без да има нормативни пречки за този актФ. ќт това определение се подразбира и обратното, т.е. че това е сключване на брачен съюз, който позвол€ва на жена да изпитва удоволствие от мъжа без да има нормативни пречки за този акт.
†††† ††††††—ключването на брачен съюз между мъж и жена е най-добри€т акт, тъй като касае същността на човека. ¬стъпването в брак свързва две души с връзката на любовта и милостта и е причина за наличие на потомство и неопетн€ване на честта.

 

(1) Ќа арабски УзауааджФ Ц брак, бракосъчетание, кръстосване, чифтосване.††††† —ъщо† Уник€хФ -† брак, съвкуплениие.

 

 

 

 

2. ѕостановлени€ за женитбата

∆енитбата е желателна и препоръчана (мандуб), защото е от сунната на ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари). ¬ хадис, предаден от јл-Ѕухари и от ћуслим с първоизточник јнас ибн ћалик (јллах да е доволен от него) cе казва: У√рупа от трима мъже дошлa при съпругите на ѕророка (јллах да e доволен от т€х), за да ги питат за богослужението на ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари). » когато те им †съобщили, сторило им се малко и казали(1): У ъде ще се сравн€ваме ние c ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари)? јллах му опрости и миналите и оставащите греховеФ. “огава едини€т от т€х казал: У јз ще се мол€ пo цели нощиФ. ¬тори€т† казал: Ујз ще пост€ и н€ма да се хран€Ф.† ј трети€т казал: Ујз ще стран€ от жените и н€ма да се oжен€Ф. —лед това при т€х дошъл ѕратеникът на јллах и казал: У¬ие ли сте казали така и така!? ўо се отнас€ до мен, кълна се в јллах, аз съм най-богобо€зливи€ и най-набожни€ измежду ви, но аз† се мол€ и сп€, пост€ и се хран€, и се жен€. “ози, който отхвърл€ мо€ път не е от мен.Ф
†††† »зразът на ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари): У ойто отхвърл€ мо€ път Ф означава: който се откаже от моето учение и не изпълни това, което прав€ аз Уне е от менФ т.е. не е от истинно в€рващите в единни€ јллах, защото наказва себе си с нещо, което не му е повелено и се обремен€ва с ненужно затруднение и безпокойство.
†††† «а значението на този израз също e казано, че означава: който не изпълни наставлението и учението на ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари) като см€та, че извършваното от него богослужение е по-правилно от това на ѕратеникa на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари), тогава значението на израза Уне е† от менФ е: не е от мо€та в€ра, защото убедеността† в това води до неверие.

†††† Toва постановление за женитбата касае този, който е с† уравновесен характер, който ако не се ожени не се страхува, че ще попадне в прелюбоде€ние и може да понесе тежестта на женитбата и отговорностите й.
Ќо ако човек се страхува за себе си, че ще попадне в прелюбоде€ние, ако не се ожени, или ако човек може да се откаже от прелюбоде€нието единствено чрез женитбата, тогава за такива хора женитбата е задължителна (уаджиб). «а повече подробности относно постановлени€та погледнете източниците по мюсюлманско право (фикх).

ЈЈЈ


(1)† “ози израз на сподвижниците е об€снение на предположението им, те с€каш казват: Уѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) не се нуждае от много† богослужение, защото греховете му са простени, но ние не сме като него в това отношение - ние ще бъдем наказани за греховете си, затова нека увеличим делата си.

 

 

 

 

3. ÷ел на женитбата

∆енитбата е благословен и възвишен акт, който е установен от ¬семогъщи€ и ¬елик јллах за† благото и ползата на хората и за да имат †добри намерени€ и възвишени цели.
Ќай-важните цели на женитбата са две: потомството и въздържането †от забранено.
ѕървата цел: ѕотомството.

†††† ѕървата цел на желаещи€ да се ожени тр€бва да бъде раждането на дете, за да има благочестиво поколение, което да обожава ¬севишни€ јллах, да благослав€ родителите си след т€х и да съхран€ва спомена им сред хората. ¬† един хадис, предаден от јнас ибн ћалик (јллах да е доволен от него) се казва: Уѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) ни запов€дваше да се оженим и строго ни забран€ваше отказването от женитбата поради религиозност и казваше: У∆енете се за† раждащи и люб€щи жени. — вас аз ще превъзхождам по число другите пророци в ƒен€ на страшни€ съдФ.Ф
УPаждащата женаФ означава, ко€то има много деца. ј Улюб€щатаФ е обичаната заради† добрите си черти, добри€ си характер и про€вата на любов към съпруга си. Уѕревъзхождането по числоФ е състезаването по слава с многочисленост на общността му в ƒен€ на страшни€ съд. ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари)† ще се гордее и ще се състезава по слава с многочислеността на общността† си, защото този, който† има по-гол€ма общност ще има по-гол€мо възнаграждение - †поради това, че ћухаммед (јллах да го благослови и с мир да го дари)† ще има награда колкото тези, които го последват до ден€ на страшни€ съд.
 ъм тази велика цел от женитбата сочат и думите на ¬семогъщи€ и ¬елик јллах:
У» ви отреди от съпругите ви деца† и внуци.Ф (  оран, 16:72).
У¬нуцитеФ - децата на децата.† ¬ това знамение с УвнуцитеФ сa потомството на децата и техните деца колкото и да слизат† надолу.
„овекът по сво€та природа - върху ко€то е сътворен от Ѕог, обича УпотомствотоФ, защото ¬севишни€т јллах е разкрасил за хората любовта към детето, както повел€ва ¬семогъщи€:
У–азкрасена е за хората любовта към страстите - към жените и децата...Ф (  оран, 3:14).
„овек обича децата, защото ¬севишни€т јллах е сторил така, че децата да са украсата на земни€ живот, както казва ѕречисти€т:
У»мотите и децата са украсата на земни€ живот.Ф (  оран, 18:46).
ѕоради силната обич на човека към децата си е възможно и да бъде подложен на изпитание чрез т€х и поради т€х да прегреши пред ¬севишни€ јллах, както казва ¬семогъщи€ и ¬елики€:
У¬ашите имоти и деца са изпитание. ј при јллах има велика награда.Ф (  оран, 65:15).
» ако изпитанието на децата премине границата и накара човек да извърши забранено нещо, като незаконно печелене, за да ги издържа; или† се откаже от н€кое задължение тъй като се страхува за т€х, ако умре -при това положение децата стават един вид УвраговеФ. » човек не тр€бва да се привързва към т€х чак до тази степен. ¬ този смисъл са и словата на ¬севишни€:
Уќ, в€рващи, сред вашите съпруги и деца имате и врагове - пазете се от т€х! ј ако се въздържите и извините, и простите - јллах е опрощаващ, милосърден.Ф (  оран, 64:14).
ѕричината за† низпославането на това знамение е спомената в един хадис, предаден от јт-“ирмизи, от јл-’aаким и от др. с първоизточник јбдуллах ибн јббас (јллах да е доволен от двамата(1)), в който се казва: У“ази част от  орана: У—ред вашите съпруги и деца имате и врагове - пазете се от т€х!Ф, бе низпослана заради хора от гр. ћека, които приели »сл€ма, но съпругите и децата им отначало не† ги оставили да се пресел€т. » когато пристигнали при ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) в гр. ћедина видели хората, изпреварили ги с преселението, вече станали учени, вещи в религи€та с наученото поради това, че ги изпреварили в преселението от ћека в ћедина. “огава те се заканили да† накажат съпругите и децата си и јллах низпослал знамението: Уј ако се въздържите и извините, и простите...Ф.Ф

†††† ¬тората цел: ¬ъздържането от† забранено.

†††† Ќ€ма съмнение, че една от най-важните цели на женитбата е въздържането от прелюбоде€ние и други неприлични постъпки, не просто задовол€ването на страстта и желанието.
¬€рно е, че задовол€ването на страстта е средство за въздържане, обаче въздържането може да се осъществи само с цел и намерение. «атова тези две неща не тр€бва да се отдел€т еднo от другo. “ъй като ако човек устреми ц€лото си намерение към задовол€ване на страстта си и се отдаде на удоволстви€та, без да има за цел въздържане от прелюбоде€ние, тогава каква е† разликата между него и †животните?!...

 

†††† —ледователно: мъжът и жената тр€бва да имат по-възвишена цел от взаимното удоволствие, а именно задовол€ване на половите желани€ по позволени€ ( разрешени€, законни€, който е халал) начин, за да се въздържат, откажат и да н€мат нужда от забранени€ (който е харам). “ова е посочено и от ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари).
¬ хадис, предаден от јл-Ѕухари и от ћуслим с първоизточник јбдуллах ибн ћaсуд (јллах да е доволен от него) ce казва: Уѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и приветства) ни каза:† Ућладежи, който от вас може да извърши Уал-бааеФ, нека се ожени. “о е най-доброто средство за възпиране на очите и опазване на целомъдрието. ј който не може, нека да пости. “о за него е УуиджаФ.Ф
У”иджаФ е вид Ускоп€ванеФ в резултат на нарушаване на семенни€ канал. Ујл-ЅааеФ означава съвкупление.
“ози хадис означава, че† който е в състо€ние да поеме задължени€та и грижите на женитбата и може да извършва полов акт, тр€бва да се ожени. «ащото женитбата е най-доброто средство за възпиране на очите и опазване† на целомъдрието. Ќо ако не може, тогава тр€бва да пости(1).†† «ащото постенето намал€ва разпалването на страстите, така както скоп€ването на самците премахва мъжката им енерги€. “ова е метафора за половата слабост при постене.
ќт този хадис става €сно, че ѕророкът (јллах да го благослови и приветства) утвърждава, че женитбата помага за две неща: възпиране на очите от поглеждане към забранените от јллах жени; и опазване на целомъдрието от прелюбоде€ние и други непристойни постъпки. ¬ този смисъл има хадис, предаден от ћуслим с първоизточник ƒжабир ( јллах да е доволен от него), в който се казва: У„ух ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и приветства) да казва: Ујко н€кой види жена и € хареса нека отиде при съпругата си и извърши полово сношение с не€. “ова ще отблъсне вселилото се в негоФ.Ф
ѕри тези, които се жен€т с единствената цел задовол€ване на половата си †страст †половото сношение само увеличава похотта им, така че те не се задовол€ват със законната си съпруга, а се отдават и на незаконниЕ
ЈЈЈ

 

(1) ќт двамата Ц от него и баща му, чичото на ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари).

(1)† ¬ понеделник и четвъртък. (Ѕел.пр.).

 

 

 

 

4. ѕолигами€

¬ »сл€ма полигами€та е разрешена до четири жени. “€ не е нито задължителна, нито забранена, защото јллах, ¬семогъщи€ и ¬елики€, казва:
†††† У¬стъпвайте в брак с онези от жените, които харесвате- две и три, и четири. ј ако ви е страх, че н€ма да сте справедливи с една или с (пленнички) владени от десницата ¬и. “ова е най -малкото, за да не се отклоните.Ф ( оран, 4:3)
†††† –азрешено е на мъжа да се ожени за четири жени, ако има възможност да е справедлив с т€х и да ги осигури с необходимите разходи: за храна, дрехи, жилище и др. необходими вещи.
†††† ѕолзите от полигами€та са много, най- важните са:
†††† 1. ѕомага на мъжа, на който една жена не е достатъчна, да се въздържи от прелюбоде€ние.
†††† 2. ѕомага в борбата срещу прелюбоде€нието в обществото, защото ако сърцето на мъжа и на жената се привържат еднo към другo до степен на привързаност и влюбване, тогава пред т€х има само два път€ едини€т е разрешен Ц женитбата; а други€т, забранен - прелюбоде€нието. –азумни€т човек винаги би предпочел първи€, но ако едно от тези две неща тр€бва да се случат, тогава е задължителна женитбата, съгласно хадиса: УЌай- доброто за влюбените е женитбатаФ, предаден от »бн ћадже †и от јл-Xаким с първоизточник јбдуллах ибн јббас(јллах да е доволен от двамата), от ѕророка(јллах да го благослови и с мир да го дари). “ова е достоверен хадис (сахих).
††††† 3. «ащита на вдовиците и на старите моми, които никой не иска за жена. ќсобено след войни, когато умират гол€м брой женени мъже. Ќима е по-добре за вдовиците и старите моми да изживе€т живота си без да има кой да ги приюти и да се грижи за т€х?! Ќе, по- добре за т€х би било, ако самите те пожела€т това, да бъдат втора, трета или четвърта съпруга.
«наем, че има много възражени€, относно полигами€та,† от немюсюлмани, от н€кои УевропеизираниФ мюсюлмани, както и от н€кои жени, на всички т€х казваме:

††† ѕърво:  акто споменахме, полигами€та не е задължителна, а е разрешена. ј разрешаването означава, че човек има право да върши нещо, но също и да не го прави, все едно дали е мъж или жена. јко един женен мъж пожелае да се ожени за втора и направи предложение на жени, но нико€ от т€х не се съгласи да стане втора жена на този мъж. “огава имаме ли полигами€? –азбира се, че не. —ледователно жените могат да лишат мъжете от полигами€та, като не приемат да се омъжат за женен мъж. » с това проблемът приключва.

†††† ¬торо: ¬ общество, в което има полигам舆 честта и достойнството са на почит. —ъпругата има всички права, все едно дали е първа или четвърта. “ова общество духовно и сексуално e удовлетворено. ¬ него се случва р€дко да има прелюбоде€ние и разврат, защото сексуалните желани€ на хората са законно задоволени. ¬ такива общества само морално пропаднали хора могат да се стрем€т да имат †извънбрачни връзки, за които се полага Унаказание за прелюбодействоФ - жестоко бичуване.

“рето: —ексуалното желание на жената е по малко от това на мъжа. “€ има дни на менструаци€, на следродов период и на бременност, в които т€ абсолютно не желае близостта на мъж. “€ чувства желание от близост на мъж само малко преди дните на менструаци€та и около седмица след свършването на менструални€ период, т.е. в рамките на †приблизително(1) петнадесетина дни. ƒокато сексуалното желание на мъжа може да пламне по вс€ко време, тъй като в него н€ма какво да го възпреп€тства или да го охлади.

†††† „етвърто: Ќе е странно, че жената† се противопостав€ на полигами€та, защото† ревността € кара. —амо, когато в основата на това е †ревността, а не отхвърл€нето на †нормативното постановление за разрешеността на полигами€та, отправ€нето на критични нападки към него, и считането му за несправедливост към жената.
ѕраво на съпругата е да отхвърли другата жена, за ко€то мъжът й иска да се ожени, ако това й вреди и € угнет€ва. Ќо т€ н€ма право да отрича или да отхвърл€ постановлението на отсъждащите норми, че женитбата на съпруга й с втора е позволена и законна. ¬ хадис, предаден от јл- Ѕухари, от ћуслим и от др. се казва, че: Уѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) разбрал, че јли( јллах да е доволен от него), съпругът на дъщер€ му ‘атима Aз-«ехра(јллах да е доволен от не€), иска да се ожени за втора, €досал се за това и казал: У‘атима е късче от мен и който € €доса - все едно, че e €досал менФ.Ф

–азрешено е съпругата да не желае и да не се съглас€ва мъжът й да се жени за друга и да постави това като условие при сключването на брака - †Уако мъжът го направи т€ ще се разведеФ, защото нежеланието на друга жена се дължи на ревността по рождение и чувствата.
Ќо не е разрешено за съпругата да не се съглас€ва с нормативното постановление, което разрешава полигами€та тъй като то съблюдава общото благо и реаллността. “€ тр€бва да се подчини на постановлени€та на ¬севишни€ и ¬елик јллах и нормите ћу, за да постигне достоверна и пълна в€ра.  акто казва ¬севишни€:
У» когато јллах, и Ќегови€т ѕратеник, осъди н€какво дело, нито в€рващ, нито в€рваща имат право на избор в това дело. ј който се противи на јллах и на негови€ ѕратеник, той вече е в €вна заблуда.Ф ( оран, 33:36).
ЈЈЈ

††

 

 

 

††

5. ¬ъпроси и отговори

†††† 1. ¬ъпрос: –азрешено ли е на мюсюлманина да се откаже от женитбата поради монашество?
ќтговор: Ќе, това не му е разрешено, защото в исл€ма н€ма монашество.
2. ¬ъпрос:  акви са пределите на желаната възможност за женитба?
ќтговор: ƒостатъчно е младежът да разполага с необходимите средства, за да осигури подход€щ дом, според приходите и степените на развитието си. ўо се отнас€ до прекал€ването в сватбените дарове и покъщнината над възможностите и затрудн€ването с непосилно бреме,† това са нежелани неща, в които н€ма нищо добро.
†††† 3. ¬ъпрос:  ое е по- добро: женитбата с девствено момиче или с жена, ко€то вече е била омъжена?
†††† ќтговор: ∆енитбата с девствено момиче е най-доброто, но и в женитбата с жена, ко€то е била омъжена, н€ма нищо лошо.
†††† 4. ¬ъпрос: »ма ли друго позволено средство, което да помага на младежа и девойката да усто€т на страстите, освен споменатото постене в свещени€ хадис?

ќтговор: ƒа, има много средства, например: погледът да се cвежда и да не се поглежда към чужди жени; по-често да се чете —вещени€  оран; да не се гледат порнографски филми; да не се четат порнографски книги;† да не се купуват порнографски вестници и списани€; да не се гледа порнографи€ по интернет ФЕ
5. ¬ъпрос: »ма хора, които са женени, но въпреки това вършат прелюбоде€ние. «ащо женитбата за т€х е безполезна?
†††† ќтговор: «ащото те са със слаба в€ра. ћъжът или жената, които имат като цел от женитбата единствено задовол€ване на страстите си, не могат да се задовол€т с полови€т акт в семейството. Cтрастите им стават ненаситни и те заприличват на бесни. «атова женитбата н€ма полза за т€х, тъй като те не са се оженили, за да се въздържат от непозволени връзки. “€хната женитба е подобна на животинското покриване.
†††† 6. ¬ъпрос:  акво се има пред вид със справедливостта между съпругите?
†††† ќтговор: ∆еланата справедливост е в: храната, дрехите, жилището и нощуването. «абранено е на съпруга† да отдел€ нa едната от съпругите си повече, отколкото на другите в тези четири неща. — изключение на случаите, когато това става с позволеното и съгласието на другите - без натиск от страна на мъжа и без застав€не. ўо се отнас€ до справедливостта между съпругите в привързаността си към т€х, то т€ не е желана, защото човек не € владее.
†††† 7. ¬ъпрос: ћоже ли човек да съумее† да е справедлив към съпругите си?
†††† ќтговор: ƒа, може, ако той поиска това като умол€ва ¬севишни€ јллах за успех.
†††† 8. ¬ъпрос: “огава какво означават думите на ¬севишни€:††††††††††††††††† †У» не ще съумеете да сте справедливи към жените( си), дори да се стремите...Ф(  оран, 4:129)?
†††† ќтговор: — това знамение се има пред вид привързаността на сърцето, т.е. не ще съумеете да сте справедливи към жените в привързаността си, дори да се стремите към това, защото привързаността на сърцето към една от жените е по-гол€ма, отколкото към друга. “ова е привързаност, изправ€нето на ко€то не е по силите на човека. » той не може да се упреква за това, при условие: това да не води до несправедливост във взаимоотношени€та. “ова се споменава и в завършека на знамението на ¬севишни€:
У» не се увличайте всец€ло по една, та да оставите друга-вис€ща...Ф( оран, 4:129).
“.е., ако сърцето на н€кой от вас се увлича по една от жените си, без останалите, нека това увличане да не е всец€ло, така че другите да не са като вис€щи, сиреч, като жени които н€мат съпруг. “ова се подкреп€ и от хадис, предаден от јхмед, от »бн ћадже, от јбу ƒауд, от јт-“ирмизи, от јн-Ќесаи, от јл-’аким и от др. с първоизточник јйшa (јллах да е доволен от не€), в който се казва: Уѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) правеше разпределение между жените си и бе справедлив, после казваше: Уќ,мой јллах това е разпределението ми в това което владе€. Ќе ме порицавай в това, което ти владееш, а аз не владе€Ф.Ф — което има предвид† привързаността на сърцето.
††††† 9. ¬ъпрос: «абран€вали се полигами€та на мъжа, ако е неспособен да е справедлив между т€х?
†††† ќтговор: ƒа, това му се забран€ва.
10. ¬ъпрос:  акво е постановлението за жената мюсюлманка, ко€то отрича съществуването на Ухубавици с големи очиФ в –а€?
ќтговор: ќтричането й € изкарва от »сл€ма, опазил Ѕог. “€ тр€бва да поднови в€рата си и да се разкае. “€ тр€бва да в€рва, че едно от благата на –а€ са Ухубавиците с големи очиФ за мъжете. » после, какво й вреди, че мъжът й ще се ожени за хубавица с големи очи в –а€?! јко т€ бъде възнаградена с –а€ с в€рата и праведните си дела, ще има блага, които не могат да се ограничат и избро€т. ¬ него т€ ще бъде само доволна и удовлетворена. Ќо, ако т€ бъде за јда, горко й на тази жена и м€стото й. —коро, във втори раздел ще по€сним тази тема, когато говорим за УревносттаФ (стр. 29).


(1) “ова е споменато от ћери —топс, английска лекарка, в книгата: Уўастието на съпрузитеФ, на английски: УMarried, LoveФ. “€ стигнала до постав€нето на диаграма за колебани€та на настроени€та на жената, ще дойде в подобна об€снителна бележка на стр. 65. Cтигнала също до постав€нето на закон, наречен от не€ Узакон за периодичните времена на продължителност на по€вата на сексуално усещане при женитеФ. ¬ него т€ се основава на сведени€та на гол€ма група омъжени жени, които € посещавали за прегледи, †лекуване и раждане и откровено изказвали чувствата си.

 

 

 

 

¬“ќ–»†† –ј«ƒ≈Ћ†† :†† —√ќƒя¬јЌ≈

1. «начение и постановлени€ за сгод€ването

—год€ването е уводът на женитбата. ќзначава мъжът да предложи на жената да се ожен€т. ќбичайно се извършва от мъжа, а двете семейства стават сватове.
—год€ването преди женитбата е от сунната, защото ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) както е искал ръката на мома за себе си, така е сгод€вал и други. ÷елта от сгод€ването е да се узнае мнението на момата, дали ще си даде съгласието за женитбата или не, а така също †и да се узнае мнението на настойника й.
—год€ването разкрива отношението на жената и семейството й, тъй като съгласието на тези две страни се изисква преди женитбата. ѕророкът† (јллах да го благослови и с мир да го дари) е забранил да се жени за мома, освен с нейното разпореждане или разрешение. ¬ хадис, предаден от јл-Ѕухари и от ћуслим с първоизточник јбу ’урейра (јллах да е доволен от него) се казва: Уѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) каза: Ујл-≈ййим (от жените) не се омъжва докато не се разпореди, а девствената докато не се поиска разрешението йФ.  азали: Уќ, ѕратенико на јллах, а какво е разрешението й?Ф.  азал: Уƒа мълчиФ.Ф
У≈ййимФ означава жена, ко€то се е разделила c мъжа си или той е починал.
 онсултирането с такава жена е потвърдено и настойникът й се нуждае от откритото й съгласие за женитбата. ј от девствената се иска разрешение за брака, без да се задължава с открит отговор за съгласие - мълчанието й е достатъчно, тъй като т€ може да се срамува от откритото говорене. “ова също е споменато в хадисите. ¬ хадис, предаден от јл-Ѕухари и от ћуслим с първоизточник јйшa (јллах да е доволен от не€) се казва, че т€ е казала: Уќ, ѕратенико на јллах, несъмнено девствената мома се срамуваФ. ј той казал: У—ъгласието й е в мълчанието йФ.Ф.
Ќо, тр€бва да се удостовери, че мълчанието й е мълчание за съгласие, не мълчание за отказ. “ова настойникът го знае по изражението й и от обсто€телствата. “ова са неща, които обикновено не могат да уб€гнат от погледа на родителите.
ўо се отнас€ до съгласието на настойника на жената, то това е необходимо и е условие в женитбата при болшинството от учените, заради €снотата на свещени€ хадис от ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари), в който се казва: УЌ€ма женитба освен с настойникФ. ѕредаден от јхмед, от У„етириматаФ(1) и от др. Ѕолшинството от учените използват като доказателство, за обуслав€нето на съгласието на настойника и словата на ¬севишни€, в обръщение към настойника:
У... да не им се пречи да встъп€т в брак със своите съпрузи...Ф ††††( оран, 2:232).
“.е. не пречете на разведената жена да се върне при мъжа си, защото т€ има най-гол€мо право отново да се върне, ако това е възможно. »мам Aш -Ўафии (јллах да се смили над него) е казал: У“ова е най-€сното знамение в зачитането† на настойника, ако не беше така, н€маше да има смисъл от пречката му.Ф ѕо този въпрос има и други мнени€ на учените, които са разгледани подробно в източниците по мюсюлманско право.

 

(1) У„етириматаФ Ц в науката за хадисите с тази дума се имат пред вид јбу ƒауд, јн-Ќесаи,†††††††††††† ††јт-“ирмизи и »бн ћадже. (Ѕел.прев.).

 

 

 

 

2. ѕоглеждане на годеницата

ѕо принцип шериатът забран€ва поглеждането между чужди€ мъж и† чуждата жена. —веждането на погледа и непоглеждането на забраненото е задължително и за мъжа и за жената в еднаква степен. ¬севишни€т јллах казва:
†††† У ажи на в€рващите мъже да свеждат погледите си и да паз€т целомъдрието си! «а т€х това е най-чистото. —ведущ е јллах за техните дела. » кажи на в€рващите жени да свеждат поглед и да паз€т целомъдрието си.Ф( оран, 24: 30-31).†
†††† ўо се отнас€ до поглеждането на годеницата от годеника, тук е обратното, то е †е позволено (джаиз) и препоръчано (мандуб), но с условие да бъде с намерение за сгод€ване. ’адисите в тази връзка са много. ¬ сборника с достоверните xадиси на ћуслим има хадис с първоизточник јбу ’урaйра (јллах да е доволен от него), в който се казва, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал на един мъж, който искал да се ожени: Уѕогледна ли €?Ф Toй отговорил: УHeФ. † азал: У»ди и € погледни.Ф
¬ хадис, предаден от јхмед, от јбу ƒауд и от Aл-’аким с първоизточник ƒжабир ибн јбдуллах (јллах да е доволен от него и баща му), в който се казва, че ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: Ујко един от вас поиска да се ожени за жена, ако може да види в не€ това, което го кара да се ожени за не€, нека го направи.Ф
√оденикът поглежда само лицето и ръцете до китките на годеницата - †при болшинството от учените, защото лицето е достатъчнa отличителност за красотата, а ръцете за плодовитостта на т€лото. Ќо ако иска повече от това годеникът може да изпрати майка си или сестра си, които да го откри€т, например: дъхът на устата, миризмата на т€лото и подмишниците, и красотата на косата.
ѕо-добре е годеникът да види годеницата си преди сгод€ването и ако не му хареса да € остави без да й причин€ва болка.
Ќе е условие съгласието й, или знанието й, че ще € гледат. “ой може да € гледа без знанието й, в нейното безгрижие, което е и най-доброто. †††††¬ хадис, предаден от »мам јхмед и от Aт-“абарани с първоизточник јбу ’умайд Aс -—аиди (јллах да е доволен от него) се казва, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: Ујко един от вас поиска ръката на момиче, не е престъпление да € погледне - ако € гледа единствено за сгод€ването си, дори т€ да не знае.Ф
ќбича€т на хората протича така, че семействата на годениците се събират и там се об€в€ва годежът. ѕосле четат УAл-‘атихаФ(1), измолвайки благослови€. “ова е добро дело, но прочитането на †††††††††УAл-‘атихаФ не се счита за сключване на брака.
ўо се отнас€ до навика на мнозина от мюсюлманите по време на †УгодежаФ да остават сами с годениците, да пътуват заедно, да прекарват вечерта заедно, да отиват и се връщат заедно, то това е от отровите на лошите подражани€ на западa, които атакуват мюсюлманските страни. “ехни€т аргумент е, че всеки един от годениците по този начин проучва характера на други€ и се запознава с него, за да бъде женитбата щастлива. “ова е предположение, което не се опира на н€каква в€рна и реална основа, защото и двете страни се преструват пред други€ Ц за да изглеждат с добър характер, който не притежават, и да покажат† противното на това, което са в действителност. —ъщността не се показва, освен след първата брачна нощ, където женствеността и преструвките изчезват и се разкрива същността на всеки един за други€ Ц и тогава всеки един от т€х се разочарова.
Ќие знаем, поради работата си в съдилищата, че следването на законните пътища и съблюдаването на нормативните постановлени€ от страна на годениците във всички етапи по път€ им към женитбата - като се започне от сгод€ването и се стигне до първата брачна нощ, са причината, ко€то им гарантира щастлив брачен живот, с помощта на ¬севишни€ јллах и задоволството Mу от т€х. ј тези, които се подчин€ват на лошите обичаи на немюсюлманите - са тези, които най-често се провал€т.


(1) УAл-‘атихаФ- първата сура на —вещени€  оран. (Ѕел. прев.).

 

 

 

 

3. “ърсени качества

 огато в младежа и девойката се разпукат пъпките на зрелостта и пълнолетието, умът започва да определ€ качествата на съдружника в живота, за който един ден би желал да се ожени.
ћнени€та на хората относно тези качества се различават според възпитанието, което са получили. Ќ€кои състав€т списък с услови€та си като комплекс от външни качества и постав€т услови€ за: височината, цвета, цвета на очите и т.н. ј други постав€т услови€ за пари и богатство. “рети иска достойнство и знатен произход и така нататък.
¬ действителност, всички тези качества са търсени и желани. » н€ма пречка да се търс€т носителите им. ќбаче има ли нещо, което да е по-добро от всички тези качества и да е по-полезно? ќтговорът е: да, и това е Ув€ратаФ. ≈то и доказателството:
¬ хадис, предаден от јл-Ѕухари, от ћуслим и от др. с първоизточник јбу ’урaйра (јллах да е доволен от него) се казва, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: У«а една жена се жени за: парите й; знатни€ й произход; красотата й и в€рата й. —печели имащата в€ра и ръцете ти ще се опрашатФ. У–ъцете ти ще се опрашатФ означава, че ще се свържат с пръстта от нужда. ќбщото значение е, че ако оставиш имащата в€ра и избереш друга ще загубиш. У»мащата в€раФе в€рващата благочестива жена, ко€то има добър характер.
÷елта на годеника тр€бва да е спечелването на имаща в€ра жена. A ако е възможен сборът c другите качества: пари, знатен произход и красота, заедно с в€рата, то това е най-доброто. ќбаче от имащата пари, или знатен произход, или красота - без в€ра, н€ма полза. ∆ената, имаща красота без в€ра е заслепена; имащата пари без в€ра е деспотична; имащата† знатен произход без в€ра е надменна. ј в€рващата е благонравна, смирена и послушна, дори да бъде с блест€щ произход: красива, много богата и със знатен произход.
“ези положени€ и качества не каса€т единствено жената и нейната страна, те също каса€т и мъжа. √оденицата не тр€бва да се подчин€ва на красотата и личността, не и на богатството на жениха, не и на знатни€ му произход, а тр€бва първо да изисква в€рата. јко е благочестив в€рващ то той е събрал най-важното условие, а другите качества след в€рата са на по-ниска степен.

¬€рващи€т мъж защитава жената, пази €, общува с не€ с добро, бива търпелив към не€ и най-важното, ако т€ го залюби той € уважава, ако т€ го €доса той не € угнет€ва. јко т€ не желае да живее с него и предпочете разд€лата, то той не € задържа и не й отвръща със зло, напротив дава й развод и € изпраща с добро.
—емейни€т живот е изпълнен с трудности и отговорности. “ой е изложен на превратностите на съдбата и ако е бил издигнат върху желанието в парите и след това парите отидат, тогава какво ще се случи?! » ако е бил издигнат върху красотата, или знатни€т произход и положението се промени, тогава какво ще се случи?! Ќ€ма съмнение, че ще настъпи преврат в семейни€ живот. ѕротиворечи€та ще пламнат, защото съпружеството не е издигнато върху твърда основа, а върху субективно желание, което н€ма твърди корени и основи.

Ќо, ако женитбата е построена, слeдвайки страната на в€рата, то т€ е твърдо и устойчиво убеждение в сърцето на в€рващи€ мюсюлманин. “ой изгражда делата и словата си върху не€ и от не€ изхожда в отношени€та си с другите. «нае се, че в€рващи€т мюсюлманин - мъж или жена - благодари на јллах при благоденствие и бива търпелив при бедност. “ой се отнас€ към действителността с в€ра и търпение. “ой си сътрудничи с половинката и спътника на живота си с ц€лата в€рност и саможертване.

 

 

 

4. ќбич, любов и ревност

“ези три думи намират м€сто в сърцата на хората и те страдат от т€х, каквото страдат. ¬ъпреки това никой не говори за т€х така, както би тр€бвало и никой не раз€сн€ва значени€та и нормативните им граници, и кога човек излиза от т€х и от тези граници? ћоже би това, което пречи за това е предположението, че това изследване е свързано с поквара и c †духа на проституци€та и прелюбоде€нието, но това - както ще видим е грешка.

»† тъй като тези три имена са родството, с което се свързват хората и факторът за опазване на честта и достойнството, вид€х за нужно да говор€ за т€х като раз€сн€ границите, аномалиите, доброто и злото в т€х:
†††† а) обичта;
ќбичта е любов и привързаност, означава сърдечно влечение към любими€ човек. “€ е сърдечна дейност на видимите органи. ∆енитбата не може да е щастлива и полезна, освен когато е по обич и привързаност между съпрузите.  лючът на обичта е погледът, затова и благородни€т ѕророк (јллах да го благослови и с мир да го дари) е принуждавал годеника да види годеницата, както по€снихме във втора точка - за да се осъществи привързването и съгласието. ¬ хадис, предаден от »мам јхмед и от Aн-Ќeсаи c първоизточник Aл-ћугийpа ибн Ўуаба (јллах да е доволен от него) cе казва: Уѕоисках ръката на една жена и ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) ми каза: У ѕогледна ли €?Ф ќтговорих: УЌеФ. “ой каза: Уѕогледни €, защото това е най-доброто, което може да доведе до съгласие между вас.Ф
«наем, че мнозина от хората - особено младежите и девойките, изб€гват да говор€т за обичта, дори прости€т народ го мисли за забранено. «атова те € чувстват като греховен проблем и см€тат себе си за непокорни, като считат, че ако сърцето на н€кой изпита влечение към друг е извършил гр€х.
ј действителността е, че има смесване в разбирането на тези хора за обичта и произтичащите от не€ връзки между мъжа и жената. “ози, който счита обичта за гр€х, € разбира според вид€ното от развалени мъже и жени - които изграждат незаконни връзки; с€дат заедно; танцуват заедно; пи€т и дори вършат прелюбоде€ние под девиза УобичФ. ћнозина мисл€т, че обичта е единствено такава, докато действителността е обратна на това.
¬лечението на мъжа към жената и нейното влечение към него е една от страстите, които ¬севишни€ јллах е разкрасил на хората да обичат, т.е. направил е в страстите да има нещо, което привлича човешкото сърце, както казва ¬семогъщи€ и ¬елики€:
У–азкрасена е за хората любовта към страстите - към жените и децата..Ф ( оран, 3:14).
» защото ¬семогъщи€ и ¬елик јллах е този, който е разкрасил за хората обичта на тези страсти, затова хората така силно ги обичат. ѕотвърдeно е с хадис, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: УOт ваши€ живот обичам жените и благовони€та, a† молитвата e радост за окото миФ, предаден от јхмед, от Aн-Ќeсаи, от Aл-’аким и от Aл-Ѕaйхаки. » ако € н€маше обичта на мъжа към жената и обратното, н€маше да има нито женитба, нито потомство, нито† семейство.
ќбаче ¬семогъщи€ и ¬елик јллах не е направил така, че мъжът да обича жената и жената мъжа, за да произтичат между т€х незаконни връзки, а за да се образува законно съпружеско отношение.  акто в хадисa, предаден от »бн ћадже с първоизточник јбдуллах »бн јббас†† †(јллах да е доволен отнего и баща му), в който се казва: Уѕратеникът на јллах(јллах да го благослови и с мир да го дари)† каза: УЌ€ма по-хубаво за двама обичащи се освен женитбатаФ.
» за да страни мюсюлманинът от път€ на разврата ¬севишни€т јллах му повели преди всичко да свежда поглед, защото погледът е ключът към сърцето. ¬севишни€т също забрани и всички средства, водещи до изкушение и разврат, като уедин€ването с чужда жена, докосването, здрависването и целуването, защото тези неща са от средствата за сърдечнa привързаност. » ако сърцето се привърже, след това вече е много трудно да се обуздае душата, освен ако† ¬севишни€ и ¬елик √оспод се смили .
Ќакратко: „овек не се упреква за привързаността на сърцето си, но се упреква за средството - ако е забранено и забранените дела, които го следват. ѕримерно: ако мъж и жена† размен€т погледи, или се уедин€т, или седнат и ce разприказват и сърцата им изпитат влечение и всеки от т€х заобича други€, те не се упрекват за това влечение, защото то е свързано със сърцето - a човек н€ма власт над сърцето си, но те се упрекват за средството, което ги е довело до обичта - като нещата, които споменахме. “е са отговорни и ще бъдат упреквани също и за вс€ко забранено нещо, което ще извършат след това.
Ќо що се отнас€ до чистата и абстрактна обич, н€ма нищо лошо в него, напротив н€кои учени като јс-—уйути( јллах да се смили над него) са споменали, че въздържащи€т се обичащ - който крие обичта си, ще бъде възнаграден, както ще дойде по-надолу в думите ни за любовта.
¬ абсолютни€ случай пълното благополучие е в отдалечаването oт всички средства, които въвличат сърцето в мрежите на обичта и по тази причина излагат човека на различни нещасти€. » малцина са тези които се спас€ват.
†††† б) УлюбовтаФ;
Ћюбовта е прекомерна обич. Ћюбовта може да е чиста, но може да е безнравствена. “.е. любовта не е винаги порицание и непристойност, напротив влюбени€т може да е влюбен с чистота и непорочност, но може и да е влюбен с безнравственост и низост.
 акто споменахме и за обичта, така и любовта е от дейностите на сърцето, над които човек н€ма власт. ќбаче от човека ще се търси сметка за забранените му средства и за забранените му резултати. Ќо що се отнас€ до чистата любов и това да се крие от хората, то в това ще има награда. јт-“ахтауи в бележките си върху полетата на книгата У—тепени на успехаФ (Ућараки ал-фал€хФ) е предал, че Aс-—уйути е считал за мъченик на задгробни€ живот Утози, който е умр€л от чиста любов и таене на любовта си, дори и средството† да е† забранено.Ф
ƒумите на Aс-—уйути(јллах да се смили над него) означават, че този който се влюби Ц все едно дали е мъж или жена - и е чист в любовта си, и †€ притаи, защото не е в състо€ние да спечели любими€ си човек. » бива търпелив в това положение и умре по тази причина, то той ще има наградата на мъченик в задгробни€ живот.
“ова не е странно, ако ние наистина оценим търпението на този влюбен човек: той не е прелюбодеец, който следва пoхотта си; той не е низък и подъл да см€та честта на хората за евтинa, напротив - той е търпелив и чист, въпреки вълнението и привързаността към любими€ човек, което е в сърцето му; също той се сдържа и контролира т€лото си, защото† го владее и e под негова власт. Ќо що се отнас€ до сърцето си, то той не притежава власт над неговото преобръщане. “ой е търпелив, като се защитава с чистота и скриване, за което и ще бъде възнаграден.
†††† в) pевността;
–евността означава ненавиждане на човек друг да подел€ негово право. “€ е резултат от обичта. Ќикой друг не ревнува, освен обичащи€. –евността е добро качество и благородна черта в еднаква степен и при мъжа и при жената.
“ъй като жената ревнува, то т€ силно се €досва, ако мъжът й реши да се ожени за втора жена. “ова в не€ е вродено. ¬ първи€ раздел, когато говорехме за полигами€та споменахме, че жената не приема друга жена, по причина на ревността към мъжа си. “€ обича той да е единствено нейн, защото го обича. Ќо, ако не го обича - на не€ й е все едно.
¬ първи€ раздел вече споменахме и тук потвърждаваме, че жената, ко€то отхвърл€ другата жена н€ма право да отхвърл€ нормативното постановление за позволеноста на полигами€та. Ќейното отхвърл€не на другата жена бива по причина на ревността. ўо се отнас€ до отхвърл€нето или отричането от нейна страна на нормативното постановление, то това може да се случи единствено от небрежност и заблуда. ∆ената, ко€то е благочестива мюсюлманка приема нормативното постановление без колебание. “€ е убедена, че всичко в него e добро и мъдро. «а не€ остава ревността към мъжа й, и ненавистта към другата жена. —ъщо подобно на това на мюсюлманките казваме и относно Ухубавиците с големи очиФ, които ¬севишни€т јллах е създал за в€рващите в –а€. ∆ената мюсюлманка не тр€бва да отрича съществуването на Ухубавиците с големи очиФ за в€рващите или да го порицава поради ревност. ѕърво: т€ не знае дали ще бъде заедно с този си съпруг в –а€ или не. ¬торо: т€ тр€бва да знае, че ревността н€ма да съществува в –а€, така както е в земни€ св€т. » трето: ¬севишни€т јллах е отредил също и блаженства за жените, които ще ги удовлетвор€т. ƒори и да не знае подробностите за това, в –а€ ще има това, което окото не е виждaло, ухото не е чувало и което не е минавало през човешкото сърце.  акто ¬севишни€т казва:

УЌикой не знае каква радост за окото е скрита за т€х - възда€ние за онова, което са вършилиФ. †( оран, 32:17).


¬ –а€ в€рващите жени и мъже ще намират от всички видове блаженства и предмети на желани€, които пожела€т. ¬секи от т€х ще бъде напълно удовлетворен. Ќа т€х на този св€т им остава само да вършат благочестиви дела, за да успе€т с √радините на блаженството, и милостта на Ќай-милостиви€, ¬семогъщи€ и ¬елики€.
ўо се до ревността на мъжа за семейството и честта му, то т€ е желана и задължителна. «адължение на мъжа е да ревнува за честта и достойнството си. “ази ревност се осъществ€ва с отхвърл€не на наличието на прегрешение в семейството му. Kойто ревнува жена си или дъщер€ си не се съглас€ва те да бъдат опозoрени и да се разголват пред чужди мъже, да общуват и да се обръщат любезно към т€х с€каш те са им брат€ или деца.
”дивително е, че тази ревност в наше време се нарича УстрогостФ, УпедантизъмФ, УфанатизъмФ и др. ќбаче това удивление изчезва, когато си спомним, че хората в наше време станаха пленници на лошите навици на западa.  акто се знае западът e общество, което не знае какво е УсрамФ, УчестФ и УблагородствоФ, защото е чисто сластолюбиво общество, см€тащо всичко за позволено. ’ората, които са †изпаднали във възторг от този морал на западн€ците не могат да бъдат в хармони€ с исл€мски€ ни морал, изграден върху опазването на честта, благородството и престижа.

ћухаммед, доверени€т ѕророк (јллах да го благослови и с мир да го дари) описва мъжа, който не ревнува семейството си много позорно, а именно, че е УсводникФ. ¬ хадис, предаден от Aт-“абарани с първоизточник јммар ибн ясир(јллах да е доволен от наго и баща му), който е предаден също и †от јхмед, от Aл-’аким и от ал-Ѕейхаки с първоизточник јбдуллах »бн ќмар (јллах да е доволен от него и баща му ), в който се казва, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: У“рима н€ма да вл€зат в –а€: пристрастени€т към виното, непочитащи€т родителите си и сводникътФ. ѕосле ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) по€снил думата УсводникФ, че е Утози, който утвърждава в семейството си лошотоФ, т.е. порочното и забраненото.

 

 

 

 


5. ¬ъпроси и отговори


1.¬ъпрос: –азрешено ли е да се прибегне до УотвличанеФ, ако семейството на момичето откаже да € омъжи?
†††† ќтговор: Ќе, това не е разрешено в никакъв случай. “ова действие е несъвместимо с благородството и е противно на нормативните постановлени€.
†††† 2. ¬ъпрос: јко момичето отиде с мъжа като се УотвлечеФ въпреки семейството й, разрешено ли е те да € уби€т?
†††† ќтговор: Ќе, не е разрешено да € уби€т за това й дело, защото от забраната на това нейно действие не следва смъртно наказание. ѕросто тр€бва да ги съветваме да поправ€т случа€ и бързо да уред€т нещата.
†††† 3.¬ъпрос: ўом като УотвличанетоФ на годеницата е забранено, какво да направ€т младежът и девойката, които искат да се ожен€т, но родителите й не са съгласни?

†††† ќтговор: ¬ъзможно е те да повдигнат този въпрос до съди€та, за да погледне в позици€та на настойника. » ако настойникът има право той ще го подкрепи, а ако не, то съди€та ще поеме женитбата им с правото си на общ закрилник.
†††† 4. ¬ъпрос: јко младеж види девойка и му хареса, разрешено ли му е да й съобщи това, като й каже: Ујз те харесвамФ, или: Ујз те обичам и искам да поискам ръката тиФ?
†††† ќтговор: ƒа, това му е разрешено. –азрешено е и т€ да му каже това.
†††† 5.¬ъпрос: «нае се по обичай, че мъжът е този, който пристъпва към искането на жената, разрешено ли е на жената, т€ да бъде започващата† това искане, като предложи себе си на мъж за женитба?
†††† ќтговор: ƒа, това й е разрешено, но по-добре е това да се поеме от н€кой от семейството й.
†††† 6. ¬ъпрос: –азрешено ли е на годеника или годеницата да се откажат от годежа или да го отмен€т?
†††† ќтговор: ƒа, това е разрешено и на двамата, докато брачни€т договор не се е сключил. Ќо ако УгоденикътФ е от тези, които си падат по УгодежитеФ като искат ръката на момиче, после се отказват и т.н., то такъв, ако има намерение да се присмива на дъщерите на хората, е грешник и човек без достойнство.
7. ¬ъпрос:  акво е постановлението относно Угодежните пръстениФ на годениците?
†††† ќтговор: Ќосенето на пръстени, като признак на УгодежФ или УженитбаФ е обичай, който стана на мода сред хората. “ой не е бил известен на мюсюлманите отпреди. Ќосенето на пръстен е абсолютно разрешено на жената, все едно дали ще е от злато или сребро, с намерение за украс€ване и носене на скъпоценнa вещ. ј на мъжа е абсолютно забранено да носи пръстен от злато, на него му е разрешено да носи пръстен от сребро. Ќо да се откаже от него е по-добре(1).

 

(1)† Ќ€кои прав€т връзка между годежните подаръци и знака - изработено украшение-, който се поднас€ от годеника на годеницата му и между УзнакаФ, който е при христи€ните. “ой при т€х е† Угодежен актФ, който протичa според определени църковни обр€ди. “ези н€кои считат, че носенето на Угодежни пръстениФ е забранено по тази причина. Ќо ние не считаме това, докато мюсюлманите не го направ€т поради подражание на христи€ните. «ащото са много малко мюсюлманите, които зна€т за съществуването на УзнакФ и обредите му сред христи€ните. ¬ последно време учените по мюсюлманско право (фикх) поместват темата за Угодежните даровеФ към изследвани€та на Угражданските състо€ни€Ф. »здадени€т през 1917г. Oсмански закон за семейното право - който е действащ сега в Ћиван - съдържа в себе си приложението на постановлени€та на даровете върху тези подаръци и това е правилно и отговар€що на действителността. «ащото УзнакътФ, който представл€ва златно или елмазено украшение - е подарък, който се поднас€ от годеника на годеницата си преди договора. “ова се† прави, за да се извести и об€ви намерението на двамата да се ожен€т. —ред т€х попада и УпръстенътФ, който нос€т т€ и той. ўо се отнас€ до постав€нето на пръстена на безименни€ пръст, то това е известно сред всички народи и не касае единствено христи€ните. ѕри т€х постав€нето на пръстена на годеницата от свещеника е за извест€ване на това, че т€ влиза под властта на годеника си, защото при т€х пръстенът символизира УвладениеФ.
“р€бва още да добавим, че има достоверен хадис, предаден от Aл-Ѕухари, от ћуслим, от†††††††††† †Aт-“иримзи, от Aн-Ќeсаи, от јбу ƒауд и от »бн ћадже с първоизточник —ахл »бн —ад Aс-—аиди (јллах да е доволен от него), в който се казва, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: У»скай дори пръстен от жел€зоФ. ”чените споменават, че това означава Усватбени€т дарФ, т.е., че в женитбата тр€бва да има Усватбен дарФ, дори и да е пръстен от жел€зо. “ова несъмнено е в€рно. » хадисът означава, че е разрешено годеникът да поднесе на годеницата УпръстенФ и това е принцип в този раздел. » не е лошо това, което прав€т сега хората да се отнесе към него. Ќие считаме така, но ¬севишни€т јллах знае най-добре.

 

 

 

 

“–≈“»†† –ј«ƒ≈Ћ† :†† Ѕ–ј„≈Ќ†† ƒќ√ќ¬ќ–

1. ”слови€ на брачни€ договор


¬ началото на първи€ раздел споменахме значението на УженитбатаФ, после постановлението на женитбата, а в този раздел ще споменем услови€та на този акт, които се изискват по нормите за правилността му и нормативните постановлени€, произтичащи от това.
†††† Ѕрачни€т договор представл€ва предложение и приемане. “ози, който постав€ начало на акта е предлагащи€, а други€т приемащи€. УѕредложениетоФ може да бъде от мъжа или пълномощника му и от жената или пълномощника й. “ака също и УприеманетоФ.
†††† ¬ арабски€ език правилната дума за сключването на брак - за ко€то н€ма разногласи€, е Узаууаджтук...Ф или Уaнкахтук...Ф ( и двете думи в зависимост от това дали мъж ги казва, или жена означават: Ужен€ се за тебФ/ Уомъжвам се за тебФ). “ова е УпредложениетоФ. » когато една жена каже на един мъж: Узаууаджтук нефсийФ (предлагам ти се за жена), или нейни€т пълномощник каже: Узаууджтук муаккилетийФ (предлагам ти мо€та упълномощителка за жена), то с това тази страна извършва предложението за брак. » ако другата страна каже: УкабилтФ (приех), то с това бракът, ако отговар€ на другите услови€ се сключва.
†††† «аедно с предложението и приемането се споменава и Усватбени€т дарФ (махр, зестра, чеиз), който бива муаджал( избързан - дава се веднага след брачни€ договор) или муеджел( отложен - дава се на части или по време на развода), или друго€че. —поменава се също и вс€ко друго условие, като свободата за развод да е в ръцете на жената, т.е. да може да извърши един окончателен развод с мъжа си, когато пожелае или в н€какъв определен срок.

†††† ≈дно от най-важните услови€ на брачни€ договор е присъствието на двама свидетели, които да са свободни, пълнолетни, с ума си, да са мюсюлмани - за брачни€ договор на мюсюлманин и мюсюлманка, да чуват думите на сключващите договора и да разбират, че това е брачен договор. –азрешава се двамата свидетели да бъдат от роднините на съпрузите, като баща, син, брат...

 

 

 

 

2. ѕостановлени€ за брачни€ договор

Ѕрачни€т договор е акт на задължаване и отговорност, защото всеки един от двамата съпрузи с този акт се задължава с правата на други€, и съпругът става отговорен за съпругата си. ≈дни от най-важните постановлени€ на този акт са:
†††† ѕърво: ѕотвърждаване на съпружеството между сключващите брак и задължаване на всеки един от двамата с постановлени€та му. –азрешава се на всеки един от двамата да изпитва удоволствие с други€. ѕотвърждава се родствената забрана(1). ѕотвърждава се наследството между двете страни.
†††† ¬торо: —ъс сключването на договора съпругът се задължава със:
†††† а) сватбени€ дар (махр, зестра, чеиз). ÷ели€ - ако е муаджал (избързан); а ако не е - то с частта, ко€то е муаджал;
†††† б) издръжката й, включващата всичкo: хранa, облeкло, жилище и всички други необходими неща.
†††† “рето: ѕоследстви€та за жената са:
†††† а) потвърждава се опекунството на мъжа за възпитанието й с добро, защото той е нейни€т пазител;
†††† б) т€ е длъжна да се подчин€ва на съпруга си в нещата, които са позволени по религиозните норми; да не се отдел€ от дома си; да го напуска само с негово разрешение или по необходимост;
†††† в) т€ н€ма право да му забрани да изпита сексуално удоволствие с не€, освен при нормативно извинение като менструаци€та.

 

(1) ћайката на съпругата става забранена за мъжа; бащата на съпруга става забранен за съпругата - oще преди съвкуплението.

 

 

 

 

3. ∆енитбата на нев€рващ с в€рващa

ѕод това заглавие искаме да по€сним: постановлението на верското законодателство относно омъжването на мюсюлманка за немюсюлманин и постановлението относно оженването на мюсюлманин за немюсюлманка, защото тази тема е свързана с услови€та на договора и постановлени€та му, които раз€снихме. «атова казваме:
†††† а) омъжването нa мюсюлманка за немюсюлманин:
††††  акто се знае по религиозните норми е абсолютно забранено мюсюлманка да се омъжи за немюсюлманин. ¬се едно каква му е в€рата и убеждени€та, дори да е евреин или христи€нин.
†††† » ако това се случи, то женитбата по начало бива несъсто€телна и от не€ не произтичат никакви постановлени€: не се потвърждава бащинството на детето на този мъж и след смъртта му не се наслед€ват един с друг. ¬севишни€т казва:
†††† Уќ, в€рващи, ако дойдат при вас в€рващите жени като преселнички, изпитайте ги! јллах най-добре знае в€рата им. » ако узнаете, че са в€рващи, не ги връщайте при неверниците! Ќито жените са разрешени за т€х, нито пък те са разрешени за жените.Ф ( оран, 60:10).
†††† ¬ажно е тук да напомним на мюсюлманите - настойниците на жените и особено на девойките за необходимостта от внимание при избора на УсъпругФ. “ъй като не е важно девойката да се натъкне на какъвто и да е УгоденикФ без да се прецен€т убеждени€та му, мислите му и без да се разбере дали е в€рващ или атеист, мюсюлманин или евреин или христи€нин, идолопоклонник или будист и др.
†††† —емейната връзка несъмнено е благословена. “€ е сърдечна и идейна преди да бъде телесна и сластолюбива. ћюсюлманката се нуждае от мъж, с който да е в хармони€ - убеждени€та му не тр€бва да противоречат на убеждени€та й, нито пък религи€та на религи€та й, за да не† й забран€ва да извършва религиозните си задължени€ и предписани€.
†††† Ќие сме свидетели на това как еретиците и атeистите забран€ват на жените си да се обличат прилично и ги принуждават да са безнравствени и да се разголват в обществените басейни. “е им забран€ват да отслужват† молитвите, да пост€т през месец –амадан (–амазан) и другите† дела по религиозните норми. “е искат от т€х да консумират алкохол и да се занимават с проституци€. Ќима такива може да са съпрузи?!
Ќ€маше ли да е по достойно за жената да остане през цели€ си живот без мъж, отколкото да се омъжи за жестокосърдечен развратник като този, който не знае от женитбата друго, освен УпохоттаФ?
“акава жена не би ли се запитала Узащо се омъжих за подобен мъжФ?! » ако се е била омъжила за него единствено за хубостта му, височината и ширината му, то †т€ може да намери и мъж с тези качества, който да е благочестив мюсюлманин. Ќо ако е била обхваната от страст и е изгубила разсъдъка си, то горко на тази жена, ко€то е изоставила религи€та си и се сл€ла с похотта си.
†††† б) женитбата на мюсюлманин с немюсюлманка:
«нае се, че не е разрешено на мюсюлманин да се ожени за немюсюлманка, освен ако т€ е еврейка или христи€нка, както ще раз€сним по нататък. »звън т€х женитбата е забранена. «абранено е да се жени за атеистка, за будистка, за индуистка, за идолопоклонничка и за вероотстъпничка.
“ова, което казахме преди малко на жената, казваме също и на мъжа. Ќапомн€ме му за добри€ избор на Усъпругата, отдадена ЅогуФ.  о€то да† наистина отдадена на Ѕога и да обича ¬севишни€ јллах и† ѕратеника ћу. A не тази, ко€то е израснала сред мюсюлманите, а в същото време таи в себе си злоба и вражда срещу исл€ма.
∆ената, ко€то ненавижда покриването и отказва шериатските дрехи и ги счита за УназадничавостФ не е мюсюлманка.
∆ената, ко€то не обича јллах, не обича ѕратеника Mу, не обича постановлени€та на религи€та Mу в никакъв случай не е мюсюлманка, дори да е родена от родители мюсюлмани. «атова, ти - УмюсюлманиноФ, избери сво€та съпруга и направи добре сво€ избор! ј ако не, ще съжал€ваш, но от съжалението н€ма полза.
¬ече споменахме постановлението на религиозните норми за разрешеността на сключването на брак с еврейка или христи€нка, но то също се нуждае от раз€снение. » ето го накратко:
∆енитбата на мюсюлманин за еврейка или христи€нка във всеки случай е неодобрителна (макрух), защото мюсюлманката е по-добра от т€х и по-достойна. ¬ерското законодателство разрешава женитбата с еврейка или христи€нка, но с услови€ - и ако не са на лице тези услови€ женитбата става забранена. Ќай-важните от тези услови€ са:
1. †» на думи и на дело да изпов€дват сво€та религи€, тоест: жената еврейка да изпов€два еврейското вероизповедание (юдаизма), a жената христи€нка да изпов€два христи€нското вероизповедание. јко ca изоставили юдаизма или христи€нството и ca станали атеистки, будистки, или индуистки, то женитбата с т€х не е разрешена. “ова условие зас€га мюсюлманите, които се учат в различни страни Уна изток и на западФ и след време искат да се ожен€т от там. “е тр€бва да се увер€т, че жената е еврейка или христи€нка в действителност, за да им се разреши да се ожен€т с неодобрение.
2. ћъжът наистина да е мюсюлманин, а не само по паспорт. “.е. да не позвол€ва на жена си да вли€е върху религи€та на децата и върху исл€мски€ им морал. » да си направи много добре сметката за бъдещето на децата, ако той умре.
Ќикой не може да пренебрегне лошите последстви€, които постигат младежите, живеещи в страните на немюсюлманите, и които се жен€т за жените от тези страни.  олко мюсюлмани са се провалили там от похотта си и са се слели с тези общества като са забравили и в€рата си.

 олко мюсюлмани са загубили власт над децата си по причина на несправедливите закони, които са издали за самите себе си. ѕоради което децата му са станали безбожници, а са от потекло на отдадени на Ѕога мюсюлмани. ¬ подобни случаи женитбата с такива немюсюлманки става забранена заради загубата, ко€то произтича от не€.
†††† Ќакратко: »сл€мското законодателство насърчава женитбата за мюсюлманки, а за немюсюлманки Ц не. “ова е така, защото мюсюлманката е по-в€рна жена и по-грижовна майка. ¬севишни€т казва:

У» не встъпвайте в брак със съдружаващите жени, докато не пов€рват! ¬€рващата робин€ е по-добра от съдружаваща жена, дори да ви е възхитила...Ф ( оран, 2:221).

 

 

 

 

4. ¬ъпроси и отговори

 

1. ¬ъпрос: –азрешено ли е свободата за развод да е в ръцете на жената? » кога това е възможно?
††† †ќтговор: ƒа, разрешено е свободата за развод да е в ръцете на жената. “€ може да извърши един окончателен развод с мъжа си, когато пожелае. “ова е абсолютно пълномощие. ѕравилно е също това пълномощие да е ограничено по време, като една година или месец. »ли да зависи от н€какво условие. “ова пълномощие може да се предостави на съпругата по време на протичане на формулировката на брачни€ договор, или в кое да е време след него. ўе раз€сним тази тема, с позволението на јллах по-нататък в десети раздел.
††† †2. ¬ъпрос: ѕредостав€нето на свободата за развод в ръцете на жената означава ли, че съпругът не притежава право на развод?
†††† ќтговор: Ќе, не означава това. ѕравото на развод си остава и за мъжа, дори и да упълномощи съпругата си с това, защото упълномощаването е вид повер€ване. ј повер€ването не кара упълномощаващи€ да си изгуби правата.
†††† 3. ¬ъпрос: –азрешено ли е анулиране на пълномощието на съпругата за развод?
†††† ќтговор: Ќе, не е разрешено съпругът да се откаже от упълномощаването на съпругата си в правото на развод. “€ си остава с това право според пълномощието. «а разлика от това н€кой друг да се упълномощи чрез него, тогава съпругът може да отстрани пълномощника си за развод преди той да ги разведе. » с това пълномощникът се отстран€ва, след което той н€ма право да раздели тази жена от съпруга й.
†††† 4. ¬ъпрос:ћоже ли бракът да се сключи на език, който не е арабски?
†††† ќтговор: ƒа, бракът се сключва с езика на всеки народ. — думите, които са им известни.
†††† 5. ¬ъпрос: »ма мюсюлманки, които - за съжаление- са се омъжили в църкви или са сключили граждански бракове за немюсюлмани.  акво е постановлението за тези женитби?
†††† ќтговор: “ова са недействителни женитби. ѕодчин€ването на църковните обреди е вероотстъпление за мюсюлманката, с което т€ става вероотстъпничка. “€ се задължава да се върне към »сл€ма с произнас€не на двете свидетелства наново. “€ става немюсюлманка, ако е убедена, че омъжването й с немюсюлманин е разрешено в исл€ма.
†††† 6. ¬ъпрос: јко такава жена, ко€то се е омъжила за немюсюлманин реши да се разкае, какво тр€бва да направи?
†††† ќтговор: ѕърво тр€бва да се разкае за заблудата си като признеce двете свидетелства, казвайки: У—видетелствам, че н€ма друго божество, освен јллах. —видетелствам, че ћухаммед е Hегов раб и пратеник. »скам јллах да ме оневини за това, което сторих.Ф ѕосле иска от другар€ си да приеме исл€ма. јко той приеме исл€ма изпълн€ват брачни€ договор наново. јко той отхвърли исл€ма, то т€ тр€бва незабавно да се раздели с него - дори и да имат деца.

7. ¬ъпрос: √раждански€т брак счита ли се за правилен по исл€мските закони, ако двамата съпрузи са мюсюлмани, или ако съпругът е мюсюлманин, а съпругата еврейка или христи€нка?
†††† ќтговор: Ѕракът се счита за правилен, ако напълно отговар€ на услови€та. ћ€стото на записване и регистриране не е съществено. ќбаче доколкото знаем системите за граждански брак, които се прилагат по света,† не отговар€т на услови€та на религиозните норми, a отговорните лица по провеждането на граждански€ брак не уважават необходимите услови€ според »сл€ма. «атова, брачни€т договор, изпълнен по граждански път не бива† правилен.
8. ¬ъпрос: ќт услови€та на договора ли е да протича пред съд от духовното законодателство, или пред упълномощено от съди€та лице, или учен от духовенството?
†††† ќтговор: Ќе. “ези неща не са от услови€та на договора. Ѕрачни€т договор между годеника и годеницата бива законен в присъствието на двамата свидетели - мюсюлмани, както вече споменахме. ўо се отнас€ до официалното регистриране и записване, то това е много важно, за да се уточн€т правата и да се защитават от отричане и непризнаване. ј наличието на упълномощено от съди€та лице или учен по време на договора е за да се помогне на годениците да произнесат договора със законните думи, и за да им се раз€сни това, което не зна€т относно постановлени€та за сватбени€ дар ( махр, зестра, чеиз).
†††† 9. ¬ъпрос: »ма ли право бащата - или н€кой друг от роднините - да омъжи момичето си без нейното съгласие?
†††† ќтговор: Ќе... “ой н€ма право на това, освен с нейно съгласие... ќсвен непълнолетното момиче, тогава бащата има право да € омъжи тъй като е нейн покровител.
†††† 10. ¬ъпрос: –азрешено ли е на н€кой да вземе сватбени€ дар ( махр, зестра, чеиз) на съпругата, или на част от него без съгласието й?
†††† ќтговор: Ќе... “ова не е разрешено на никой, освен да се даде доброволно от не€, защото сватбени€т дар ( махр, зестра, чеиз) е право единствено на съпругата.

 

 

 

 

 

„≈“¬Џ–“»†–ј«ƒ≈Ћ:†† —¬ј“Ѕј

1. —ватба

¬секи† народ си има свой начин и морал, норми и обичаи, без да се гледа на това† дали са правилни или не.
†††† ¬ повечето случаи народите се придържат към традици€та и обичаите, които са наследили от поколение на поколение или са взели от другите народи. “е ги следват† и съхран€ват и ги считат за свое национално наследство.
†††† ћакар тази действителност да не е странна за нико€ общност, в Уисл€мската общностФ т€† предизвиква† изключително силно учудване и изумление. ƒори порицание и гн€в. «ащото подобава ли на общност, религи€та на ко€то †е »сл€мът, а това са религиозните й норми - †безсмъртни и унаследени, да се смъкне от положението си до нивото на† народите, които без цел и посока си пробиват път в живота?
†††† «аразата по подражаване на немюсюлманите до такава степен се е разпространила сред мюсюлманите, че предизвиква болка и съжаление. ќсобено в сватбите и веселбите. —ватбата се превърна в една възможност за cчитане на† забраните за позволени, и вършене на грехове като пиене на алкохол, безсрамни танци и незаконни отношени€... сватбата по религиозните исл€мски норми се забрави.
†††† «атова, тук желаем да подсетим мюсюлманите за нормативните им сватби и хадисите, достигнали в тази връзка от ѕророка (јллах го благослови и с мир да го дари), за да може сватбата да се превърне в смиреност пред јллах, повод за удовлетвор€ването ћу и Ќеговото съдействие. —ватбата се е узаконила, за да се об€ви бракът и да се извести, за да узна€т хората, че† еди кой си се е оженил за еди ко€ си, с което се премахват подозрени€та и съмнени€та.
¬ един свещен хадис, който е достоверен, се казва, че ѕророкът (јллах го благослови и с мир да го дари)† е запов€двал бракът да се об€в€ва и извест€ва сред хората. —лед прослед€ване на хадисите стигаме до извода, че об€в€ването на брака се извършва с три неща:
а) гощавка;
— гощавката се има пред вид поканването на хора за €дене, т.е. готви се храна и се кан€т† хора да €дат. Ќай-добре е гощавката да e c една овца. ¬ н€колко хадисa се удостовер€ва, че ѕророкът (јллах го благослови и с мир да го дари) е дал гощавка, когато се е оженил за —афи€ (јллах да е доволен от не€) с пшеничена или ечемичена† каша и фурми. ј когато се оженил за «aйнaб бинт ƒжахш (јллах да е доволен от не€) е дал гощавка с една овца. ≈дин от сподвижниците му казал, че той вече се е оженил, и ѕророкът (јллах го благослови и с мир да го дари) му казал: "”строй гощавка, дори и с една овца."
б) песни;
ѕеенето на сватбата е съгласно сунната, обаче за какво пеене става въпрос? “о е пеене със стихове или думи, в които н€ма порочност и вулгарност. Ѕез УчалгиФ и тем подобни музики, песни и танци. —ъщо† в пеенето не участват инструменти като цитрата и цигулката, които както повечето инструменти се считат за непозволени. ѕеенето може да се съпровожда от дайрета, както ще споменем.
в) дайрета.
Ѕиенето на дайрета привлича вниманието и извест€ва женитбата. ѕророкът (јллах го благослови и с мир да го дари) разрешил да се би€т дайрета на сватбите и в ден€ на байрама.
Ќакратко: «адължение на мюсюлманите е да† вдигат исл€мски сватби,† в които н€ма прегрешени€. » това не е† трудно за т€х. —лава на јллах в общността ни има достатъчно поети и литератори, по възможностите на† които† e да твор€т прекрасни стихове,† които да се пе€т по сватбите.
¬ общността имаме и достатъчно жени, които съчин€ват различни мелодии по ударите на дайретата - тоест не ни е трудно да празнуваме† сватбите си в съответствие с постановлени€та на† религиозните ни норми и с това да се избавим от тази гол€ма бел€ и опасна епидеми€, ко€то cе e разпространила в исл€мските страни. ƒори н€кои хора при нас започнаха да се състезават с тези от запада в порочните безсрамни сватби, особено тези, които се извършват по хотелите и местата за забавлени€.

—мисълът от об€в€ването на брака е извест€ването му сред хората, за да се премахне подозрението от двамата съпрузи и за да се покаже милостта на ¬семогъщи€ и ¬елик јллах над хората с позвол€ването на забраненото и забран€ването на позволеното по причина на сключването на брака. “ъй като се знае, че брачни€т договор разрешава съпругата за съпруга й и му забран€ва майка й, и забран€ва за не€ баща му.

 

 

 

 

2. ¬стъпване в съпружески права

»зразът "встъпване в съпружески права" по начало означава влизането на мъжа с жена си в дома му. “ова става като € хваща за ръка и влиза с не€ в него. “ова е то встъпването в съпружески права. » тъй като това влизане със съпругата в семейни€ дом е въведение и подготовка за семейното съжителство - с всичките му страни, с този израз се нарича и съвкуплението в качеството на намек. C "встъпването в съпружески права" ние имамe пред вид и двете значени€, за да об€сним важни неща за всеки един от двамата съпрузи, които се предизвикват от това встъпване.
†††† ¬ първото си значениe: влизането на съпругата в дома на съпруга, този израз †означава преместването й от едно семейство в друго. » от едно общество в друго. “€ след като е била сред родителите и брат€та си е станала "другарка в живота" на съпруга си. ѕодобно на това се казва и за страната на мъжа, който е станал "съпруг" - отговорен за жена си. » той се задължава да понесе ц€лата си отговорност към семейството си.
ƒвамата съпрузи тр€бва да имат психологическа подготовка за мига на "първата среща" между т€х преди да се извърши тази среща. ћъжът тр€бва да подготви себе си за добро съжителство, добри† обноски и мъдро† и търпеливо отношение с жената.  ато никога не забрав€, че† той пристъпва към нелеко дело, напротив той пристъпва към велико и важно дело.
∆ената тр€бва да подготви себе си за този важен преход от гол€мо момиче към отговорна съпруга. «а да зна€т и двамата† към какво нещо пристъпват и какъв дар от отговорността ги очаква.

¬ъв второто си значение изразът означава, че †двамата съпрузи тр€бва да гледат на процеса на съвкупление като средство за потомство; за опазване на целомъдрието и за въздържане на похотта от забраненото - †както посочихме в първи раздел. » с позволението на јллах ще раз€сним това, което касае този въпрос в следващи€ раздел.

 

 

 

 

3. ѕоздравлени€ и подаръци

—лед встъпването на мъжа в† съпружески права, т.е. след сватбата, по обичай хората поздрав€ват† младоженците по случай женитбата с благопожелани€ и благословии, a също и поднас€т ††подаръци. Ќо какви сa религиозните норми †в тази връзка?

а) поздравлени€;
ѕреди »сл€ма арабите имали† обичай да поздрав€ват младоженците с думите: "Ѕирpафaи уалбaнийн", което e пожелание за двамата сърузи да живе€т в съглаcие и да им се раждат момчета. “ова е по техни€ обичай да предпочитат момчето пред момичето.
ќбаче ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) ни e показал по-доброто и по-достойното от това. ¬ хадис, предаден от јхмед и от У„етириматаФ с първоизточник јбу ’урaйра (јллах да е доволен от него) се казва, †че когато ѕратеникът на јллах (јллах го благослови и с мир да го дари) e поздрав€вал човек, който се е женил, казвал: "Ѕaаракaллаху лек, уа бaарак алейк, уа джaмаа бaйнaкума фий хайр" (јллах да ви благослови и да ви събере в добро). ¬ достоверни€ сборник на ћуслим е предаден хадис с първоизточник ƒжабир (јллах† да е доволен от него), в който се казва, †че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) му казал: "ќжени ли се?"  азал: "ƒа"  азал: "Ѕaаракаллаху лек". A във варианта на този хадис, предаден от ††††††††††††††Aд-ƒаримий е допълнено: "”а барaк алейк".
¬ хадис, предаден от »бн ћадже с първоизточник јкийл ибн јби “алиб (јллах да е доволен от него) се казва, че† той се е оженил за жена от племето Ѕани ƒжушaм и му казали: "Ѕир-–афaи уал-бaнийн." “огава той казал: "Ќе казвайте така, казвайте така както казва ѕратеникът на јллах (јллах го благослови и с мир да го дари): "јллахуммa баарик лехум уа баарик алейхим." (ќ, ћили Ѕоже, благослови ги).
б) подаръци.
—тана обичайно хората да поднас€т подаръци на младоженците след сватбата. “ова е одобрително и желателно дело, защото спада към раздела "подаръци", които по религиозните норми са желателни. †††††††††¬ хадис, предаден в ƒостоверни€ сборник на јл-Ѕухари с първоизточник ”ммулмуминийн јйшa (јллах да е доволен от не€) се казва, че т€ е казала: "ѕратеникът на јллах (јллах го благослови и с мир да го дари) приемаше подаръци и възнаграждаваше за т€х", т.е. възнаграждавал подар€ващи€ като му давал нещо в зам€на на подаръка му. ¬ хадис, предаден от јн-Ќесаи и от јбу …а'л€ с добрa верига† предавачи (санад хасан)(1) с първоизточник јбу† ’урaйра (јллах да е двоволен от него) се казва че ѕророкът (јллах го благослови и с мир да го дари) е казал: "–азмен€йте си подаръци и се обичайте."
ЈЈЈ

(1) Aл-’афиз† »бн ’аджер € окачествил като добрa

 

 

 

 

4. ¬ъпроси и отговори

1. ¬ъпрос:  акво е постановлението за сватбите, които се вдигат в хотелите и увеселителните места?
†††† ќтговор: јко тези сватби са по западен образец - както е обичайно с† алкохол и смесени танци, то те са забранени. “е са от разпространените лоши постъпки.

†††† 2. ¬ъпрос: «ащо хората пристъпват към сватбите, които не са по религиозните норми?
†††† ќтговор: «ащото те са небрежни; забрав€т сво€ √оспод; не мисл€т за отвъдни€ си живот и си въобраз€ват, че щастието и веселбит円 сa възможни само с алкохол и развала. “е забрав€т, че истинското щастие е в подчинението на ¬семогъщи€ и ¬елик јллах. Tе го прав€т също защото †н€мат задръжки и нещо друго като заместител.

†††† 3. ¬ъпрос: –азрешено ли е на жените да пе€т и издават радостни викове в сватбите?
†††† ќтговор: ƒа, това им е разрешено, ако са сами и с позволени песни - в които н€ма развала.

†††† 4. ¬ъпрос: «а кого биват подаръците, дарени на младоженците?

†††† ќтговор: ѕодаръкът е собственост на този, на †който e подарен. †“ова, което е подарено на младоженеца е неговo. ј това, което е подарено на младоженката е нейно. ¬ случай, че не могат да се разберат, съди€та раздел€ между т€х.

 

 

 

 

ѕ≈“»†–ј«ƒ≈Ћ:†† ѕќЋќ¬† ј “

1.ѕолов акт. ¬идов円

≈зиковото значение на полови€ акт е съвкупление, полово сношение (копулаци€). ѕолови€т акт е проникване на мъжк舆 полов орган във влагалището на жената. ƒостатъчно е да проникне главата на мъжк舆 полов орган, за да се счита това за полов акт. јктът се предшества от една при€тна любовна игра между мъжа и жената (либидо), което ще раз€сним по-нататък. ѕолови€т акт се осъществ€ва само във влагалището на жената, ако се случи проникване в ануса - то† не е† полов акт, а† извратена аномали€, сексуално отклонение, известно като педерасти€ (хомосексуализъм), както ще дойде по-нататък.
†††† ѕолови€т акт е двa вида от гледна точка† на постановлението, въпреки† че действието едно и също:

  ѕолови€т акт е разрешен, когато е между мъжа и съпругата му. —ношението със съпругата е разрешено (халал). ƒори и нещо повече: заедно със задовол€ването на желани€та при това сношение има награда и добрина за мъжа и жената. ќтносно качествата на в€рващите ¬севишни€т јллах казва:
"» които целомъдрието си паз€т, освен за техните съпруги или за владените от техните десници. “е не ще бъдат порицавани, а които се стрем€т към друго, освен това, тези са престъпващите." ( оран, 23:5-7).

†††† —мисълът е, че н€ма порицание и н€ма гр€х за в€рващи€ от това да спи с жена си, или с робин€та си. ”прекването ще бъде за тези, които се отказват от законното и отиват към забраненото (харам).† “е са прeстъпващите и преминаващите границите на ¬семогъщи€ и ¬елик јллах.

† ¬ хадисите за нощтното пътешествие и възнесението се споменава, че ѕророкът (јллах го благослови и с мир да го дари) минал в она€ нощ, заедно с ƒжибрил, покрай едни† хора, пред които в котли имало сварено месо и друго несготвено вмирисано месо, те почнали да €дат† от вмирисаното и несготвено месо, като оставили† хубавото и сготвеното. ѕророкът (јллах го благослови и с мир да го дари) казал:† " акво† е това, о, ƒжибрил!?" “ой казал: "“ози мъж е от общността ти, при него ще има разрешена хубава жена, но ще отива да спи с долна жена и ще спи при не€ докато осъмне. » жената ще има разрешен хубав мъж, но ще ходи при долен мъж и ще спи с него докато осъмне."
¬ хадис, предаден от ћуслим с първоизточник јбу «aр Aл-√аффари (јллах да е доволен от него) се казва, че ѕророкът (јллах го благослови и с мир да го дари) е казал: "¬с€ко изговар€не на "субханаллах" †††††††††††††††(пречист е јллах) е милостин€; вс€ко изговар€не на "јллаху Aкбaр" (јллах е велик) е милостин€; вс€ко изговар€не на "aл-хамду лилл€х" (cлава на јллах) е милостин€; вс€ко изговар€не на "л€ ил€хa илл€ллах (н€ма божество, освен јллах) е милостин€; повeл€ването на дело, за което се знае, че е добро е милостин€; забраната нa дело, за което се знае, че е порицаемо е милостин€ и във вс€ко ваше† сношение с разрешена жена има милостин€." “огава те попитали: "ќ, ѕратенико на јллах, може ли н€кой от нас да задоволи похотта си и в това за него да има награда!?" “ой отговорил: " ћислите ли, че н€маше да има гр€х aко го стopеше cъс забранена жена? “ака и ако го стopи† с разрешена жена за него има награда."
¬ хадис, предаден от јн-Ќесаи в раздела "Oбщуването с жени" с първоизточник јбу «apр (јллах да е доволен от него), в който се казва, че† ѕророкът (јллах го благослови и с мир да го дари) е казал: "¬секи ден за вс€ка отделна кост от пръстите на човека осъмва милостин€." ѕосле казал: "ќтстран€ването ти на н€каква непри€тност от път€ е милостин€; поздрав€ването на хората ти е милостин€; повeл€ването ти на дело, за което се знае, че е добро е милостин€; забран€ването на дело, за което се знае, че е порицаемо е милостин€ и съвкуплението ти с жена ти е милостина". “огава го попитахме: "ќ, ѕратенико на јллах,††† †бива ли
мъжът да задоволи† страстта си и в това да има милостин€!?" “ой отговори: "ƒа.  ак мислите, ако го стореше с жена, ко€то јллах му е забранил, н€маше ли да има гр€х за него?" ќтговорихме: "ƒа, щеше да има". “ой каза: "Ќнесъмнено, ако го стори с това, което јллах му е разрешил е милостин€."

  огато полови€т акт е между мъж и жена, между които н€ма брачен съюз, тоест при прелюбоде€ние. «нае се, че прелюбоде€нието е едно от най-големите грехове. ¬севишни€т јллах кара да се предизвика отвращение от прелюбодейците и т€хната непристойна постъпка в много знамени€ на —вещени€  оран и в много хадиси. “ой е определил обуздаващо и предупредително наказание за прелюбоде€нието. “ова е неженините да бъдат† ударени сто бича, а женените да се уби€т с камъни. ¬севишни€т повел€ва:
"Ќа вс€ка прелюбодейка и всеки прелюбодеец ударете по сто бича и да не ви обземе състрадание към т€х, като прилагате религи€та на јллах, - ако в€рвате в јллах и в —етни€ ден! » да присъства на мъчението им група от† в€рващите." ( оран, 24:2).
¬ хадис, предаден от јл-Ѕухари, от ћуслим и от други с първоизточник јбу ’урaйра (јллах да е доволен от него) се казва, че ѕратеникът на јллах (јллах го благослови и с мир да го дари) е казал: "ѕрелюбодеецът не върши прелюбоде€ние, когато прелюбодейства и е в€рващ.  радецът не краде, когато краде и е в€рващ. » не пие виното, когато го пие и е в€рващ."
«начението на този хaдис ce по€сн€ва с други хадиси. ≈дин от т€х е хадис, предаден от јбу ƒауд (думите са по неговото предание); от ††Aт-“ирмизи; от Aл-Ѕaйхаки и от Aл-’аким с първоизточник јбу ’урaйра (јллах да е доволен от него), †в който се казва, че ѕратеникът на јллах (јллах го благослови и с мир да го дари) е† казал: "јко един мъж извърши прелюбоде€ние, от него излиза в€рата и стои отгоре му като чадър. » ако се разкае, в€рата се връща в него."
јл-’афиз Aл-ћунзири в "ѕораждане на желание и заплашване" (јт-таргийб уа ат-тархийб) цитира хадисa, предаден от Aл-’аким -и казва, че е достоверен Ц с първоизточник »бн јббас (јллах да е доволен от него и баща му). » хадисa, предаден от јбу …ал€ с добър иснад(1) с първоизточник јбдуллах ибн ћaсуд (јллах да е доволен от него), в който се казва, че ѕророкът (јллах го благослови и с мир да го дари) е
казал: "Ќе са се по€вили сред един народ прелюбоде€нието или лихвата освен сами† да са си позволили† мъчението на јллахФ.  олко е правдив ¬севишни€ јллах, когато казва:

†††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †††† "» не пристъпвайте към прелюбоде€нието! “о е непристойност и злочест път." ( оран, 17:32).

(1) У»снадФ- веригата разказвачи - от ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари) до автора на сборника, който цитира хадиса. (Ѕел. прев.).

 

 

 

 

2. —ексуално влечение (либидо)

Ќесъмнено †основа†† †на ††щастието в семейни€ живот е хармони€та на двамата съпрузи по време на† полови€ акт, и максималното наслаждаване† на всеки един от други€. » н€ма† по-опасен порок,† който може да сполети семейни€ живот от това двамата† или едини€т от т€х да загуби тази наслада от половинката си. ¬ тази книга именно това искаме да по€сним, об€сним и третираме с помощта на ¬семогъщи€ и ¬елик јллах.
†††† » за да бъде сношението ощастлив€ващо съпрузите, тр€бва непременно да† се съблюдават н€кои неща, които се считат за въведение и подготовка на полови€ акт, и които помагат за получаването на пълна наслада от него. ≈дни от най-важните от тези въведени€ са:

  Ќесъмнено накитите и при€тната миризма са две разкошни неща и за† мъжа и за жената. “е ги прав€т да са красиви† и да изглеждат добре. Ќакитът е наслада за окото, защото окото се радва на вида на нещо украсено. ј† при€тнaтa миризма на т€лото или на парфюма е наслада за обон€нието, тъй като човек се радва на мириса на при€тните аромати.
¬ този смисъл е и насърчаването на духовното законодателство мюсюлманинът да се украс€ва и парфюмира(1) за петъчната и байрамските молитви и другите† общи събрани€. “ова е така, за да бъде мюсюлманинът хубав в очите на† при€телите си и за да е с при€тен аромат, от който никой да не изпитва отвращение.
“ова нещо се потвърждава и в† семейното съжителство. ∆ената тр€бва †да съблюдава красотата си за пред мъжа си и да се парфюмира за него, особенно преди полови€ акт. Ќакитът € кара да изглежда сладостна в очите на† съпруга си, а при€тни€т аромат € прави желана и† го привлича към не€.
«а жената накичването обхваща обличане на хубави дрехи за пред мъжа й, все едно дали са къси или дълги, прозрачни или плътни - щом като н€ма да има друг с т€х.
—ъщо така да си сложи златни и други женски накити, сенки и червило.
—ъщо така да си направи прическа, да премахне излишните косми от ръцете и краката си. ƒа се грижи за чистотата на т€лото и устата си и да премахне непри€тната миризма от подмишниците си.
—ъщо така да се грижи за т€лото си да е грациозно, доколкото може да не напълн€ва, защото грациозността на т€лото е красота.
∆ената тр€бва да† се накичи и парфюмира по споменати€ начин само за мъжа си и единствено за него. ∆ената, ко€то се кичи и парфюмира за друг мъж,† върши гр€х и† провинeние, тъй като украс€ването и парфюмирането са неща за наслаждение, с които мъжът се наслаждава на жената Ц а както† се знае на жената не е разрешено да се показва на друг, освен на мъжа си.
» мъжът† в зам€на на това от сво€ страна тр€бва да прави така, както прави жената.  акто ¬севишни€т казва:
"...» жените имат същите права, каквито и задължени€ съгласно обича€..." ( оран, 2 : 228).
»бн ƒжарийр јт-“абарий е предал, че јбдуллах ибн јббас (јллах да е доволен от него и от† баща му) е казвал: "ќбичам да се† украс€вам за жена си, така както обичам т€ да се украс€ва за мен", което е било в изпълнение на това знамение.
ћъжът тр€бва да намал€ва косата и мустаците, да се грижи за чистотата на т€лото и устата, да се парфюмира за жена си и да се украс€ва за не€ с това, което му подхожда, за да може т€ да го хареса и да усети† при€тнa миризма от него.
» ако двамата спазват тези неща и ги съблюдават, особено преди съвкуплението, те ще са осъществили една от най-важните причини за щастието.

 

†††† †Ќе е при€тно мъжът да върши полов акт с жена си и те да са облечени с дрехите си, защото† това не им помага да достигнат до желаното наслаждание. ѕо-добре за т€х е да се съблекат преди съвкуплението. Cъбличането да стигне до максимума си - да oстанат напълно голи. Ќесъмнено това е най-добро за т€х , тъй като н€ма н€какъв гр€х† за н€кой от съпрузите от това да гледа на кое да е м€сто от т€лото на други€ - дори и полови€ орган.

 

†††† Ћюбовната игра е последното въведение, след което идва ред на копулаци€та. “ук играе рол€ нежното галене на дело и с думи. ÷елта от любовната игра е настъпването на полова възбуда (ерекци€).
Ќа практика любовната игра става с:
1- ÷елуване, т.е.† взаимна разм€на на целувки между двамата. Ќай-добpата от които е целуването уста в уста, като е разрешено и да се смуче† езикa.
2 - ƒокосване на гърдите. “оест мъжът да опипва гърдите на жена си с пръстите си, да ги целува - също може и да ги смуче, което много възбужда половата страст на жената.

3- »гра на всеки един от двамата с полови€ орган на други€ с ръка или друго.  огато »мам јбу ’анийфa бил запитан за докосването на полови€ орган на жената от† мъжа и обратното, отговорил: УЌ€ма лошо в това и се над€вам наградата им да се увеличи(1)Ф. Ќай-важното в този раздел е Улюбовната играФ с клитора (специфични€ ерогенен орган) на жената.  литорът е малък, чувствителен орган като гребена на петел, който† се намира там, където се съедин€ват† двете† малки срамни устни в горната част на полови€ орган на жената.
«нае се, че докосването на клитора на жената възбужда страстта й до максимум и € кара напълно да се отдаде на мъжа. «атова предупреждаваме жените да отиват† на прегледи при лeкaрите† акушеро-гинеколози, само по† необходимост, заради гол€мата опасност за жената от злоупотреба при прегледа†† от мъж - дори да е лекар - и поглеждане† в полови€ й орган. ўе разгледаме тази тема подробно в следващи€ шести раздел.
4- ѕрегръщане, т.е. прилепване на кожата до кожа.  оето става с взаимно прегръщане и притискане между двамата съпрузи.
ўо се отнас€ до ухажването с думи, то бива с разм€на на думи, които израз€ва страстта, обичта и желанието на всеки един от съпрузите към други€.
—лед тези въведени€ двамата съпрузи биват напълно готови за полови€ акт и получават колкото си искат наслада, непорочност и целомъдрие.


(1) ѕарфюмирането става с парфюми, които не съдържат алкохол.

(1) «ащото, както казваме, задовол€ването на страстта с позволеното се възнаграждава. ¬иж книгата Ућугни ал-мухтаджФ на Aл-’атиб Aш-Ўарбини Aш-Ўаaфии.

 

 


 

3. ≈тика на полови€ акт

”чените ни (јллах да се смили над т€х) са обърнали внимание на по€сн€ването на етиката на полови€ акт като се основават на †споменатото в сунната и съобщени€та† на благочестивите предшественици (јллах да се смили над т€х). ≈дни от най-известните книги по тази тема са книгите У»шрат ан-нисааФ (Ѕлизостта на жените) на Aн-Ќесаи, съставител€т на сборник с хадиси и споменатото от ††††††††Aл-√азали в книгата Ујл-»хйааФ (—ъжив€ването).
†††† јко се пожелае да се изброи етиката на полови€ акт, то това ще е много трудно заради разклонени€та и разширени€та й. «атова тук ще се† ограничим† със споменаването на най-важните от т€х, които са:

†††† 1. ƒа се каже "Ѕисмилл€х"(1) и молитва преди полови€ акт.
ћолитвата е спомената в хадис, предаден от Aл-Ѕухари, от ћуслим, от јхмед, от другите автори на сборници с† хадиси и от други с първоизточник јбдуллах ибн јббас (јллах да е доволен от него и баща му), в който се казва, че ѕратеникът на јллах (јллах го благослови и с мир да го дари) е казал: Ујко н€кой от вас каже при полови€ акт с жена си: УЅисмилл€х, јллахуммa джaннибна aш-шейтанa уа джaнниᆆ†††††††††† aш-шейтана ма разактaна (¬ името на јллах. O, ћили Ѕоже, отсрани от нас д€вола и отстрани д€вола от това,† което ще ни дариш)Ф. » след това ce предoпредeли да имат дете, то д€волът никога не ще може да навреди на това дете.Ф

†††† 2. ѕодготовка с† любовната игра.
јктът се предшества от при€тна любовна игра, най-важните елементи на ко€то †споменахме в предни€ параграф. ÷елта от не€ е да се стимулира желанието у жената, а не да се идва при не€ неочаквано и да се изненада, за да може и т€ да изпита удоволствие и да е готова за интимност. ∆ената иска от мъжа това, което и мъжът иска от не€. —амо че, за разлика от мъжа, т€ по-бавно се възбужда полово и не по вс€ко време, както бе по€снено в "първи раздел".

†††† 3. ƒобро поведение† и неизбързване от страна на мъжа.
÷елта от полови€ акт е да се обезпечи целомъдрие на всеки един от съпрузите с взаимно задовол€ване на желанието и страстта. ј това може да стане само, когато между т€х има хармони€ и усещане за спокойствие по време на полови€ акт. » за да се осъществи това, †мъжът тр€бва да е нежен, а не груб - жената се плаши от жестоки€ и груб† мъж и не желае близостта му, заради болката, ко€то й се причин€ва. ћъжът тр€бва да бъде при€тел† и да не бърза в задовол€ването на желанието си, защото мъжът† по-бързо стига до оргазъм от жената. » ако мъжът се задоволи преди жената, той тр€бва да не бърза да сe отдел€ от не€, докато не настъпи задовол€ване и при не€, за да не й ce причини болка.

†††† 4. ”eдин€ване на двамата съпрузи.
јко мъжът желае да има полово сношение с жена си, те тр€бва да са усамотени, така че да н€ма никой с т€х - дори и малък да е. ¬идни€т учен ћухаммед Aл-јбдарий, известен като »бн Aл-’аaдж в книгата си †††††Ујл-ћадхалФ (¬ъведение) споменава, че јбдуллах ибн ќмар (јллах да е доволен от него и баща му) е изкарвал и сукалчетата от къщата, ако имал нужда от жена си. ј н€кои казвали: Умъжът не тр€бва да го прави и ако котката е в къщиФ. —поменаването им на котката† е намек за друго. ÷елта е то да бъде опазено от очите, които гледат към мъжа и жената, тъй като това са срамни места, а† те тр€бва да се покриват. ( рай на думите му).
“ук тр€бва да напомним зa едно нещо, в което н€кои хора про€в€ват снизходителност и то е затвар€нето на прозорците и спускането на пердетата добре, за да не се откри€т съпрузите на съседите, както се случва в наше време в многоетажните† сгради. ѕон€кога съпрузите биват непълно разголени за съседите и в съвкупление. » това е заради снизходителността и невнимателността. ј това е абсолютно неразрешено.

††† 5. Ќаличие на покривало върху т€х.

††† †  огато говорехме за любовната игра споменахме, че н€ма абсолютно никаква пречка† в разголването на съпрузите един пред друг. Ќо †††††††††††по-добре е по време† на полови€ акт върху т€х да има покривало, което да покрива и двамата и те да ca под него, за да† cкриe срамните им места††††† †- но ако не го направ€т, в това н€ма нeщо лошо.

(1) Ѕисмилл€х- ¬ името на јллах.

 

 

 

 

4. ѕърви полов акт

— "първи€ полов акт" имаме предвид първaтa брачна нощ от семейни€ живот.  ато целта ни е да напомним на съпрузите важността на тази нощ в живота им и следите, които остав€ върху т€хнoтo съзнание.
†††† Ќ€ма съмнение, че младежът и девойката очакват с нетърпение първата им среща на брачното ложе, за да започнат нов - изпълнен с отговорности и задължени€ етап от сво€ живот. “ова е нещо, което е вродено, †нo пон€кога изненадата от действителността може да е различна от представата. «атова всеки един от двамата тр€бва да уважава други€ през първата нощ и да се отнас€ с добрoта и нежност, за да може връзката между т€х се осъществи с взаимно съгласие и желание.
†††† ћного изследователи и учени са писали по тази тема и всички са единодушни, че† "премахването на девствеността" тр€бва† да се извърши с лекота и милосърдие, като се †вземe под внимание следното:
†††† Ј ѕърво: ћъжът не нр€бва да бърза да осъществи полови€ акт. Ќапротив, той не тр€бва †да пропуска предварителните ласки. “ой тр€бва да го направи с нежност и доброта, дори това да му отнеме дни, тъй като в бързането н€ма полза, нито пък интерес.
†††† Ј¬торо:† ∆ената тр€бва да познава чувствените изжив€вани€ на мъжа и да не бъде с хладни усещани€ спр€мо него, тъй като това му причин€ва† силно разочарование, a в много случаи води до раздел€не и развод, или до нещастен семеен живот.
†††† Ј “рето:† ћъжът не тр€ба да очаква от жена си т€ да го изпревари с желанието си† през тази нощ. “€ никога н€ма да го направи заради силната си срамежливост. “ой тр€бва да почне стъпка по стъпка и т€ ще му отговар€ във вс€ка стъпка - и така, докато се свърши.

†††† Ј „етвърто: Ќесъмнено, взаимодействието на двамата съпрузи и взаимното им отзоваване, добавено към гореспоменатото, улесн€ват "премахването на девствеността" на съпругата и го прав€т п†††††††††† †най-безболезнен начин и за най-кратко време.

†††† Ј ѕето: ѕровалът† в† първата брачна нощ не тр€бва да се счита за безсилие (импотентност) или слабост. Ќ€кои от мъжете биват преобладани от срамежливост и когато тр€бва да извършат полови€ акт ги обхваща† страх и вълнение, и страстта им изстива. “ова не се счита за болест, тъй като не се минава дълго време и тази пречка изчезва - след като всеки един† от† т€х oпознае† други€ и започне да †сподел€ с него †усещани€та си без да се притесн€ва и вълнува. Pаз€сн€ването на тази страна, c позволението на јллах, ще дойде в шести параграф от този раздел.

 

 

 

 

 

5. ѕози на полови€ акт

— "позите на полови€ акт" имаме предвид начина, по който мъжът извършва полово сношение с жена си. “е са многобройни и различни и за мнозина от хората са не€сни постановлени€та на религиозните норми за т€х. «атова и пожелахме да из€сним и об€сним този въпрос, за да се премахне притеснението и да се успокои вътрешни€т мир на човека.
†††† «а н€кои хора заемането на определена поза по време на полово сношение осигур€ва по-гол€мa наслада, обаче при друга група† т€ е изтощаваща и притесн€ваща. «атова съпрузите не са длъжни да заемат определена поза по време на полови€ акт. “ова е оставено на т€хното взаимно съгласие и договар€не. Tози смисъл сочат и думите на ¬севишни€:
†††† "¬ашите жени са като нива за вас. » отивайте при† нивата си, както пожелаете." ( оран, 2:223).
†††† «а повода на низпославането на това знамение и значението му има много† предани€ в двата достоверни сборника на Aл-Ѕухари и на ћуслим и в други. Cъщинaта на които е:

†††† ѕреди »сл€ма cподвижниците на ћухаммед (јллах го благослови и с мир да го дари) в ћедина са спали с жените си само на една страна по подражание на евреите. ј  урайшитите в ћека имали обичай по време на полов акт да полaгат жените си† c обърнати† лицa, обърнати по гръб или легнали без да ги доближават анално. » когато преселниците от ћека дошли в ћедина и н€кои от т€х се оженили за жените от ћедина, искали да прав€т полови€ акт така, както са свикнали в ћека, но една жена отказала да го стори и протестирала, казвайки: У ѕолови€т акт при нас се прави странично - или направи така, или се отстрани от мен!Ф. “ова нейно дело се разчуло и достигнало до ѕророка (јллах го благослови и с мир да го дари) и тогава ¬севишни€ јллах низпослал гореспоменатото знамение.
ќт това знамение се подразбира, че за съпрузите н€ма гр€х† от това да вършат сношение в каквато и да е поза, без ограничeние и конкретизиране при едно условие: да се страни от проникването на полови€ орган в ануса на жената, защото това е забранено.  акто скоро с помощта на ¬севишни€ ще го раз€сним в десети параграф от този раздел.
»скаме да обърнем вниманието на двамата съпрузи, и† по-специално на в€рващите (изпълн€ващите), към това, че про€вата на изобретателност по отношение на позите на полови€ акт не се намира в противоречие с богобо€зливостта. » не е разрешено това да се счита за "безсрамие", защото ¬семогъщи€ и ¬елик јллах е този, който† е разрешил на мъжа да приближава жена си както си иска и по начина, по който двамата го искат, без да се притесн€ват и без да има гр€х в това. ”сещането за притеснение тук не е признак за набожност, а за невежество в религи€та.

†††† ¬€рващата† жена, когато е в дома си, не среща пречка в това де се украс€ва за мъжа си и да облича това, c което привлича погледа му и го удовлетвор€ва. “€ не среща пречка в това да бъде изобретателна относно изнамирането на вс€какви средства за съблазн€ването му, защото в това нейно дело за не€ има награда, ако се стреми да опази целомъдрието си и това на мъжа си от стремежа към забраненото.

 

 

 

 

6. ѕреждевременен оргазъм (бързо семеизпразване)

ѕод Ђсемеизпразванеї се има пред вид изхвърл€не на семенната течност от полови€ орган на мъжа и секреци€ от женски€ полов орган, когато двамата съпрузи достигнат до връхната точка на възбуждането. ∆ената в повечето случаи н€ма никакъв проблем в това отношение. “ук проблемът е единствено при мъжа, тъй като† бързото изхвърл€не на семенна течност при него е преобладаващо. ѕри н€кои мъже още с† вкарването на полови€ орган във влагалището настъпва преждевременно изхвърл€не на семенната течност, а при други дори и преди това.
†††† Ќие тук н€ма да говорим за болестните състо€ни€, защото не ни е от специалността, а и книгата† не е подготвена с тази цел. ќбаче, напомн€ме на мъжете и особено на младежите, че бързото изхвърл€не при мъжа категорично не означава болест, а е въобще нещо обичайно сред мъжете. ѕричината за това е, че чувствителни€т орган на мъжа Ц членът, е външен и е изложен на съприкосновение с всичко. “ова съприкосновение води до избликване на страстта и в последствие до бързо† изхвърл€не. ѕлюс това† мъжът може да е силно похотлив и сладострастен и слабо да се владее по време на полов акт, поради което въпреки вол€та и желанието му може да се стигне до преждевременно изтласкване на семенната течност. Ѕързото изхвърл€не е тревожен проблем в еднаква степен и за мъжа и за жената, защото и двамата предпочитат времетраенето на полови€ акт да се удължи. » за да се осъществи тази цел мъжът може да се упражни за забав€нe на изхвърл€нето чрез н€кои прийоми, eто н€кои от т€х:
†††† а) по време на прегръщането на жена си да се пази от прекаленото триене на полови€ орган с кожата й или с каквото и да е друго, ако не може да понас€ това;
†††† б) по време на полови€ акт да мисли за нещо, което ще отвлича вниманието му от това, което прави. Ќапример да мисли за н€каква работа или проблем, т.е. през това време да охлажда страстите си;

†††† в) по време на полови€ акт да се съкрат€т движени€та на мъжa и жената, защото движени€та 膆 триенето на органа във влагалището† разпалват страстта на мъжа и ускор€ва изхвърл€нето.
» ако мъжът вземе под внимание тези неща бива в състо€не да управл€ва страстите си до степен, ко€то никак не е лоша - и следователно да удължи времетраенето на полови€ акт , за да помогне на жена си да се задоволи.
Ѕързото изхвърл€не при мъжа безпокои и притесн€ва жената, защото женски€т оргазъм не идва едновременно с мъжки€, а настъпва често след него и защото† половата възбуда на мъжа намал€ва и напълно изчезва след изхвърл€нето и той не може да продължи копулаци€та заради свиване и омекване на полови€ си орган. » ако жената не се задоволи преди мъжа си или заедно с него, то в много редки случаи мъжът може да продължи полови€ акт след изхвърл€нето - за да може и жената да се задоволи. «атова двамата съпрузи тр€бва да си помагат† за постигане на съвпадение във времето на изтласкване на семенната течност, защото несъвпадението им води до зваимна антипати€, раздори и често свършва с развод.

†††† ƒобре е тук да успокоим младежите, които си въобраз€ват, че бързото изпразване е н€каква болест и да им кажем, че това не е така. Ќапротив, то е нещо естествено за възрастта им, тъй като млади€т мъж е във върха на сво€та активност и готовност. ўе им препоръчаме да изб€гват† да си игра€т с половите желани€, защото това в бъдеще† ще ги трeвожи, а може и да им причини† опасни кризи както ще† по€сним това с помоща на ¬севишни€ в единадесети параграф от този раздел.

 

 

 

 

 

7. ќтстлабване на половото желание

—илата на половото желание се различава от човек на човек според натурите. Ќ€кои хора до такава степен са похотливи, силно сладострастни и със силно желание, че се нужда€т по н€колко пъти на ден да извършат полов акт. »ма и хора, които са със† слабо полово желание, като тази† слабост може да бъде поради болест, но може да се по€ви и при добро здраве. Ќай-добрата натура е умерената, уравновесената. „овек, който има такава† натура може да се задоволи седмично с едно или двукратно извършване на полов акт без да чувства притеснение или силно желание.
†††† ∆ената е като мъжа в това отношение, само че общо взето жените† по-малко предпочитат честите полови контакти, отколкото мъжете. “€хното полово желание не e еднаквo по сила и слабост, а се колебае по продължителност(1)† и† спадане според душевното й състо€ние, което се повли€ва от† менструаци€та, бременността, следродови€ период, кърменето и умората като последица от работата.

(1) †јнглийската лекарка ћери —топс много добре е разработила тази тема в книгата си Ђўастието на съпрузитеї (Married, love). ѕоставила е по€снителни диаграми, c които рaз€сн€ва нивото на полово желание при жената по издигане и намал€ване, продължителност и спадане според обремен€ващите †и успоко€ващи† причини.

≈то една от нейните диаграми:

ƒни по слънчеви€ календар
«атъмнените c точки графи представл€ват менструационните дни.
Ћини€та от многоточи€, ко€то разде눆 таблицата на две представл€ва нивото на полово желание.†Ћини€та, ко€то слиза под разделителното многоточие представл€ва лошото вли€ниe на умората, преумората и натоварването с †работа.
(A)† точки на слабо повишаване преди периодът на продължителността на половото желание да достигне най-високата си точка и по време на сами€ период;
(Ѕ) точки на повишаване на половото желание, а честотата им се дължи на вли€нието на чисти€ планински въздух и почивката.

†††† Ќие не изследваме половата слабост по причина на органичните забол€вани€ и не сме съставили тази книга с такава цел. »ма достатъчно лекари, специалисти в тази област и болните† тр€бва да се обръщат към т€х, има и достатъчно медицински книги и списани€, в които се разглеждат† проблемите на тези, които имат† забол€вани€ на половите органи. Ќашата цел е да по€сним половата слабост, ко€то н€кои см€тат, че е причинена от болест - а в действителност не е така. †††††††††††††††††††††††—ъщо и да по€сним обикновената - периодичнa слабост, ко€то- както вече споменахме, пон€кога овлад€ва жените.
«а да изложим подробно тази тема ще посочим четири неща:
Ј ѕърво: –аздел€нето, което споменахме се прилага върху човека по негови€ природен характер - без да се гледа на случайните дразнители, които силно възбуждат притаеното плово желание. “оест ние не отсъждаме за който и да е човек, че е похотлив, защото е вид€л нещо, което възбужда половото желание и се е възбудил, щом като истински€т му характер не е такъв. «нае се, че попадането на погледа върху какъвто и да е предмет на желание раздвижва страстта към него. » за да не се† случи това - освен, когато е разрешено, ¬севишни€т јллах повeл€ва на в€рващите мъже и жени† да свеждат поглед от забраненото. —веждането на погледа остав€ душата спокойна, а† половото желание - притаено, нормалнo. ƒокато поглеждането на забраненото, отпускането на поводите на душата и непредпазването† възбужда половото желание и води до чести затруднени€ и лоши дела.
Ј ¬торо: “ова раздел€не не обхваща пророците (јллах да ги благослови и с мир да ги дари), които ¬севишни€т јллах е дарил със сила и енерги€. “е не са ги притежавали отначало, а и другите не могат да ги притежават. ќт тук идва и способността им† да могат да† извършват по н€колко пъти съвкупление в един ден - както ca† правели ѕророкът на јллах и Ќегови€т ѕратеник ƒауд и ћухаммед (јллах да ги благослои и мир да ги дари). “ова не е било нито от похотливост, нито от сладострастие, нито от животинска страст - както твърд€т еретиците.“ова е била особеност, с ко€то ¬севишни€т јллах ги е дарил за поука, свързана с пропов€дването и предаването на посланието до хората. «нае се, че ѕророкът на јллах ƒауд (ћир нему) е бил смирен, славослов€щ, преклан€щ се и в посто€нно богослужение. «нае се и, че ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) е бил такъв, дори и повече - от благодарност към ¬севишни€ јллах за това, с което го е дарил, той отслужвал нощни молитви, докато краката му отказвали да издържат. ћоже ли† cладострастникът да бъде† посветен на Ѕога Е да бъде преклан€щ се ... до такава †степен?! Ќе.
Ј “рето:“ова, че мъжът усеща† пон€кога слабост не означава, че е болен. Ќито пък, че тази негова слабост е по причина на болест щом той знае, че е здрав и читав.
¬ такъв случай той не тр€бва† да се притесн€ва и да си въобраз€ва безсилие, което не притежава. ѕон€кога при полов акт с жената, движението на мъжа може да спре, †да отслабне, да се намали половото му желание, органът му да не набъбне и да не се втвърди Ц за разлика от обичайното. “огава той предполага, че има полово безсилие, болест и слабост за полов акт. јла това не е така. ѕричината се дължи на †жената. “ова негово† провал€не или е за това, че той се притесн€ва и срамува от не€; или че € намира за антипатична; или че е усетил от не€ непри€тна миризма; или че т€ се е уплашила от него и с това го е разтревожила и по тази причина страстта му e изстинала и желанието му е изчезнало; или по време на полови€ акт т€ се е обърнала към него с груби думи и изрази; или просто е разговар€ла на различни, несвързани с половата дейност теми. Ѕез да има н€каква болест или недостатък.
Ј „етвърто: ѕо-горе посочихме, че страстта на жената общо взето е по-слаба от страстта на мъжа и че в страстта й има продължителност и спад. “€ отслабва и се засилва според обремен€ващите или активизиращи причини. “ук искаме да напомним на мъжете този проблем, защото е много важен и защото непознаването му развал€ семейни€ живот и го смущава. “ова е така, защото мъжът, който не знае, че желанието при жена му не оставa еднаквo ще бъде изненадан, че жена му пон€кога му отвръща в леглото с в€лост и студенина или с €вна† неестественост. “ака той изпада† в недоумение и обърканост. «амисл€ се и започва да се пита каква е причината за тази в€лост, за ко€то не намира €вно оправдание. “ази тревога накра€ може да го доведе до това или да € счита за ексцентрична съпруга с ненормален характер, или че обича друг, или че не го желае.
ƒори† и †да е с добро мнение и разсее всички тези лоши мисли, това негово незнание за фактическото състо€ние на жена си ще го накара да подтисне чувствата си към не€ за в бъдеще и да ги спотаи в себе си. “ой ще се опитва да € изб€гва и да не € възбужда с желанието си, предполагайки, че с това той € удовлетвор€ва и € прави щастлива. ƒокато обратното e в€рното, защото ако той направи така, ще увеличи болката, скръбта и нещастието й. ќсобено след преминаването на периода на Уотстлабване на страсттаФ и настъпването на времето на възстанов€ване† и сила† при не€.

ћъжът тр€бва да знае периодите, през които преминава жена му, да бъде† търпeлив по време на Уотстлабването на страсттаФ и тогава да не й бъде в тежест. ќт сво€ страна жената тр€бва да показва пред мъжа си възможно† максимално отговaр€не на желани€та му - който и† да е етапът на отслабване на страстта, в който т€ се намира, ако е способна† - ако е разумна и внимателна Ц да го направи и да ощастливи мъжа си без той да †усети, че т€ изпитва затрудение и се преструва.

 

 

 

 

8. ѕолов акт †през време на менструаци€ (хайд), следродилен период (нифас) и когато менструаци€та продължава извън цикъла (истихада)

ѕолезно е преди да по€сним постановлението за полови€ акт с жената през време на менструаци€, следродов период и когато менструаци€та продължава извън цикълa, да по€сним същността на всички тези състо€ни€ и най-важните постановлени€ на религиозните норми, свързани с т€х, без да навлизме† във въпросите, в които сред религиозните водачи (имамите) (јллах да се смили над т€х) съществуват разногласи€. ≈то защо казваме:

†††† а)† менструаци€ (хайд);
¬секимесечно маточно кръвотечение у женитe. ћенструационната кръв излиза от матката на жена със здраво т€ло, без т€ да е болна и без да има н€какви отклонени€.
Ќай-малката продължителност на менструаци€та е три денонощи€. Ќай-много менструаци€та може да продължи десет дни. Ќай-често т€ продължава от пет до седем дни, според обича€. јко т€ продължи по-малко от три дни и повече от десет дни се счита за менструаци€ извън цикъла (истихада).
„ервенината, жълтината и тъмни€т цв€т, които жената вижда в дните на менструаци€та си е менструаци€, докато не види чиста белота, ко€то се знае като Ђчистотаї (тухр). Ќевиждането на кръв през менструационните дни е без значение, тe пак се считат за менструационни дни. —лед кра€ на менструаци€та жената тр€бва да се изкъпе (гусл), †за да може да изпълн€ва молитвите си и за да може мъжът й да има възможност† за полов акт с не€.
≈дни от най-важните постановлени€, свързани с менструаци€та са: отпадане на молитвата от менструиращата жена - т€ не само, че не отслужва †допълнително (када, каза) пропуснатите молитви по време на менструци€та си, но и не й е разрешено да прави това; забран€ва й се да пости, докато не се очисти, но т€ тр€бва задължително да отслужи постите на пропуснатите дни от месец –амазан (–амадан); също й се забран€ва да †влиза в джамиите и да обикал€ около  €бa в —вещената ћека; и мъжът й не† върши полов акт с не€.

†† ††б) период на следродилно очистване †(нифас);
“ова е кръв, ко€то се вижда веднага след раждане на дете. Ќай-малката му продължителност е един момент, а най-гол€мата четиридесет дни Ц според обича€. ѕостановлени€та за следродилни€ период на очистване са като тези, свързани с менструаци€та - най-важните от които посочихме.

†††† в) кръв, извън цикъла (истихада);
“€ е кръв, ко€то се вижда: или извън менструационните дни; или† преди да изминат петнадесет дни от очистването й от менструаци€; или след като изминат четиридесет дни от раждането.††††††††
 ръвта, извън цикъла не пречи на: изпълн€ването на молитви; на постенето; на обикал€нето около  €бa и на другите богослужени€ само, че т€† разтурва омиването за молитва (абдест, уду) и то тр€бва да се поднов€ва.
†††† г) полов акт.
–азрешено е на мъжа да върши полов акт с жена си, ако т€ вижда кръв извън цикъла (истихада), защото кръвта извън цикъла не се счита за пречка за съпружеското приближаване - достатъчно е жената да измие полови€ си орган от следите от кръвта, защото т€ е нечистота, ко€то тр€бва да се очисти. —лед което мъжът може да € приближи.
ўо се отнас€ до полови€ акт на мъжа с жена си през време† на менструаци€та или периода на следродилно очистване (нифас), сред учените н€ма никаквo разногласиe, че е забранено (харам) на мъжа да върши полов акт с жена си, когато е в менструаци€ и† периода на следродилно очистване. «абраната на полови€ акт с жена в менструаци€ се базира на думите на ¬семогъщи€ и ¬елики€:
У» те питат за месечното кръвотечение.  ажи: Ђ“ова е страданиеї. » стойте далеч от жените в (период на) месечно кръвотечение, и не ги доближавайте, докато не се очист€т! ј щом се очист€т, обладавайте ги, откъдето јллах ви е повелил! Ќаистина јллах обича каещите се и обича пречистващите се.Ф ( оран, 2:222).†††† †
ѕоводът за низпославането на това знамение е смоменат в хадис, предаден от ћуслим, от Aт-“ирмизи, от Aн-Ќeсаи, от »бн ћадже и от јбу ƒауд, и всички с първоизточник јнас ибн ћалик (јллах да е доволен от него), в който се казва: ЂKогато жените† били в† менструаци€ eвреите не им давали да €дат и пи€т заедно, и не вършели полов акт с т€х. «атова ¬севишни€т јллах† низпослал това знамение и ѕратеникът на јллах (јллах го благослови и с мир да го дари) казал: Уѕравете всичко, освен съвкуплението..Ф
ѕостановлени€та за менструаци€та са валидни† от всички страни и за† периода на следродилното очистване.
ўо се отнас€ до УдокосванеФ на жената, ко€то е в менструац舆† извън областтa между пъпа и колeнaтa, това е разрешено без разногласи€ сред учените. УƒокосванетоФ тук означава прилепване на кожата с кожа. “ова се има предвид и в съобщеното от ѕророка (јллах го благослови и с мир да го дари), че той докосвал жена си, когато т€ била в менструаци€. ¬ никакъв случай не е разрешено тази дума тук да се отнас€ за Уполов актФ.

†††† ўо се отнас€ до УдокосванетоФ на жената,† тоест† изпитването на удоволствие в областта между† пъпа и колeнaтa Ц без полови€ орган и ануса,† за него сред учените има разногласи€. Ќ€кои от т€х го забран€ват, а други го разрешават като и двете групи си имат доказателства, които може да намерите в източниците по исл€мско право (фикх) и хадисите.

†††† Ќакратко: –азрешено е мъжът да изпитва удоволсвие с жена си през време на менструаци€та й, и периода на следродилно очистване извън полови€ орган и ануса. ќбаче той е длъжен да Устои далечФ от жена си, ако се опас€ва, че не ще устои на страстта си и че ще се УизлъжеФ към едно от двете. » винаги: УЅлагополучието е в предпазливосттаФ.

 

 

 

 

9. ѕолов акт с бременна

Ќ€ма разногласи€ относно това, че е разрешено на мъжа - когато пожелае, да приближава бременната си съпруга до раждането. Ѕременността не се счита за пречка за полови€ акт.

†††† ќбаче, полезно е да напомним на мъжа, че тр€бва да приближава жена си с нежност и доброжелателност, да избере за полови€ акт †позата, ко€то осигур€ва удобство на жената, не € притесн€ва† и не € затрудн€ва. ќсобено през последните месеци на бременността - когато бременността й тежи и умората й е по-гол€ма. “огава† мъжът тр€бва да бъде разумен в действи€та си и да жертва част от желани€та и страстите си.

 

 

 

 

10. ѕостановлени€ за ануса

¬ пети параграф от този раздел относно Упозите на полови€ актФ казахме, че е разрешено на двамата съпрузи† да вършат полови€ акт от †вс€каква поза: отпред, отзад, по гръб, настрана и т.н., oбаче† с едно условие: съвкуплениeто да се извършва само в полови€ орган.

†††† ўо се отнас€ до проникването на полови€ орган в ануса на жената, това без разногласи€ е забранено. Tова се подразбира от думите на ¬севишни€:
У¬ашите жени са като нива за вас. » отивайте при нивата си, както пожелаете.Ф ( оран 2:223).

†††† УЌиватаФ е м€сто за сеене.† Tова e намек за полови€ орган, защото той е отверстието към матката, където се извършва зачеването на сперматозоида и етапите на образуване на зародиша. «начението на знамението е: Ќ€ма гр€х за вас съпрузи от това да обладавате жените си в† каквато и да е желана от вас поза, щом съвкуплението бива в полови€ орган, който е† път€т към матката, където ¬севишни€т јллах създава човека:
У...творение подир творение в три тъмнини...Ф ( оран 9:6).

†††† ¬ много хадиси се съобщава забрана за обладаването на жена в ануса. ≈то н€кои от т€х:
¬ хадис, предаден от јхмед, от јбу ƒауд, от »бн ћадже и от други, †с първоизточник јбу ’урейра (јллах да е доволен от него) се казва, че ѕратеникът† на јллах (јллах го благослови и с мир да го дари) е казал: У¬ съдни€ ден јллах не поглежда към мъжа, който е обладал жена аналноФ.† ј в друг вариант: Уѕроклет е този, който е обладал жена си анално.Ф
¬ хадис, предаден от јхмед, от »бн ћадже, от »бн ’аббан и от††††† јн-Ќесаи в Уќбщуването с женитеФ с първоизточник† ’узайма††††††††††† †ибн —абит (јллах да е доволен от него) се казва, че ѕророкът (јллах го благослови и с мир да го дари) е казал: Ујллах не се срамува от правото, не обладавайте жените си анално.Ф ѕодобен хадис се† съобщава и от ќмар ибн Aл-’аттаб (јллах да е доволен от него), отнесен към ѕророка (јллах го благослови и с мир да го дари).
«а тази забрана свидетелстват и думите на ¬севишни€ в знамението Уза месечни€ цикълФ:
У» те питат за месечното кръвотечение.  ажи: У“ова e страдание.Ф »† стойте далеч от жените в (период на) месечно кръвотечение, и не ги

доближавайте, докато не се очист€т! ј щом се очист€т обладавайте ги, откъдето јллах ви е повелил! Ќаистина јллах обича каещите се и обича пречистващите сe.ї ( оран 2:222).

†††† “ова знамение има следните значени€:
а) УобладаванетоФ е нещо повелено и е в полови€ орган, не в друго.
Уќбладавайте ги, откъдето јллах ви е повелил!...Ф;
б) въпросът бе относно Умесечното кръвотечениеФ, т.е. м€стото на менструаци€та. ј† менструаци€та не е в нищо друго,† освен †полови€ орган. ќтговорът на въпроса идва с повел€ за† изб€гване на полови€ акт с жена през периода на месечното кръвотечение без да† разрешава друго. јко Уаналното приближаванеФ е позволенo, щеше да се разреши по време на менструаци€та и мъжът щеше да се насочи към него;
в) една от причините за забрана на съвкуплението по време на менструаци€ е оскверн€ването на полови€ орган с кръвта. «атова и не е разрешено да се върши полов акт по време на менструаци€, докато жената не се очисти:
У» стойте далеч от жените в (период на)† месечно кръвотечение, и не ги доближавайте, докато не се очист€т! ј щом се очист€т, обладавайте ги откъдето јллах ви е повелил...Ф ( оран 2:222).

†††† “ова означава, че Уполови€т органФ може да се очисти от скверн€ване от кръвта на менструаци€та след спирането й. ўо се отнас€ до УанусаФ,† неговото очистване от нечистота не е възможно никога. “ъй като той е неразривно свързан с нечистотата и едно проникване на полови€ орган в него ще го замърси с нечистота. ј се знае, че е забранено на отдадени€ богу човек (мюсюлманина) да замърс€ва с нечистота ко€то и да е част на т€лото си, или който и да е свой орган. Ќапротив, очистването от нечистотата† е негово† задължение.†
¬ тази връзка учените по мюсюлманско право дори казват, че не е† разрешено на мъжа да върши полов акт с жена си, ако членът му е замърсен със следа от урина, докато не се очисти с вода. —ъщо не е разрешено† и на жената да върши полов акт с мъжа си, ако нейни€т полов орган е замърсен от урина, докато не се очисти с вода.

†††† јко такова е постановлението за замърсени€ полов орган с непосто€нна† нечистoта, тогава как да е разрешен УанусътФ, който не е освободен от нечистота и никога не се очиства - дори и с водни клизми?!
«абран€ва се на мъжа да прониква полови€ си орган† в ануса на жена си. ќбаче му е разрешено да се задовол€ва с жена си отзад, между седалищните й мускули, без да† карва полови€ си орган в ануса й, дори и† да докосне отверстието на ануса отвън - тъй като там н€ма нечистота. «адовол€ването с тази част е† разрешено така, както и c останалото т€ло. “ова е свръзано с възможността на мъжа да се владее и да не допусне анално проникване. Ќо ако се опас€ва, че е възможно да извърши забраненото, тогава изб€гването му е задължително и това Ц безусловно, е по-доброто.
“ова e гледната точка на религиозните норми и това е достатъчно доказателство за забраната и възпирането. „овек, който се е отдал на бога (мюсюлманинът) не прекрачва† доводите на религиозните норми, той се съглас€ва и подчин€ва на вол€та и забраната на ¬севишни€ јллах, без да гледа на здравословните, медицинските и други причини.

†††† ѕолезно е тук да посочим, че в обществата, където се вършат сексуални извращени€, прелюбоде€ни€ и хомосексуализъм са разпространени коварни и пагубни болести. “акива коварни болести ca †сифилисът, и Уcиндромът на придобита имунна недостатъчност Ц спинФ, за който все още н€ма лек.

 

 

 

 

11. ќнанизъм ( ипсаци€, мастурбаци€, ръкоблудие)

ќнанизмът е достигане до семеизхвърл€не без полов акт. Ќарича се още сексуално самозадовол€ване или Утайна привичкаФ, тъй като в повечето случаи се върши тайно.
†††† —ексуалното самозадовол€ване с ръка или друга част от т€лото на сами€ човек е забранено при болшинството учени по мюсюлманско право. Ќа това мнение са последователите на »мам ћалик, на »мам Ўаафии и на »мам јбу ’анийфа, само че забраната при т€х не достига забраната за прелюбоде€ние. јко н€кой попадне в трудно положение да извърши едно от двете - н€ма разногласи€, че той тр€бва да прибегне до самозадовол€ването и да се опази от непристойното прелюбоде€ние, като това се счита за по-лека вреда и по-малкото зло(1).
»мам јхмед ибн ’анбал и други са на мнение, че самозадовол€ването е разрешено (мубах), считайки, че то помага за опазването† от прелюбоде€ние.
Ќе искаме да навлизаме в излагане на доказателства на кое да е от двете мнени€, а ще се задоволим с едно указание относно тези, които казват, че самозадовол€ването е разрешено. “е казват така само, когато вид€т, че то отдалечава човека от разврата. —амо че те не го см€тат за разрешено, ако се превърне в УпривичкаФ, ко€то посто€нно† се практикува и се превръща в психична и телесна болест. “ъй като нито един учен не казва за нещо, в което има вреда, че е† разрешено. ƒори това нещо по начало да е разрешено, като €денето например - по начало† то е разрешено, дори е задължително до нужната граница за поддържане на т€лото, но то бива забранено, ако човек пре€де и си навреди.
Ќа това основание сред учените н€ма разногласие относно забраната на Утайната привичкаФ, ако т€ вреди на нервната система или на полови€ орган, или на здравето. »мам јхмед (јллах да се смили над него), нито който и да е друг - абсолютно никой, не казва за нещо, което причин€ва вреда или страдание да е разрешено. јко вредата напълно липсва, тогава важи разногласието, което споменахме по-горе. » това е положението. Ќаши€т съвет към младежите† и девойките е† не само никога да не приб€гват до Утайната привичкаФ, но дори и да не си помисл€т за това, защото т€ е опасно падане, от последстви€та на което малцина усп€ват да се спас€т.
¬идни€т учен Ўейх ћухаммед јл-’аамид (јллах да се смили над него) споменава в книгата си У–удуд ал€ абаатийлФ (ќтговори на суетите) добри неща по нашата тема ето какво казва той:
У”чител€т по съдебна медицина подробно ни об€сни н€кои от вредите на сексуалното самозадовол€ване. ≈то и най-съществените:
√лавичката на полови€ орган е много чувствителна, усещането по време на полови€ акт се разпростран€ва от не€ към семенните фоликули и те се съкращават, за да излезе от т€х известно количество е€кула и се смеси със секреци€та от простатната жлеза. ќт секреци€та на семенните фоликули и простатната жлеза се образува тази изтласкваща се семенна течност, с излизането на ко€то страстта се успоко€ва и утихва. јко човек се отдаде на това да играе с полови€ си орган кожата на главичката загруб€ва, чувствителността й отслабва(1) и тази секреци€ от семенните фоликули излиза† без да† се смесва със сока от простата, а този сок има гол€мо въздействие за утихването на порива на страстта. » ако е€кулата не се смеси с този сок утихването на страстта† бива временно. —лед това пак настъпва силно† възбуждане и самозадовол€ващи€т† се има нужда от второ, трето и т.н. самозадовол€вани€. ƒокато накра€ не изхвърли кръв заради изтощаването на семепровода и полови€ орган от честото самозадовол€ване.
ј от отслабването на чувствителността на главичката поради честото самозадовол€ване може да стане така, че такъв човек да не може да извърши съвкупление като непривикнали€ на самозадовол€ване. “ова е така, защото главичката, чи€то чувствителност отслабне чрез самозадовол€ване не се вли€е Ц така както тр€бва, от движени€та и триенето на полови€ орган във влагалището на жената и семенната течност† не се изхвърл€, освен чрез игра с ръка(1). ј в това† има вреда както за него, така и за жена му, защото т€† има право да опази целомъдрието си чрез законен полов акт. ( рай на думите на Ўейх†††††† јл-’аамид Ц јллах да се смили над него.)
ƒа добавим† към това, че семенната течност е важна както за т€лото така и за размножаването. ¬ този смисъл английската лекарка ћери —топс в книгата си Уўастието на съпрузитеФ- УMarried, loveФ казва:
У’имически€т анализ на тази семенна течност показва, че наред с другите неща т€ съдържа гол€мо количество калциева и фосфорна киселина, които са ценни вещества, оказващи гол€мо въздействие на телосложението ни. » ако това се потвърди,† едно от най-големите неща, в които хората грешат ще бъде, че см€тат семенната течност за нещо, от което† може да се отървават от време на време и да го губ€т напразно, без да изпитват нужда от опазването и запазването муФ.
Ќ€кой хубаво е казал, обръщайки се към младежите:
Уѕази семенната си течност† доколкото можеш, защото† т€ е водата на живота, ко€то се лее в женските полови органи.Ф

 

(1) ћного добра дисертаци€ на тази тема e разработил Ўейх јбдуллах ибн ћухаммед Aл-’асaни †††††††††††Aл-»дриси, ко€то се нарича "јл-»стикса лиадиллети тахрим ал-истимна". ќтпечатана е от издателство "јл- ахира" през 1972 г..

(1) “ова отслабване, което обхваща главичката е †временна. „увствителността й бързо се възвръща след като изминат н€колко дни от отказването от самозадовол€ване.

(1) “ова се случва с повечето, които практикуват тази "тайна привичка" и ние сме осведомени за подобни състо€ни€ от случаите, с които се срещаме в работата си в† съдилищата, когато мъжът† остав€ жена си - а т€ е до него в леглото му, за да играе с полови€ си орган пред очите й. “ова е така, защото той се занимава със самозадовол€ване и не изпитва удоволствие от полови€ акт с жена си. “акъв човеꆆ е болен, както по€сни учител€т на Ўейх ћухаммед јл-’аамид (јллах да се смили и над двамата).

 

 

 

 

12. ѕолюци€

ѕолюци€та е несъзнателно семеизхвърл€не по време на сън, когато мъжът вижда, че е с жена, а жената - че† е с мъж.
†††† ѕолюци€та се счита за един от признаците за пълнолетие при юношите и девойките. јко се стигне до семеизхвърл€не - и със самото семеизхвърл€не, човек - както се знае, се задължава да се изкъпе (гусл) от оскверн€ване (джанабат). Ќо, ако има полюци€ и н€ма следи от сперма Ц нито по дрехите, нито по главичката на члена, то тогава не тр€бва да се къпе.
†††† Ќ€ма гр€х в това на човек† да се случи да има полюци€,† дори да види, че по време на сън върши полов акт с н€каква жена† не му се пише гр€х, защото сп€щи€т не носи отговорност. ќбаче това означава, че душата му не е чиста и тр€бва да иска от ¬севишни€ јллах да го опази† от д€вола, тъй като този вид Уполюци€Ф е от д€вола(1).
†††† Ќо не винаги полюци€та е такава. ѕон€кога човек може† да има полюци€ по други причини, например: многото топлина Ц ако спи легнал върху вълна или върху овча кожа; остав€нето на студа през зимата, докато се спи. “ези неща причин€ват† полюци€ и семеотдел€не. ѕон€кога полюци€та може да бъде само семеотдел€не, без да се вижда нещо, което да възбуди страстта му. “ова е полюци€таа при искрените и благочестиви в€рващи.

†††† ўо се отнас€ до ѕророците (јллах да ги благослови и с мир да ги дари) ¬севишни€т јллах ги е опазил от полюци€. ¬ хадис, предаден от јт-“абарани с първоизточник јбдуллах ибн јббас (јллах да е доволен от него и баща му) се казва: УЌикога пророк не е имал полюци€. ѕолюци€та е от д€волаФ(1).

†††† ¬ това н€ма разногласи€, тъй като ако полюци€та се дължи на виждането на нещо, което възбужда половото желание по време на сън -това е от д€вола,† а д€волът н€ма власт над пророците (јллах да ги благослови и с мир да ги дари).  ойто каже, че е допустимо пророците† да имат полюци€ има пред вид : полюци€та не от виждане на нещо, а от болест или от препълване на семенниците. ќбаче в€рното е, че ѕророците са абсолютно опазени от† полюци€.

(1) Ќ€колко възрастни жени си говорели и по едно време се разприказвали за д€вола (јллах да го засрами) и почнали да го проклинат и руга€т. —амо една от жените се застъпила за д€вола и не била съгласна с другите. ѕрез същата нощ д€волът дошъл в сън€ й под формата на човек, който носел в ръката си УшапкаФ. “ой й благодарил, че се е застъпила за него и поискал от не€ да се изходи по малка нужда в шапката като награда за не€. “€ се разколебала, но след дългото му насто€ване приела..††††††††††† » когато се събудила на сутринта вид€ла, че се е изходила в леглото си.

(1) —поменат от† Aс-—уюти в книгата: "јл-’асааис ал-кубра" (У√олемите особеностиФ).

 

 

 

 

13. У¬одиФ, които излизат от човека

ќт полови€ орган на човека Ц мъж или жена, излизат различни течности. ћнозина от хората не зна€т постановлени€та, свързани с т€х и имената им. «атова сметнахме за полезно да ги† по€сним и да споменем видовете и постановлени€та им по религиозните норми. “е са следните четири води или течности:

†††† ѕърво: —еменна течност

—еменната течност е това, с което ¬севишни€ јллах създава хората, както се казва в  орана:
У» да погледне човекът от какво бе сътворен! Ѕе сътворен от изтласкваща се вода, ко€то излиза измежду гръбнака и ребрата.Ф ( оран, 86:5-7).
¬семогъщи€т също казва:
УЌима† човек см€та, че ще бъде оставен без надзор? Ќима той не бе частица сперма, ко€то се изхвърл€? ѕосле бе съсирек, а “ой го сътвори и осъразмери. » създаде от не€ двата пола Ц мъжа и жената. Ќима “ой не е способен да съживи мъртвите?Ф ( оран, 75:36-40).
Ј У¬одатаФ на мъжа в повечето случаи е б€ла и гъста. “€ се изхвър눆 на тласъци и се съпровожда с висши сладострастни усещани€ - оргазъм. ћиризмата й, когато е влажна е подобна на миризмата на тесто, а когато е суха като миризмата на белтъка на €йце.
Ј ўо се отнас€ до УводатаФ на жената, т€ е финна, жълта. ћоже да бъде и б€ла, ако жената е силна и активна.
Ј “ези УводиФ се считат за чисти според н€кои от имамите, като јш-Ўаафии (јллах да се смили над него).  огато т€ е суха се счита, че дрехата се очиства от не€ чрез триене Ц без разногласи€. ¬ хади, предаден от јл-Ѕухари и от ћуслим с първоизточник јйша, ћайката на† в€рващите (јллах да е доволен от не€) се казва, че т€ е казала: Ујз изтърквах спермата от дрехата на ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) и той отслужваше молитвата с не€.Ф

†††† Ј Ќ€ма разногласи€ сред мюсюлманите, че излизането на тази УводаФ от мъжа и жената задължава изкъпването (гусл) от осквернение (джанабат). ¬се едно дали е изл€зла чрез полов акт, полюци€ или друго.

†††† Ј »злизането на тази УводаФ е един от признаците за пълнолетие при мъжа и жената. — излизането й всеки един от т€х става отговорен за всички задължени€ по религиозните норми.

†††† ¬торо:† Ујл-ћазюФ

†††† Ј Ујл-мазюФ е жълта вода, в повечето случаи финна. “€ излиза от по-големите мъже и жени при възбуждане на половото желание без тласъци. ¬ъзможно е дори човек да не усети, че т€ излиза от него. “€ преобладава повече при жените, отколкото при мъжете, особено при възбуждането им.

†††† Ј “€ е нечистота без разногласи€. “€ тр€бва да се измие от дрехата и т€лото. “€ развал€ омиването за молитва (абдест-уду). — единодушие т€ не задължава изкъпването (гусл).

“рето: Ујл-”адюФ

†††† Ј Ујл-уадюФ е б€ла, в повечето случаи гъста матова вода. Ќай-често излиза след уриниране при запек, или носене на нещо тежко. “€ излиза и от малки и от големи, и от мъжете и от жените.

†††† Ј јл-уадю също е нечистота без разногласие сред учените. “€ е като урината, развал€ омиването за молитва (абдест-уду). »змиването й† от дрехата и т€лото е задължително. » с единодушие не задължава изкъпването (гусл).

†††† Јјл-уадю е не€сна за мнозина. “е € см€тат за семенна течност, заради приликата с не€. Ќ€кои дори се къп€т заради излизането й. “ова е грешка, причинена от невежеството на хората по отношение на постановлени€та на истинната им религи€.

„етвърто: ”рина

†††† “€ е позната течност. ѕо същество е нечиста и с единодушие не

задължава изкъпването (гусл). ѕредпазването от него по време на уриниране е задължително, заради хадис, предаден от јл-Ѕухари† и от ћуслим с първоизточник јбдуллах ибн јббас (јллах да е доволен от него и баща му), в който се казва, че ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари)† е минал покрай два гроба и казал: У“€х ги измъчват. »змъчват ги за нещо гол€моЕ ƒаЕ “о е гол€мо. ≈дини€т от т€х е клевет€л, а други€т не се е предпазвал от урината си..Ф

†††† —ъщо така тр€бва да се върши УистибраФ след уринирането. “оест да се пречисти пикочопроводът от останалата след уриниране урина. “ова при жените е лесно и става като се изчака малко след прекъсването на уринирането, след което полови€т орган се омива. ѕри мъжа се изисква търпение и знание. —лед прекъсването на уринирането† той тр€бва да УизцедиФ с пръстите на л€вата си ръка останалите† в пикочн舆 канал капки урина като ги прекара по полови€ си орган като почне иззад семенниците и премине по члена докато те изл€зат. “р€бва да го повтори н€колко пъти, като направи една или две крачки, или се раздвижи и изкашл€, за да се изтласкат тези капки навън. —лед това измива отверстието, откъдето излиза урината.

 

 

 

 

 

14. —екреции на женски€ полов орган

ѕолезно е преди да навлезем в подробното об€снение на постановлени€та относно тази тема да се запознаем с анатоми€та на полови€ орган на жената, както са го определили лекарите, и както са го утвърдили учените богослови. «а да можем впоследствие да определим: видовете секреции, които отдел€ този орган; източника на вс€ка секреци€ и постанолени€та им по религиозните норми, което е и целта от всичко това(1).

†††† “ова, което искаме да по€сним и узнаем в тази наша тема и това, което† раглеждат учените богослови в своите изказвани€ относно женски€ полов орган се следните три неща:

†††† ѕърво: ∆енски полов орган

†††† ∆енски€т полов орган включва:

†††† а) Усрамно възвишениеФ -† възвишение от подлежаща мастна тъкан. Ќамира се на м€стото† на срещане на Уголемите срамни устниФ от горната част на полови€ орган. Ќеговата повърхност е част от окосменото срамно възвишение на жената;

†††† б) Уголеми срамни устниФ. “е са† външните граници на полови€ орган. ¬ горната си предна част стигат† до срамното възвишение, а в долната си част до отвора на ануса;

†††† в) Умалки срамни устниФ. ѕо размер те са по-малки от големите срамни устни и се намират във вътрешната им част. ¬ горната си част стигат до клитора;
г) УклиторФ. “ой е† малък специфичен ерогенен орган у жената. »ма еректилна способност и е много чувствителен. –авн€ва се по еротична чувствителност на главичката на мъжки€ полов орган. Ќамира се при м€стото на срещане на малките срамни устни от горната част на полови€ орган. “ова е† най-важни€т† орган от половата система при жената тъй като е м€стото за възбуждане. ¬ече споменахме† тази точка, когато стана въпрос за любовната игра при разглеждане на параграфа У—ексуално влечение (либидо)Ф от този раздел. ¬ шести раздел - следващи€, ще разгледаме, с позволението на ¬севишни€ јллах, вредите, произтичащи за жените от прегледите на лекари;

†††† д) Удве бартолинови жлезиФ. “е се намират във вътрешността на малките срамни устни. ¬с€ка има малък отвор на вътрешната повърхност на малките срамни устни;

†††† е) Увъншен отвор на пикочни€ каналФ. “ози отвор се намира под клитора между двете малки срамни устни. —тената на този отвор е напълно свързана с горната стена на влагалището;

†††† ж) Увъншен отвор на влагалищетоФ. “ози отвор бива покрит с девствената ципа Ц химена, при девствените жени. Ќамира се под отвора на пикочни€ канал. » поради това, че тези два отвора са съединени, при съвкупление с насилие двата отвора може да се сбъркат и преградата между т€х да се разкъса.

†††† ўо се отнас€ до учените богослови, те го наричат Увъншен полов органФ, или УвидимФ и го определ€т като: У“ова, което се отвар€ от полови€ орган на жената, когато клекне.Ф “ова определение обхваща всички части, които споменахме.
ѕостановлението относно тази част е, че жената тр€бва да € подмива, когато се къпе след оскверн€ване, менструаци€ и периода на следродилно очистване. “р€бва да € подмива също след уриниране, както и да € очиства от кръвотечението извън цикъла (истихада), ако нечистотата премине през изхода й, както това е об€снено подробно в книгите по мюсюлманско право.
ўо се отнас€ до Уизпот€ванетоФ (мокротата), което тази част отдел€, то е абсолютно† чисто и не развал€ омиването за молитва (абдест-уду). ѕостановлението й е като потта на т€лото без разногласи€.

††††† ¬торо: ¬лагалище

†††† ¬лагалището (вагината) е извит проход, канал, който води от външни€ генитален отвор до† маточната шийка. ¬ъншни€т отвор на влагалището

Ѕива покрит с девствена ципа при девствените жени. ƒължината му достига около 12 сантиметра. “ова е м€стото, където прониква полови€т орган на мъжа. ѕроходът на влагалището е покрит със слузеста† обвивка, ко€то отдел€ киселинна секреци€. ¬ него има три вида жлези, за които може да се обърнете до специализираните източници.
”чените - богослови наричат тази част Увътрешен полов органФ или УскритФ и € определ€т, че е : Уќнази част, ко€то отде눆 б€ла течност, колебаеща се между това да е мазю или пот, ко€то излиза без полово желание и не от полово желание.Ф ѕри мнозина от учените богослови тази течност е чиста Ц при последователите на »мам јш-Ўаафии това е по-правилно Ц обаче развал€ омиването за молитва. ўо се отнас€ до течността, ко€то излиза от полово желание, то това е или семенна течност, или мазю, които б€ха по€снени по-горе.
∆ената може да различи това, което излиза от влагалището и това, което излиза от външни€ полов орган като постави там парче памук или превръзка. » ако превръзката се намокри откъм вътрешната страна на полови€ орган то източникът е влагалището.
ѕостав€нето на превръзка от омъжената жена е желана сунна, дори и в дните , когато е чиста от кръвотечение. «ащото това е по-чисто и по-хигиенично. ўо се отнас€ до девственото момиче, т€ го прави само по време на менструационните дни.
ѕодобно на споменатата течност в постановлението е и† течността, известна сред жените като УчистотаФ. “€ е течността, по виждането на ко€то жената† разбира, че менструаци€та й е свършила. “€ е чиста, обаче развал€ омиването за молитва (абдест, уду).

†††† “рето: ћатка

†††† ћатката е м€стото, където се установ€ва зародишът през всичките си периоди на оформ€не до раждането. ¬севишни€т казва:

†††† У» остав€ме в утробите когото пожелаем за определен срок, после ви изваждаме като деца.Ф ( оран, 22:5).

Ќа дължина† матката достига до седем сантиметра, на широчина до пет сантиметра, а на дебелина до два и половина сантиметра. ‘ормата й е крушовидна, състои се от шийка и т€ло. Ўийката на дължина достига до два и половина сантиметра, т€ свързва влагалището с т€лото на матката. ћатката е обвита с лигавица, ко€то произвежда алкална некисела секреци€.
”чените богослови наричат тази част: Уќнази, ко€то е зад скрити€ полов органФ. ¬сички течности, които излизат от матката са нечисти - например УводатаФ, ко€то излиза по време на раждането, или† малко преди раждането. “€ развал€ омиването за молитва без разногласи€. “оест жената, ко€то е в родилни болки, тр€бва да изпълн€ва молитвите - дори и със знаци, ако не може да се поклан€ и да пада ничком. » ако от не€ потече УводаФ преди раждането, т€ не се счита за течността от† периода на следродилното очистване, а е като УуринатаФ и развал€ само омиването за молитва (абдест, уду). ўо се отнас€ до периода на следродилно очистване, през него има изтичане на кръв след раждането, както бе по€снено по-горе в този раздел.
Ќакратко УтечноститеФ, които изтичат от полови€ орган на жената са следните:

†††† 1- “ова, което излиза на тласъци с контракции (съкращени€ на влагалищната мускулатура) при съвкупление, или при полюци€ е Усеменна течностФ. ѕри не€ е задължително пълно телесно омиване (гусул) от оскверн€ване (джанабат).

†††† 2- “ова, което излиза при възбуждане на половото желание Ц без да има съвкупление и без да има полюци€, е мазю. “€ развал€ омиването за молитва (абдест, уду) и е нечиста течност.

†††† 3- “ова, което излиза с детето по време на раждането Ц или малко преди раждането. “о е нечиста течност, ко€то развал€ омиването за молитва (абдест, уду).

†††† 4-ћокротата излизаща от влагалището (Уизпот€ванетоФ) е чиста, обаче развал€ омиването за молитва (абдест, уду).

†††† 5- У„истотаФ Ц течност, по ко€то жената разбира, че месечното й кръвотечение е спр€ло. “€ е чиста, но развал€ омиването за молитва (абдест, уду).

†††† 6- ћокротата (Уизпот€ванеФ), ко€то отдел€ външни€т полов орган е чиста и не развал€ омиването за молитва (абдест, уду).

†††† ўо се отнас€ до кръвта, ко€то излиза от жената т€ е: кръв от менструаци€; кръв от периода на следродилно очистване; и кръв, изтичаща извън месечни€ цикъл. ѕостановлени€та на всички видове по€снихме в този раздел.

(1) “ези знани€ и† по€сненителни постановлени€ по религиозните норми извл€кох от гол€м брой източници по мюсюлманско право и по-специално от школите на последователите на: »ма솆†††††††††† јш-Ўаафии - като "’ауаши ат-тухфа" ("ќб€снени€ на чудесата"); и на »мам јбу ’анийфа - като У’аши€т »бн јабидинФ ("ќб€снени€ на »бн јабидин"). » н€кои научни източници като "јл-»€дат ас-сиррийа" ("“айната привичка") на д-р ћухаммед  €мил Ѕарраада - отпечатана в  айро през 1927 г..

 

 

 

 

15. –азглас€ване на тайните на полови€ акт

—емейни€т живот е специален, личен живот. ѕокрай него човек упражн€ва разни неща, които не би искал н€кой друг да узнае. Ќапротив, не е разрешено на никой да узнае подробностите им. “ой е живот, пълен с тайниЕ и то какви тайниЕ
†††† ¬севишни€ јллах описва по най-красноречив начин двамата съпрузи, и по най-ц€лостен начин израз€ва съвършенството и тайните на семейни€ живот като казва:
†††† УЕ“е са оде€ние за вас и вие сте оде€ние за т€хЕФ ( оран, 2:187).
†††† «нае се, че дрехата ако не е† достатъчно дълга и здрава не обезпечава скриване на срамните части на този, който € облича. “акова е и положението на двамата съпрузи: всеки един от т€х двамата е нещо което скрива други€, опазва тайните му и може да му се довер€ва. «атова, в никакъв случай не е разрешено тези тайни да бъдат разгласени или разкрити - дори† след развод и разд€ла.
†††† ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) предупреждава да не се разпростран€ват тайните на съвкуплението и полови€ акт. ¬ хадис, предаден от ћуслим в негови€ достоверен сборник, от јхмед и от други, с първоизточник јбу —аид јл-’удрий (јллах да е доволен от него)† се казва, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: У≈дин от най-злочестите хора по положение при јллах в ƒен€ на страшни€ съд ще бъде мъж, който прегръща жена си, прегръща го и т€, извършват полов акт, и след това разпростран€ва тайната й.Ф...
¬ тълкуването на достоверни€ сборник на ћуслим от јн-Ќауауий, се казва: У¬ този хадис се съдържа забрана за разглас€ване на протичащото† между мъжа и жена му при полови€ акт; забрана да се описват подробностите, делата и словата на жената и тем подобни. ўо се отнас€ само до споменаването на полови€ акт, то ако в това н€ма н€каква полза или нужда е неодобрително (макрух), защото е в† противоречие с доблестта.Ф

“ова† предупреждение да не се разпростран€ват тайните на полови€ акт не касае единствено мъжа, а също така се отнас€ и за жената. «абранено е на всеки един от съпрузите да говор€т на другите за това, което протича между т€х в семейството. «ащото тези неща тр€бва да останат в тайна.

 

 

 

 

 

16. ¬ъпроси и отговори

1. ¬ъпрос: Ќ€кои хора се разстройват и се срамуват през първата брачна нощ, защото незна€т как да посъп€т. — какво да ги посъветваме?
†††† ќтговор: —емействата на младоженците тр€бва да поемат задължението да им об€сн€т това. ≈дин от роднините на младоженеца, например чичо му или вуйчо му, може да† го пита и насочи с нежност и благоприличие към това какво да се прави. ѕо същи€ начин, със същата цел, една† от роднините на младоженката може да остане с не€ и да й об€сни.

†††† 2. ¬ъпрос: †¬ н€кои† страни† се практикува обича€т да се† излага чаршафът с Укръвта от девственосттаФ на показ на идващите за поздрав€ване посетители. “ова разрешено ли е по религиозните норми?
ќтговор: Ќе, това не е разрешено. “ова е отрицателен обичай.

†††† 3. ¬ъпрос: ¬ религиозните норми споменава ли се за определен бро醆 полови актове през седмицата?

†††† ќтговор: Ќе, н€ма определен брой. “ова зависи от желани€та на двама съпрузи.

†††† 4. ¬ъпрос: ¬€рно ли е, че кокетниченето на жената за мъжа си, с обличане† на прозрачни и къси дрехи и съблазн€ването му с думи и движени€ не подобава на любимата и придържаща се към в€рата жена?
ќтговор:† Ќе, това† не е в€рно. ¬€рно е обратно: опазването на своето и на мъжа целомъдрие е от в€рата на жената. ј жената, ко€то го прави е благочестива. — тези качества ¬семогъщи€т и ¬елик јллах окачеств€ва жените, сътворени† в –а€ като казва:
У—ътворихме ги Ќие с (прекрасно) сътвор€ване и отредихме да са девици, любещи, връстнички Ц за онези отд€сно.Ф ( оран 56: 35-38).
Ћюб€щата жена е тази, ко€то се стреми с разни средства да съблазн€ва мъжа си и да бъде обичана.

†††† 5. ¬ъпрос: јко един мъж извърши прелюбоде€ние с жена и след това се ожени за не€. “ова може ли да се счита за изкупление на стореното?
†††† ќтговор: Ќе, това не може да е изкупление за стореното. “е тр€бва искренно да се разка€т пред ¬севишни€ јллах за това, което са направили Ц все едно дали са се† оженили или не. ƒа, в женитбата им с цел да изл€зат от забраната има възнаграждение и добрина.

†††† 6. ¬ъпрос: –азрешено ли е на жената да отхвърли половото желание на мъжа си, ако е заета или изморена?
ќтговор:† Ќе, това не й е разрешено, с каквото и да е заета. Ујкo мъжът повика жена си в сво€та нужда, нека т€ дойде при него, дори да е до фурнатаФ е споменато в един† хадис. «ащото заетостта с† мъжа й 円†† по-важна. јко т€ е изморена тр€бва да го акомпанира доколкото може.

†††† 7. ¬ъпрос: –азрешено ли е на извинената жена Ц през време на менструаци€та и† периода на следродилно очистване да напусне леглото на мъжа си или да изб€гва близостта му?
ќтговор: Ќе, това не й е разрешено, защото той има право над не€ да изпитва удоволствие извън полови€ орган и ануса, както вече споменахме. јко т€ се отвърне от него без съгласието му ще извърши гр€х.

†††† 8. ¬ъпрос:  ога е разрешено на мъжа да УнапуснеФ леглото на жена си?
†††† ќтговор:† “ова му е разрешено, ако т€ демонстрира непокорство и неподчинение и ако той не† нарушава постановлени€та на религиозните норми. Ќо ако остави жената, за да € накара да бъде огорчена и нещастна, то това не е разрешено и е в нарушение на повелите на религиозните норми за добро отношение към не€ и съжителство с добро.

†††† 9. ¬ъпрос: јко мъжът извърши полов акт с жена си по вреем на менструаци€ и периода на следродилно очистване, има ли за него изкупление?
†††† ќтговор: ”чените са единодушни, че ако н€кой извърши полов акт с жена си, когато т€† е в менструаци€ или период на следродилно очистване, върши гол€м гр€х. “е също са единодушни, че той тр€бва истински да се разкае пред ¬семогъщи€ и ¬елик јллах. ўо се отнас€ до задължаването му с изкупление и количеството му, в това има разногласи€. Ќ€кои от учените† са на мнение, че е задължително само разка€нието. ƒруги са на мнение, че е задължително разка€ние и изкупление, а относно размера му също има разногласи€. –азмерът му е един динар или половин динар.† Ќо най-добре е извършител€т да даде като милостин€ н€каква сума заедно с разка€нието.

†††† 10. ¬ъпрос: јко мъжът извърши анален полов акт с жена си, това прави ли €† забранена за него?

†††† ќтговор: Ќе, това† не € прави забранена за него. “€ остава негова съпруга, но и двамата извършват гр€х с това действие.

†††† 11. ¬ъпрос: –азрешено ли е мъжът да се Усамозадоволи" с ръката на жена си?
†††† ќтговор: ќнанирането с ръката на жената е разрешено, както и с всеки друг нейн орган, защото това спада към изпитването на удоволствие с прилепването на кожа до кожа. ќнанирането с ръката на жената не е като онанирането със собствената ръка.

†††† 12. ¬ъпрос: –азказаха(1), че един мъж попитал учен човек: У–азрешено ли е на жената да вземе полови€ орган на мъжа си с ръка и да го постави в устата си?Ф, след което учени€т го порицал, и осъдил действието на жената. ¬€рна ли е позици€та на учени€?

†††† ќтговор: ¬ъпросът на питащи€е груб, но това за което е попитал е подволено (джаиз). ”чени€т тр€бвало да го научи как да задава въпроси и да му по€сни постановлението на религиозните норми...вместо да порицава...

†††† 13. ¬ъпрос: –азрешено ли е на мъжа и жената да гледат порнографски филми, за да възбуд€т половото си желание?
†††† ќтговор: Ќе, това не е разрешено. “о е забранено, защото в т€х има гол€мо грехопадение. ¬секи от т€х гледа към забранени срамни части и узнава това, което не е разрешено да се узнае от това, което става между мъжа и жената. ўо се отнас€ до мнението, че това е разрешено, защото е картина и силует, то това противоречи на действителността. “ова което се гледа не е силует на човек, не и картина нарисувана с ръка, а е сами€т човек със своите движени€ и поведение.

†††† 14. ¬ъпрос:† јко мъжът засмуче гърдите на жета си по време на любовната игра и влезе от мл€кото й в стомаха му, има ли нещо в това?
ќтговор: — единодушие н€ма нищо в това, заради страната на забраната. Ќо по-добре е да се изб€гва смученето от мл€кото на жената, заради† разногласието между учените относно позволеността на пиенето му и възползването от некърмачета, тъй като е част от човека. Ќо, то е чисто с единодушие(1).

 

(1) “ова е важен въпрос, който не тр€бва да се пренебрегва, защото в наше време се превърна в източник на семейно удоволствие, известно като Уорален сексФ и се практикува в много райони на света. ћного пъти вече сме запитвани за това, и† тр€бваше да по€сним постановлението на религиозните норми, за успокоение на мюсюлманите. “ова е и което направихме, благодарение на ¬севишни€ јллах.
¬ече б€хме порицани от хора, които претендират да са благочестиви, за начина на задаване на този въпрос...
ј както се знае сред учените, откритото за€в€ване на действителността Ц такава, каквато е, е разрешено в два случа€: Уоплакване пред съдаФ и Узапитване за религиозна нормаФ, тъй като как иначе ще отсъди съди€та, и как ще даде постановление мюфти€та, за нещо, което не са чули както си е?! ј книгата ни е за узнаване и за религиозни норми. » ние от сво€ страна питаме тези, които ни порицават за това: У-јко н€кой ви попита за постановлението на религиозните норми по този въпрос, как бихте отговорили?Ф јллах да се смили над учените ни, които казват: УЌ€ма нищо срамно в религи€та.Ф

(1) †“ова е правилното, относно мл€кото на жената.

 

 

 

 

 

Ў≈—“»†–ј«ƒ≈Ћ:†Ѕ–≈ћ≈ЌЌќ—“†»†–ј∆ƒјЌ≈

ѕ–≈ƒ»—Ћќ¬»≈

Ќай-възвишената цел на женитбата е семейството да име дете. ¬ знамението за постенето ¬елики€т и ¬семогъщ јллах казва:
†††† У...ј сега ги обладавайте и се стремете към онова, което јллах ви е предписал...Ф (  оран, 2:187 ).
†††† “оест: приближавайте ги през нощите на месец –амадан (–амазан) и се стремете чрез това да имате отреденото от јллах дете. ўо се отнас€ до задовол€ването на половите желани€, изпитването на удоволствие† и отговар€нето на желани€та, те идват на второ - по-ниско ниво, измежду целите на женитбата.
†††† Ѕогоотдадени€т човек не се стреми просто да има дете, а де има благочестиво дете. ƒете, което да продължи рода му и да го благослав€ както приживе, така и след смъртта му. ј ето и молбата на благочестивите в€рващи Ц Урабите на ¬семилостиви€Ф:
†††† У » които казват: √осподи наш, дари ни със съпруги и потомци- радост за очите ни! » ни стори водители на богобо€зливите!Ф†††††††††††††††††††† (  оран, 25:74).
†††† Ѕлагочестивото потомство е† една огромна благодат от ¬севишни€ јллах спр€мо своите раби.
†††† ј безпътното потомство† е една гол€ма беда и болезнена мъка за благочестиви€ и в€рващ човек.  акво изпитват в€рващите родители по причина на неверието и зблудата на детето си, се по€сн€ва от ¬севишни€ јллах в сура Уѕ€съчните хълмовеФ (Ујл-јхкаафФ):
†††† У ј който казва на родителите си: ”ф, пък и вие! Ќима ме плашите, че ще бъда възкресен - а предишните поколени€ си отидоха?... Ц родителите му зоват јллах на помощ: горко ти! Ѕъди в€рващ! ќбещанието на јллах е истинно. ј той казва: “ова са само легенди на предците.Ф††††††††††††††††††††††† (  оран, 46:17).

†††† ј благочестивото дете отправ€ молитви и за себе си и за родителите си, и за потомството си като казва:

†††† У √осподи мой, отреди ми да “и бъда признателен за дара, който си дарил на мен и на родителите ми, и да† върша праведни дела, които “и одобр€ваш! » дай ми праведно потомство! јз се покайвам пред “еб и само на “еб се отдавам.Ф (  оран, 46:15).

 

 

 

 

1. Ќаградата на бременната жена

Ќай-достойните и най-възвишни по степен жени са майките, тъй като по време на майчинството полагат много усили€ и понас€т много непри€тности.† ƒостатъчно е да си спомним казаното от ¬семогъщи€ и ¬елик јллах в  орана, за да ни се из€сни това, например:
††† У» повелихме на човека да се отнас€ добре с родителите си. Ќосила го е майка му с усилие и го е родила с усилие. » бременността с него заедно с отбиването му е тридесет месеца.Ф (  оран, 46:15).
†††† “оест: носила го е в корема си през месеците на бремеността със затруднение и го е †родила със затруднение, като е понесла усили€та през време на бременността, болките при раждането и непри€тностите по време на кърменето и отбиването от кърмене. ¬ сура УЋукманФ ¬севишни€т казва:
†††† У» повелихме на човека да се отнас€ добре† с родителите си. Ќоси го майка му в слабост и го отбива в две години. Ѕъди признателен на ћен и на родителите си! «авръщането е при ћен.Ф (  оран, 31:14).
†††† » тъй като майката понас€ повече усили€ от бащата, нейното право над децата е по-гол€мо... » на не€ й се полага по-гол€м д€л обич и добрина от т€хна страна. ¬ един хадис, предаден от јл-Ѕухари и от ћуслим с първоизточник јбу ’урайра (јллах да е доволен от него) се казва: У≈дин мъж дошъл при ѕратеника на јллах (јллах да го багослови
и с мир да го дари)† и го попитал: Уќ, ѕратенико на јллах, кой има най-гол€мо право на добро отношение от мо€ страна Ц т.е. да се отнас€м добре към него и да се грижа за него?Ф “ой отговорил: Ућайка тиФ. „овекът пак попитал: Уѕосле кой?Ф  азал: Ућайка тиФ. „овекът пак попитал: Уѕосле кой?Ф  азал: Ућайка тиФ. „овекът пак попитал: Уѕосле кой?Ф  азал: УЅаща тиФ.Ф
†††† Ќесъмнено този хадис не означава да се омаловажава авторитета на бащата, нито пък да се пренебрегват правата му. Ќаистина, правото на бащата над детето е много гол€мо и огромно, само че ѕратеникът на јллах (јллах да го багослови и с мир да го дари)† е разбрал, че женската страна в повечето случаи е по-слабата, особено по негово време. “огава хората били много близо до предисл€мски€ период, който се характеризирал с ужасно поведение и лошо отношение спр€мо жените. «атова той ги подбуждал да са добри към родителите си, като отдел€л по-гол€мо внимание на майката, за да не може нито едно от децата й да пренебрегне доброто отношение към не€ и правата й, които са по-големи от тези на бащата.
†††† ¬севишни€т јллах е задължил децата да са добри към родителите си, като в тази† добрина към родителите - или† живи€ от т€х, се е погрижил да има огромна награда. “ой е забранил непокорното отношение към родителите, или към едини€ от т€х като това е се счита за едно от най-големите непростими грехове. «намени€та в тази връзка са много както и хадисите. ¬севишни€т јллах казва:
†††† У» повели тво€т √оспод да не служите другиму освен Ќему, и към родителите- добрина! јко едини€т от т€х или и двамата достигнат старостта при теб, не им казвай: ”ф! » не ги навиквай, а им казвай ласкави слова! » от милосърдие спусни за т€х крилото на смирението и кажи: √осподи мой, помилвай ги, както и те ме отгледаха от малък!Ф††††††† (  оран, 17:23,24).
†††† ¬ хадис, предаден от јл-Ѕухари и от ћуслим с първоизточник јбдуллах ибн јмр ибн јл-јас (јллах да е доволен от него) се казва:††† ††У ≈дин мъж пристъпил към ѕратеника на јллах (јллах да го багослови и с мир да го дари) и казал: Уѕолагам клетва за преселване и за водене на свещена война като жела€ наградата да е от ¬севишни€ јллахФ. “ой го запитал: УЌ€кой от родителите ти жив ли е?Ф „овекът отговорил: Уƒа, и дваматаФ.  азал: У» желаеш наградата да е от ¬севишни€ аллах?Ф „овекът отговорил: УƒаФ. “ой му казал: У¬ърни се при родителите си и бъди добър към т€хФ.Ф ј в друг вариант: У «а т€х двамата води свещена война.Ф

¬ друг хадис, предаден от јл-Ѕухари и от ћуслим с първоизточник Ќуфей ибн јл-’аарис (јллах да е доволен от него) се казва: Уѕратеникът† на јллах (јллах да го багослови и с мир да го дари)† каза: Уƒа ви съобщ€ ли най-големи€ гр€х? ƒа ви съобщ€ ли най-големи€ гр€х? ƒа ви съобщ€ ли най-големи€ гр€х?Ф Ќие отговорихме: Уƒа, ѕратенико на јллахФ. “ой каза: У—ъдружаването на јллах и непокорството на родителитеФ. “ой беше облегнат, седна и продължи: У» още лъжата и лъжесвидетелствотоФ. “ой не спр€ да ги повтар€, докато не си казахме: Уƒано млъкнеФ.

 

 

 

 

 

2. ∆енска рожба, мъжка рожба

ѕо природа човек повече желае да има момче, отколкото момиче, -особено първото дете, той обича да е момче. ¬ това н€ма нищо лошо, стига да не се €досва и недоволства в случай, че бъде дарен с момиче.
†††† Ќе е разрешено на човек да мрази детето, с което Ѕог го е дарил, дори и да е момиче. Ќе е разрешено да е опечален заради момичето, а да се радва за момчето, защото и момичето е дар от ¬елики€ “ворец. Ќикой родител не знае в кое от децата е доброто.  олко синове има, бащите на които не жела€т те да† са били техни и колко дъщери има, които са благодат за родителите си.
††††  акто се знае, да се дразни мъжът за това, че му се е родило момиче е било обичайно сред арабите в предисл€мски€ период - периода преди ¬севишни€т јллах да упъти тези хора с »сл€ма. “ова е бил един от най-лошите обичаи сред т€х.† ¬севишни€т казва:
†††† У » щом извест€т н€кого от т€х за женска рожба, лицето му помрачн€ва и спотайва той печал. —крива се от хората заради лошото,†† ††което са му съобщили Ц и дали да € пощади за унижение или [жива] да € зарови в пръстта.  олко лошо отсъждат.Ф ( оран, 14:58,59).
†††† » заради ненавистта си към дъщерите, те ги погребвали живи, веднага след раждането. ¬севишни€т јллах ни съобщава за живопогребаните момичета като казва:

†††† У » когато живопогребаното момиче бъде попитано за какъв гр€х е било убито...Ф (  оран, 81: 8, 9).
¬ много страни и общности все още има остатъци от този обичай от предисл€мски€ период. “ам има такива, които ненавиждат женските рожби, а н€кои дори би€т жените си, ако им род€т момиче. »ма и такива, които се развеждат, а други € упрекват и порицават - ако не роди момче, че е Умайка на дъщериФ. “ези глупци не зна€т, че майчини€т корем е само УблюдоФ за зародиша и че половата клетка, от ко€то зависи дали детето ще е момче или момиче в същност е сперматозоидът на мъжа. » ако тр€бва да упрекват н€кого, нека упрекват себе си!
Ќо, истината е, че този който определ€ е ¬севишни€т и ѕречист Ѕог, който казва:
У Ќа јллах принадлежи владението на небесата и на зем€та. —ътвор€ва “ой каквото пожелае Ц дар€ва момичета на когото пожелае и дар€ва момчета на когото пожелае, или дар€ва момчета и момичета. » сторва безплоден когото пожелае. “ой е всезнаещ, всемогъщ.Ф†††††††††† ††††††††(  оран, 42: 49,50).
“ова знамение означава, че ¬севишни€т Ѕог е този, който дар€ва, който дава. ≈дни дар€ва само с момичета, други само с момчета, трети и с момчета и с момичета, а четвърти прави да са безплодни и те не могат да имат деца.
ј удовлетвор€ването при всички тези положени€ се дължи единствено на в€рата. »скрено в€рващи€т ще бъде удовлетворен от това, което јллах му е отредил, - все едно, дали го е дарил с дете или не; все едно дали е момче или момиче - защото това е от ¬севишни€. Ќегови€т дар е милост. ј това, че не е дарил е справедливост. „овек не знае неведомото, не разбира тайните, нито последстви€та. ¬сичко това го знае единствено јллах. „овек тр€бва само да се отдаде и да се подчини на јллах - √оспода на световете, и вс€кога да се съглас€ва с предопределеното от Ќего.

††††  огато безплоден е едини€т от съпрузите и те се съглас€т с това положение и решат да продължат семейни€ си живот в това н€ма нищо лошо. Ќо ако едини€т от т€х не е съгласен и иска да има потомство, то винаги има изход за т€х.
јко жената е безплодна, мъжът й може да € остави под покровителството си и да се омъжи за втора жена, от ко€то ¬севишни€ јллах може да го дари с дете. Ќо ако не могат да се споразуме€т за това разрешение, или ако мъжът н€ма възможност да издържа две жени, тогава може да се разведе с не€:
У ј ако двамата се раздел€т, јллах ще обогати всекиго от —воето изобилие.Ф (  оран, 4: 130).

†††† јко мъжът е безплоден и жена му се съгласи да живее с него в това н€ма нищо лошо. Ќо ако поиска развод, като се над€ва да има дете от друг мъж и с най-добри намерени€ опрости на мъжа всичките си семейни права, които той й дължи, тогава мъжът не само, че н€ма право да € задържа, но най-достойно и най-добре е и да й предостави всички права, след като й даде развод с добро.

 

 

 

 

 

3. ƒобродетели към новороденото

¬ тази точка ще разгледаме желателните (мустахаб) и† установени са от сунната (маснуун) неща, които тр€бва да се прав€т след раждането на дете. “е са много, но най-важните са следните:
†††† а) съобщаване на радостната вест за раждането и поздрав€ване по този повод. “ова е желателно (мустахаб). –адостната вест радва в€рващи€ човек и го развесел€ва.  огато на човек му се роди дете, или когато дори се разбере, че жена му е бременна, той предпочита да бъде зарадван с тази при€тна новина. ¬севишни€т каззва:

У ќ, «акари€, благовестваме те Ќие за момче. »мето му е ях€. Ќе сме сторвали негов съименник преди.Ф (  оран, 19:7).
¬севишни€т јллах е зарадвал с благата вест за момче »брахим (ћир нему), както и жена му. ¬севишни€т казва:
У » го благовестихме за смирен син.Ф (  оран, 37: 101).
» още:
У » € благовестихме за »схак, а отподир »схак - якубФ.††††††††††††††††††††† ††††(  оран, 11: 71).
ќтносно поздравлени€та по случай новороденото, ето каква интересна случка се предава от јл-’асан јл-Ѕасри: ¬еднъж, както си сед€л с един човек при него дошъл друг човек, на който се е родило момче. » човекът, който бил до него го поздравил като казал: УЌека конникът те радва!Ф. ј јл-’асан му казал: Уќткъде знаеш дали ще €зди кон или магаре?!Ф ƒруги€т казал: У ј какво да казваме?Ф  азал: У  ажи: Ѕъди благословен с това дете! » благодари на този, който те дари с него! ƒа бъде благоразумен и да видиш добро от него!Ф;
б) когато се роди да се чете УезанФ(1) на д€сното му ухо и УикамаФ(2) на л€вото, за да са първите слова, чути от него. “ова също е желателно (мустахаб);
в) да се сдъвче една фурма от бащата, или от н€кой уважаван човек и да се постави в устата на новороденото. “ова също е желателно (мустахаб), защото ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) го е извършил на много от децата на сподвижниците си ( јллах да е доволен от т€х). “ова е потвърдено както от двата сборника с достоверни хадиси, така и от другите сборници. ≈дно от тези деца е бил славни€т сподвижник јбдуллах ибн јз-«убайр (јллах да е доволен от него и родителите му), син на јсмаа бинт јбу Ѕакр јс-—иддийк ( јллах да е доволен от не€ и родителите й). ћайка му забремен€ла с него в ћека, но го родила в местността У убаФ(3), когато пристигнала в ћедина като преселничка. “€ го завела при ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари),† той го взел и поставил на коленете си, поискал една фурма, сдъвкал €, дал му от фурмата, помолил се за него и го благословил. “ой е бил първото родено от преселници дете в ћедина. јсмаа е казала: У“е† много му се зарадваха, защото им б€ха казали, че
евреите им направили маги€ да не им се раждат деца.Ф;

†† ††г) колене на курбан(1) за новороденото. “ова е от сунната по мнението на повечето от богословите и учените по хадиси. ƒоводът им е хадис, предаден от јл-Ѕухари в достоверни€ му сборник с първоизточник —елман ибн јамир јд-ƒаббий ( јллах да е доволен от него), който гласи: У Ќовороденото се съпровожда с курбан. ѕролейте за него кръв и премахнете от него нечистотатаФ.
¬ сборниците на јбу ƒауд, на јт-“ирмизи, на јн-Ќесаи и на »бн ћадже има хадис с първоизточник —амура ( јллах да е доволен от него), който гласи: У ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) каза: У¬с€ко новородено се откупва с курбана си, който се принас€ в жертва на седми€ му ден. ¬ този ден му се дава име и му се остригва главатаФ.Ф “оест, коленето на курбан е причина за избав€нето на човек от заложничеството на сатаната, който не се отдел€ от него още от ден€ на по€вата му на б€л св€т.
¬ хадис, предаден от »мам јхмед и от јт-“ирмизи с първоизточник јйша, ћайката на в€рващите,( јллах да е доволен от не€) се казва: Уѕратеникът на јллах† (јллах да го благослови и с мир да го дари) каза: У«а момчето се полагат две овце за благодарност, а за момичето- една овцаФ.Ф ѕричината за това е, че евреите правели курбан за момче, но не и за момиче. » за да се различават от евреите, те били насърчавани да прав€т курбан от две овце за момче и от една овца за момиче. Ќо н€кои богослови са на мнение, че курбанът е от една овца и за момчето и за момичето без разлика;
д) избиране на добро име на новороденото. “ова е от сунната. »мето му се дава, когато се роди. «акъсн€ването след седми€ ден не е за предпочитане. ¬ хадис, предаден от ћуслим с първоизточник јнас ибн ћалик ( јллах да е доволен от него) се казва: Уѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) каза: У ѕрез вечерта ми се роди момче и го нарекох на името на баща ми: »брахимФ.Ф† “ова момче било родено от наложницата му† У≈гипт€нката ћари€Ф( јллах да е доволен от не€). “€ е била майка на детето без да е от съпругите м󆆆†††††††††††† ( јллах да е доволен от т€х) и е била приела »сл€ма (јллах да е доволен от не€).
¬ хадис, предаден от ћуслим с първоизточник јбдуллах ибн ќмар††††††††††††††† ( јллах да е доволен от него и баща му) се казва: Уѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) каза: УЌесъмнено най-обичаните от ¬семогъщи€ и ¬елик јллах ваши имена са: јбдуллах††††††† [–аб Ѕожи] и јбдуррахман [–аб на ¬семилостиви€]Ф.Ф ¬ хадис, предаден от јхмед се казва: УЌаричайте се с имената на пророците.Ф†††††††††††††††† Ќежелателно и неодобрително (макрух) е да се изопачава името на детето;

†††† е) обр€зване на новороденото. “ова е от сунната. ѕо-добре е в това да се избързва. ќтлагането му е нежелателно.

(1)† ≈зан Ц призив за молитва. (Ѕел. прев.).

(2) »кама Ц призив за настъпване на общата, задължителна част на молитвата. (Ѕел. прев.).

(3)  уба Ц местност в гр. ћедина, —аудитска јраби€. (Ѕел. прев.).

(1)  урбан Ц ∆ертвоприношение и обредна гощавка; оброк. ∆ивотно, заклано за такова жертваприношение, гощавка.(¬ж. Ѕългарски тълковен речник, ƒ. ѕопов, 1994 г., стр. 401).(Ѕел. прев.).

 

 

 

 

 

4. јкуширане

≈дно време бабите са били тези, които помагали на жените по време на раждането. “е са били УакушеркитеФ и жените без да се притесн€ват раждали пред т€х. —амо че в наше време много мъже са избрали професи€та гинеколог за сво€ и с всеки изминат ден жените свикват на честите прегледи на лекарите гинеколози без въобще да се притесн€ват.
††††  акво е постанавлението в този случай от гледна точка на религиозните норми? ћоже ли да се говори за опасност за жената, лекар€ или обществото?
†††† “ова са два въпроса, на които тук ще се опитаме да отговорим максимално открито и €сно. ѕоложението е такова, че не търпи отлагане, нито пък хвърл€не на прах в очите.
††††  акто се знае от религиозните норми ц€лото т€ло на жената, освен лицето и ръцете до китките, се счита за Ум€сто, което е срамно и тр€бва да се покриваФ пред чуждите за жената мъже. ƒа види ц€лото т€ло на жената има право само мъжът й, и само на него се разрешава да изпитва удоволствие от ц€лото й т€ло, както вече по€снихме.
†††† ўо се отнас€ до правото на другите мъже, то е различно: бащата, синът, братът и т.н. Ц тези роднини н€мат право да виждат от телата на дъщерите, или сестрите, или майките† нищо друго, освен краката от глезените до колената, ръцете, гърдите, главата и ши€та. ¬сички други места са†† забранени да се поглеждат. “ака например бащата н€ма право да поглежда гърба, корема и бедрата на дъщер€ си. —инът също н€ма право да вижда тези места от майка си... и тъй нататък. “огава, какво би оставало за лекар€?!
ћъжът лекар си е мъж преди всичко и не е лишен от полово желание към жените. » в повечето случаи този лекар не е н€какъв роднина на жените, които идват да се преглеждат при него. ¬ такъв случай, до каква граница е възможно този мъж- лекар- да погледне т€лото на жената?
ƒа, има нужда и случай на безизходица, като спешна операци€, за ко€то не се намира лекарка хирург, в такъв случай жената н€ма друг избор, освен да се довери на екипа от лекари хирурзи. ј отговорността за† опазването на честта и достойнството й пред закона, пред морала и пред човечеството, се пада върху т€х Ц лекарите(1), те тр€бва да се ограничат само с поглеждане на местата, които непременно тр€бва да се прегледат. ¬ другите случаи събличането на жената пред лекарите е нещо† ужасно и позорно... »скам да об€с툆 това на жените:
 ак си представ€те усещането на жена, дошла да се прегледа при гинеколог, а той й казва да влезе в специалната стаичка, да се съблече, да легне на леглото за прегледи, да вдигне краката си, да ги постави на двете стойки и добре да ги разтвори, така че нищо да не остане скрито покрито?!

†††† Ќ€ма съмнение, че жената, ко€то се съблича и вдига крака не за мъжа си, а за друг - дори и да е лекар, н€ма да се чувства добре. Ќапротив, т€ ще се вълнува, ще се срамува, ще бъде уплашена и ще бъде притеснена. Ќо т€ ще приеме това и ще го направи поради две причини: ≈дната е, че повечето† жени прав€т така. ј другата, че този мъж, пред който се съблича е лекар, а лекар€т не е като другите хора - така казват. » един пъ,... втори път... на трети€ притеснението изчезва...съблича се, вдига си краката пред лекар€ многократно и т€ е щастлива и радостна...«ащото, обществото чрез обичаите си й внушава, че† това е в нейно добро.
Ќесъмнено, посещаването на тези прегледи от жените, без да има крайна нужда за това не е разрешено и е категорично забранено. ќсобено, ако в желаната област се намират лекарки. ј в гинеколожкото поприще, слава Ѕогу, има достатъчен брой лекарки и акушерки и е категорично неразрешено да се събличат пред лекар, докато ги има. ѕоради следните причини:
†††† Ј ѕърво: «ащото постановлението на религиозните норми забран€ва поглеждането на мъжа към срамните места на жената, както е известно. » от тук не се разрешана на лекар€ - дори и да е гинеколог, да гледа в полови€ орган на жената, бедрата й, корема й т.н., щом като има жена, ко€то може да свърши тази работа и да помага при раждане. јко н€ма такава жена, тогава се разрешава на мъжа да свърши тази работа. Ќо задължение на мъжа е да покрие онази част от т€лото на жената, към ко€то н€ма нужда да се гледа, а не да се нахвърли върху не€, да се държи грубо и да се отнас€ с раждащата жена така, както ветеринарни€т с отелващата се крава.
†††† Ј ¬торо: «ащото жената, ко€то ще ражда получава стрес, ако бъде изненадана, че тр€бва да се разголва по време на раждането пред мъж, който не е нейн съпруг. » това състо€ние може да се отрази на нервите й, да отслабнат родовите болки и да се наложи да ражда чрез операци€- цезарово сечение. “ова се случва често при раждащите за пръв път. јко т€ ражда с помощта на жена, н€ма да изпитва такова притеснение и раждането ще бъде по-лесно. ¬ подкрепа на това наше мнение искаме да посочим, че раждани€та чрез операци€ в наше време се увеличават. ƒокато в миналото жените раждали при неграмотните баби - без да ход€т по болници и лекари, и въпреки това ¬севишни€т јллах е улесн€вал раждани€та им. “огава те не са чували раждането да се затрудн€ва, освен в много редки изключени€. » причината е тази, ко€то споменахме. ¬ миналото обича€т бил такъв, че жените и бабите, които помагали на родилката да роди са € покривали с покривало и вършели сво€та работа под покривалото. “е не позвол€вали на мъжа да присъства на раждането, нито да € гледа как ражда, защото това се отраз€вало на нервите й... “ова е в€рно, въпреки че претендиращите за цивилизованост прав€т точно обратното.
Ќещо повече, има животни, които ако усет€т, че стопанинът ги гледа по време на раждането, то се затрудн€ва. “акива са кравите например и за да приключи раждането нормално и без затруднени€, фермерите затвар€т вратите на оборите. ўом като животните реагират така, не е ли по-уместно и човекът да се притесн€ва?!
Ј “рето: ≈то къде е вредата и опасността: У∆енски€т прегледФ означава, че лекар€т непременно ще докосва полови€ орган на жената с ръката си и с инструмент, да не говорим за гледането.  акто се знае половата чувствитнелност и полово желание на жената не се крие във влагалището - вътрешната част на полови€ орган, а във външната му част, и по-специално в клитора. Ѕез съмнение докосването на клитора на ко€ да е жена, колкото и да е силна вол€та й, € възбужда и € кара изц€ло да се предаде на половото си желание. “ова ние не си го измисл€ме. “ова е факт, потвърден от медиците. “е го за€в€ват открито в своите изследвани€ и книги. —тига ни в тази тема да споменем казаното от лекарката, специализирала Уженски болестиФ, англичанката ћари€ —топс в книгата й Уўастието на съпрузитеФ (Married, love), издадено през 1925 г.. “€ казва: У литорът във външната част на полови€ орган на жената е като главичката на полови€ орган на мъжа по степен на чувствителност и бързина на възбуждане - само с едно докосване. јко клиторът се възбуди, останалите части също се възбуждат и вс€ка част става възбудена.Ф
ƒа добавим към това и нещо, което е твърде опасно, усещането за удоволствие от жената, произтичащо от докосването на клитора € кара да усеща един вид Усамозадовол€ванеФ, след което т€ е готова често да посещава лекар€ за тази цел. ј може† и нещата да се усложн€т и да се стигне до прелюбоде€ние. ¬ действителност това и се случва, макар че повечето хора не го усещат или не искат да го призна€т.
Ќие не отхвърл€ме лекарското т€ло, а само постав€ме диагноза Ц както и лекар€т- на реалността, ко€то не може да се отрече, нито пък да се пренебрегне, под какъвто и да е призив. “ъй като не е разрешено в името на УмедицинатаФ, ко€то в същност е хуманна миси€, женските полови органи да се излагат на показ, нито пък да се оскърб€ва честта,† или да се отнас€т към жената като към животно.
Ќие напомн€ме на жените, на всички жени, да не се разголват пред мъжете- дори и да са лекари. Ќапомн€ме им също, че ¬севишни€т јллах им е забранил това, с изключение на наложителна необходимост. » им казваме: ѕазете половите си органи само за мъжете си! «найте, че лекар€т си остава човек, който има сластолюбие към† жените и ги желае! ќсъзнайте се! ѕазете се! Ќе про€в€вайте снизходителност относно честта си!
ј на лекарите, които в това отношение са снизходителни казваме:

ћъже, бойте се от Ѕога във връзка с честта на хората! ѕокривайте срамните места на жените! ѕри преглеждането на жени вземайте всички предпазни мерки: не оставайте сами с жената; гледайте само в нужното м€сто от т€лото й; преглеждането да става винаги в присъствието на медицинска сестра, ко€то да помага! ”пътвайте жените към правилната насока! ѕозвол€вайте на акушерките и медицинските сестри да вършат нужното при раждане и се намесвайте само при крайна необходимост! ¬инаги имайте пред вид страха от ¬севишни€ јллах! Ѕъдете уверени, че ако сторите добро, наградата ви ще бъде огромна и несметна! Ќека јллах ви помогне да сте здравомислещи!

(1) Ќаистина, ние уважаваме медицински€ персонал и почитаме мъжете специалисти, които се грижат за болните. — тези думи въобще не целим да нараним медицинското т€ло, а само тези, които не само че нарушават постановлени€та на религиозните норми, но и професионалната клетва - тези, които злоупотреб€ват с повереното им† доверие.

 

 

 

 

 

5. ѕредпазване от забремен€ване

— Уѕредпазването от забремен€ванеФ имаме пред вид да не се стига до сливане на мъжката полова течност с женската полова течност като се използват препречващи средства, при което не се осъществ€ва зачеване и забремен€ване.
†††† “ази тема вълнува много хора поради сво€та важност и значимост, тъй като зас€га въпроса за човешкото размножаване във всемирно разпръснатото и разделено общество. ќбщество, в което доминира† силни€т да подтиска слаби€. ќбщество, в което повечето народи живе€т в бедност, лишени€ и глад.
†††† ѕоради значимостта на тази тема ще се постараем да € по€сним по следни€ начин: ще започнем с противозачатъчните средства- медицински и немедицински, за мъже или за жени; ще уточним целта от употребата им и ще об€сним постановлени€та от гледна точка на религиозните норми, без да обръщаме внимание на смущението и ограничението, което те предизвикват.
†††† Ќо, преди да навлезем в тази тема считаме, че е уместно да изтъкнем следните три неща:
†††† Ј ѕърво: ѕостановлени€та на религиозните норми, които по-късно ще споменем, не вземат под внимание безпокойството на съпрузите, породено от употребата на противозачатъчни средства, тъй като е нормално този, който† се e заловил за† нещо да понесе и безпокойствата му. “р€бва да се знае, че използването на противозачатъчни средства тр€бва да става единствено със съгласие на двамата съпрузи, както ще† по€сним това по-нататък. јко двамата съпрузи се съглас€т да се ограничат при съвкуплението и го понесат, в това н€ма нищо лошо - това си е т€хна работа.
Ј ¬торо: ѕървата и най-възвишена цел на женитбата е мъжът и жената да имат дете. ¬севишни€т† јллах казва:
У ј сега ги обладавайте и се стремете към онова, което јллах ви е предписал.Ф ( оран, 2:187).
“оест: мъже, свързвайте се с жените си като се стремите да имате дете и добро потомство, отредено ви от јллах.  акто вече† об€снихме в първи раздел.
Ј “рето:  огато говорим по тази тема ние н€маме пред вид реалността, каквато е т€ сред хората, а каквато би тр€бвало да бъде. “оест, ние споменаваме постановлени€та на религиозните норми и мислим, че те се изпълн€ват изц€ло, без да снемаме тези постановлени€ до законната реалност, ко€то може и да противоречи на правото. јко, примерно, бъдем запитани какво е постановлението за причин€ването на безплодие и задължителното ограничаване на раждаемостта, което н€кои държави прилагат с довода, че жителите много се увеличават, а средствата за съществуване не достигат, ние н€ма да отговорим на базата на реалността, в ко€то живее такъв народ, защото в такъв случай, отговорът ще бъде с УдаФ. ƒокато реалността от постановлени€та на религиозните норми казва по този въпрос УнеФ, не е разрешено да се причин€ва безплодие на хората или да се ограничава раждаемостта чрез задължаване и принуда, тъй като н€ма оправдание за една такава дейност. јко необходимите средства за съществуване не се пиле€т† и не се разпредел€т лошо, не би се стигнало до недостиг. ¬севишни€т јллах е създал зем€та и е заложил в не€ продоволстви€та, от които се нужда€т творени€та.† ѕозволил е на хората да се разпръснат по зем€та и да търс€т своето препитание. ¬севишни€т јллах казва:

†††† У “ой е,  ойто подчини за вас зем€та, затова ходете из нейните краища и €жте от Ќеговото препитание!  ъм Ќего е възкресението.Ф ( оран, 68:15).

†††† »здигането на граници, бариери и прегради между народите, и затвар€нето на вс€ка страна в себе си води до икономически затруднени€. —ъщо води и до забав€не и усложн€ване на разм€ната на производствените продукти и в последствие до скъпоти€, безработица и лишени€.

 

 

 

 

 

ѕърви въпрос: ѕротивозачатъчни средства

»ма различни противозачатъчни средства: н€кои са медицински, други не, но всички те се дел€т на три вида: само за мъже, само за жени и общи и за двата пола.

ѕърво: ѕротивозачатъчни средства† за жени

“е са медицински, тоест жената може да ги използва само след консултаци€ с лекар или след н€каква дейност от страна на лекар по женски въпроси. “ези средства са:

  1. ѕротивозачатъчни таблетки. “е са най-разпространени.

†††† 2. ѕръстен. “е са медицински пръстени. ∆ената ги постав€ във влагалището малко преди полови€ акт.
†††† 3. —пирала. “ова е специален медицински прибор, който се постав€ в кухината на матката. —пиралата спада към вътрематочните приспособлени€, които са много видове. Ќ€кои предотврат€ват сливането на сперматозоида с €йцеклетката и въобще не се стига до оплождане.† ƒруги видове,† наричащи се Упреждевременно абортиращиФ предотврат€ват задържането на оплодената €йцеклетка в матката и € изхвърл€т навън.

† 4.У«авързванеФ. “оест завързване на каналите на двата €йчника, за да се предотврати слизането на €йцеклетката там, където може да се слее с мъжката полова течност и да се оплоди. ¬ повечето случаи завързването води до окончателно безплодие и жената повече не може да забременее, освен в много редки случаи.

¬торо: ѕротивозачатъчни средства† за мъже


«а изб€гване на забремен€ването мъжът може да използва следните средства:
†††† 1. Уѕрекъснат полов актФ. “оест, прекъсването му, когато се усет€т първите пориви на е€кулаци€ и непосредствено преди настъпването на семеизпразването полови€т орган† да се отстрани от влагалището. ѕри което не може да се осъществи зачеване. ∆ената също може да† прекъсне полови€ акт със същата цел.
†††† 2. ѕрезерватив (кондом). “ой представл€ва тънка торбичка, изработена от синтетичен каучук, ко€то се над€ва на мъжки€ полов орган преди съвкуплението. ≈€кулатът се събира в него и не се осъществ€ва зачеване.
†††† 3. У«авързванеФ. “оест завързване на семепровода, който пренас€ е€кулата от половата жлеза† към полови€ орган. “оест завързване на двата семепровода(1). “ова е вид скоп€ване, защото прави мъжа да е безплоден и повече не може да има потомство.
†††† 4. —коп€ване. “ова е изр€зване или повреждане на половите жлези, с което човек става безплоден.

†††† “рето: ќбщо и за двата пола противозачатъчно средство

 

†††† “о е само едно, но за да има резултат е необходимо съгласуването на двамата съпрузи, точността им и неговото спазване, затова го и счетохме за общо средство, но то също е и обща отговорност. “ова е един физиологичен способ и същността му е в определени дни да не се върши полов акт, за да не се стигне до сливане на половите течности и забремен€ване. ƒа се върши съвкупление веднага след очистването на жената от менструаци€ или накра€, преди настъпването на менструаци€та е най- доброто в този случай. ≈то и об€снението на този начин:
а) както се знае(1) €йчниците на жената отдел€т всеки месец само по една €йцеклетка Ц от пълнолетието си до достигането на критическата възраст;
б) €йцеклетката остава годна за оплождане до двадесет и четири часа след отдел€нето си, или дори до дванадесет. ƒокато сперматозоидите на мъжа остават годни за оплождане от четиридесет и осем до седемдесет часа, ако се намират във вътрешността на полови€ орган на жената. јко през това време се стигне до сливане на сперматозоид с €йцеклетката, с позволението на јллах се осъществ€ва зачеване, а ако не - не, и се стига до изтичане навън заедно със секрециите на полови€ орган;
в) тази €йцеклетка се отдел€ около две седмици преди менструаци€та. —амо че установ€ването на времето, през което тази €йцеклетка остава годна за оплождане, се различава според разликите в менструационни€ цикъл на жените. «атова и установ€ването на определено време за годността на €йцеклетката за вс€ка жена е невъзможно. Ќо вс€ка жена може да се консултира с лекар по женските въпроси, за да проучи своето положение. Ќа базата на бро€ на менструационните дни става предполагаемото установ€ване на времето на годността на €йцеклетката за оплождане. » ако съпрузите изб€гват съвкуплението през това време не може да се стигне до никакво забремен€ване.

††††††††† ѕримерно, ако менструаци€та на жената продължава седем дни, при не€ узр€ването на €йцеклетката може да настъпи или на тринадесети€, или на четиринадесети€, или на петнадесети€, или на шестнадесети€ ден след менструаци€та. » ако мъжът извърши съвкупление с не€ през тези дни, веро€тността от зачеване е много гол€ма. ƒокато извън тези дни в повечето случаи не се стига до зачеване.

(1)† ћъжът има две полови жлези. ¬с€ка полова жлеза си има семепровод, или канал за е€кулата, по който т€ се пренас€ към отверстието на полови€ орган. ∆ената също има подобни на т€х, това са €йчниците.  акто мъжът има две полови жлези, така и жената има два €йчника.

(1)† ƒанните са от книгата У—ътвор€ването на човека между медицината и  оранаФ на д-р ћухаммед јли јл-Ѕаар, и от срещите с една гинеколожка от Ѕейрут.

 

 

 

 

 

¬тори въпрос: ÷ел от използването на противозачатъчни средства:

»зползването на тези средства, както споменахме води до възпреп€тстване на сливането на мъжките и женски полови клетки и не се стига до зачеване. Ќо, ако се стигне до забремен€ване, въпреки използването на противозачатъчни средства, то това е по вол€та на ¬севишни€ јллах. “ой, ѕречисти€т, прави това, което пожелае. “ова, което јллах пожелае, става, а това, което не - не.
†††† ÷елта, поради ко€то съпрузите биха† използвали† противозачатъчни средства може да бъде едно от следните две неща:
†††† Ј ѕърво: ƒа н€мат деца. јко семейството не желае да има дете, ще използва едно от тези средства.
†††† Ј ¬торо: ќграничаване на раждаемостта. “оест задовол€ване на семейството с определен брой деца и нежелание за повече, поради н€каква причина, ко€то считат за оправдаваща.
†††† ¬ н€кои страни семействата н€мат право на избор по въпроса за ограничаване на раждаемостта. “ам се намесва правителството и ги задължава да н€мат повече от определен брой деца и приб€гва до задължително обезплод€ване на мъжа, както е примерно в »нди€. ƒруг е въпросът, че това не е разрешено, както ще стане €сно от следващата точка.

 

 

 

 

 

“рети въпрос: ѕостановлени€ на религиозните норми по въпросите за предпазване от забремен€ване.

ѕреди да пристъпим към подробното излагане на тези постановлени€ е уместно да посочим, че сдобиването с деца не е задължително за семействата. “е не са длъжни да се стрем€т към това като използват лекарства и си прав€т операцци. јко съпрузите решат да н€мат деца, те не могат да бъдат обвин€вани, тъй като ако раждането на деца бе задължително, ¬севишни€т јллах не би сторил н€кои да са безплодни, защото обезплод€ването е прекрат€ване на раждаемостта. ¬севишни€т јллах казва:
†††† УЕ и дар€ва момичета на когото пожелае и дар€ва момчета на когото пожелае, или дар€ва момчета и момичета. » сторва безплоден когото пожелаеЕФ ( оран, 42:49,50).
†††† —ъщо и защото женитбата с безплоден е разрешена - без разногласи€ по този въпрос.  акто е известно жените на »брахим (јвраам) и «акари€ («ахари€) (јллах да ги благослови и приветства) са били безплодни, но ¬севишни€т јллах е дарил на »брахим от безплодната му жена дете, което нарекли »схак (»саак). ј «акари€ е дарил със син от безплоддната му жена, който нарекли ях€ (…оан) (ƒа бъдат благословени и приветствани).
†††† Ќо, без† съмнение раждането на деца е желателно (маргуб) и предпочитано. –елигиозните норми също го насърчават и стимулират, както посочихме в темата от първи раздел У÷ели на женитбатаФ.
†††† “ъй като раждането на деца не е задължително, съпрузите, които се откажат от него, не могат да бъдат упреквани, а използването на гореспоменатите противозачатъчни средства е разрешено, стига да не вреди на здравето, или не води до увреждане на полови€ орган или апарат. ≈то и подробното по€снение на тези постановлени€:

  1. »зползванвето на противозачатъчни таблетки може да доведе до известно неразположение на жената.† “е са разрешени при условие да н€ма противопоказани€ за здравето на жената от използването им и това да† става с позволението и съгласието на мъжа. ¬ противен случай, не се разрешават.
  1. »зползването на влагалищни пръстени за предпазване от забремен€ване е разрешено на жената, при условие да става с позволението и съгласието на мъжа.
  2. ѕостав€нето на спирала от лекарка по женските въпроси или акушерка е разрешено на жената, но с позволението на мъжа.
  3. »звършването на операци€ за У«авързванеФ на €йчните канали на жената, без да има необходимост за това е забранено, даже и мъжът да й го позволи. Ќо в случай на необходимост, това й се разрешава. Ќапример: ако е родила известен брой деца чрез необичайното раждане, т.е. посредством цезарово сечение, но здравето й не позвол€ва още веднъж да понесе бремето на още едно забремен€ване и раждане - в такъв случай е разрешено това обезплод€ване по необходимост. јко се потвърди, че ако жената забременее, животът й ще бъде изложен на опасност, тогава УзавързванетоФ ще бъде задължително. ќбаче без да има необходимост, това не се разрешава, дори съпругът й да разреши. «ащото завързването е окончателно обезплод€ване, което се разрешава- както споменахме - само по необходимост.
  4. ѕрекъсването на полови€ акт и семеизпразването извън влагалището е разрешено за мъжа, но с нежелание (маал-караха), така също и използването на презерватив. Ќо и в двата случа€ при условие да се одобри и да има съгласие на жената. Ѕез нейно позволение, той н€ма право на тези неща.

†††† ƒоказателство за това, че прекъсването на полови€ акт и подобните му, са разрешени е хадис, предаден от јл-Ѕухари, от ћуслим и от др.†††† — първоизточник ƒжабир ибн јбдуллах (јллах да е доволен от него и баща му), в който се казва: УЌие прекъсвахме полови€ акт по времето на ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари), когато  оранът се низпославашеФ. » когато ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) бил запитан за Упрекъсването на полови€ актФ, напомнил за съдбатаФ. “оест, че отреденото от ¬севишни€ јллах† ще бъде и никой не ще може да възпреп€тства съдбата. ¬ хадис, предаден от јл-Ѕухари, от ћуслим и от други† с първоизточник јбу —аид†јл-’удрий (јллах да е доволен от него) се казва, че те са попитали ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) за Упрекъсването на полови€ актФ и той казал: УЌе е ваш дълг да не го правите, вс€ка душа, отредена от јллах да се роди от н€кой раб, ще излезе† до ƒен€ на страшни€ съдФ. ¬ хадис, предаден от јт-“ирмизи, от јхмед и от други се казва, че евреите наричали Упрекъсването на полови€ актФ: Умалка маууда(1)Ф и когато ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) бил запитан за това, казал: У≈вреите лъжат. јко јллах пожелае да го сътвори, ти не ще можеш да го отвърнешФ.  олко в€рно е казал ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари).Ќа нас ни са известни много случаи на забремен€ване, въпреки използването на противозачатъчни средства.
ўо се отнас€ до хадиса, споменат в Уƒостоверен сборникФ на ћуслим и УћуснадФ на јхмед, в който се казва, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) бил запитан за Упрекъсването на полови€ актФ и казал: У“ова е скрит уадФ, то той не съвпада с казаното от евреите, а му противоречи, защото евреите считат семеизхвърл€нето извън полови€ орган за престъпление. «атова те сравн€ват това действие с живото погребване на момиченцата (уад, маууда). Ќо хадисът н€ма това значение. “ой означава, че Упрекъсването на полови€ актФ е скрит уад, тоест: за него н€ма никакво постановление по принцип, защото по начало не се е осъществило забремен€ване. јл-√азали (јллах да се смили над него) прави интересно об€снение на този хадис в книгата си У»х€ улумуддийнФ( У¬ъзраждане на религиозните наукиФ) като казва: Уƒумите на ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари): Ускрит уадФ, са като думите му: Ускрито съдружаванеФ, тоест: лицемерие. “е налагат нежелание (караха), а не забрана (тахрим).Ф
¬ същата книга јл-√азали споменава н€кои помисли, които мотивират Упрекъсването на полови€ актФ, ето най-важните от т€х:
а) запазване на красотата и осанката на жената. «апазване на живота й - ако не може да понесе родилните мъки, което не† е забранено;
б) страх от грижи за много деца. »зб€гване на претоварването при припечелване. »зб€гване на лошите пътища за припечелване. “ова също не е забранено. Ќесъмнено, намал€ването на грижите помага на в€рата. ƒа, по-съвършено и по-достойно е да се уповава и да се в€рва, че осигур€ването е от јллах, тъй като “ой казва:
У» н€ма по зем€та твар, препитанието на ко€то да не е от јллах.Ф ( оран, 11:6).††††
( рай на думите на јл-√азали-јллах да се смили над него-, с малки изменени€.)
Ќ€ма нищо лошо в това да се род€т малко деца, за да бъдат добре възпитани и да им се осигури спокоен живот, ако това е съпроводено от в€рата, че ¬севишни€т јллах е ƒаващи€т препитание, ¬ладетел€т на силата, ¬семогъщи€т.

  1. ѕравенето на операци€ за У«авързване на семепроводаФ не е разрешено на мъжа, освен по необходимост. Ќежеланието да има деца не му разрешава да извърши тази операци€, защото е вид скоп€ване.
  2. —коп€ването или отр€зването на полови€ орган не са разрешени на мъжа, защото това е пром€на на сътвореното от ¬севишни€ јллах, без да има полза от гледна точка на религиозните норми, или крайна необходимост. «ащото е и един вид самоизмъчване и унищожаване на преимуществата на един орган без да има основание от религиозните норми. ўо се отнас€ до скоп€ването на животни (овни и бикове например), то е разрешено, ако от това ще има полза, пимерно увеличаване на месото.

†††† Ќо общо взето, най-добре е да не се използват никакви противозачатъчни средства и когато н€ма необходимост, нещата да се остав€т на природата.

ѕостав€нето на ограничени€ и граници за определен брой деца не е разрешено на правителствата, нито пък да причин€ват безплодие на† родителите, или на едини€ от т€х. Ѕез да се гледа на причините и оправдани€та, с които те се аргументират. «ащото, раждането на деца е право на родителите - те тр€бва да решат колко деца да имат. ƒругите н€мат абсолютно никакво право да ги принуждават на нещо в тази връзка. ”правл€ващите тр€бва да не забрав€т, че те са отговорни за спазването на човешките права, за опазването на благата им и за правилното им управление. — това те ще осигур€т справедливост, благоденствие, спокойствие и мир за всички хора.

(1)† УћауудаФ, или УуадФ- ¬ предисл€мска јраби€ -живо погребване на момиченца, поради страх от унижение. (Ѕел.† прев.).

 

 

 

 

 

6. јборт

“ук ще об€сним етапите на човешкото сътвор€ване и кога по време на бременността се вдъхва живота. —лед това ще по€сним постановлени€та, свързани с аборта. “ова са и трите въпроса, които ще разгледаме.

ѕърви въпрос: Ѕременност и етапи на сътвор€ването

†††† Ѕременността означава жената да е с плод в утробата си. “€† обхваща времето от зачеване до раждане.
ќтначало бременността е лека за жената, но с растежа и развитието на плода, все повече натежава. ¬севишни€т јллах казва:
У“ой е ќнзи,  ойто ви сътвори от един човек и стори от него съпругата му, за да намери при не€ спокойствие. » след като € облада, т€ понесе лек товар и продължи с него. ј когато натежа, двамата призоваха јллах, сво€ √оспод: Ујко ни дариш читаво дете, ще сме признателниФ .Ф ( оран, 7:189).
 акто се знае от знамени€та на  орана и хадисите на —унната ¬севишни€т јллах е сътворил човека етап след етап. ¬севишни€т јллах казва:
У—ътвори ви “ой на етапиФ. ( оран, 71:14).
“ези УетапиФ относно јдам - Ѕащата на човечеството, (ћир нему), означават, че: първо ¬севишни€т јллах го е сътворил от УпръстФ; след това сторил пръстта УкалФ; след това сторил калта Уменлива калФ; след това сторил менливата кал да е Углина като грънчарскатаФ, т.е. изсъхнала, ко€то издава звук при почукване, като звука при почукване на изпечената глина; след това ¬севишни€ јллах е вдъхнал в него духа и станал съвършен човек Ц висок шесстдесет лакът€, широк седем лакът€(1). —лед това творени€та започнали да се умал€ват посто€нно, до наши дни(2), както е споменато в хадиса.
ўо се отнас€ до етапите на сътвор€ване на Употомството на јдамФ(ћир нему) - човешки€т род, ¬севишни€т јллах ги споменава подробно в —вещената си книга и чрез ѕророка —и ћухаммед (јллах да го благослови и с мир да го дари). ¬севишни€т казва:
У ойто сътвори със съвършенство вс€ко нещо и начена сътвор€ването на човека от глина. ѕосле “ой сътвори потомството му от капка нищожна вода. ѕосле го осъразмери и му вдъхна от —во€ дух. » стори за вас слуха и зрението, и сърцата.  олко малко сте признателни!Ф††††† ( оран,†† 32:7-9).
— УчовекаФ в това знамение се има пред вид јдам (ћир нему), а с Употомството муФ човешки€ род изц€ло. ƒумите на ¬севишни€: У...и му вдъхна от —во€ духФ, означават, че ¬севишни€т јллах е вдъхнал и разпространил в т€лото на јдам душата му, и в т€лото на всеки плод в утробата на майката също неговата душа, защото ¬севишни€т јллах е сътворил душите на всички творени€ преди сътвор€ването на телата им. ўо се отнас€ до добав€нето на духа към ¬севишни€ јллах, когато казва: Уот —во€ духФ, това е добав€не за оказване на почит на душата, ко€то е една от огромните тайни на ¬севишни€ јллах в Ќеговите творени€. ¬севишни€т казва:

У» те питат за духа.  ажи: Уƒухът е от делото на мо€ √оспод и ви е дадено само малко от знаниетоФ.Ф ( оран, 17:85).

†††† ќт знамени€та, които подробно разглеждат етапите на сътвор€ването на потомството на јдам са следните слова на ¬севишни€, казани в сура(1) У¬€рващитеФ:

†††† У—ътворихме Ќие човека от подбрана глина, после го остав€ме Ц частица сперма- на сигурно м€сто, после от частицата сперма създаваме съсирек и създаваме късче като надъвкано месо, и от късчето създаваме кости, и покриваме костите с плът, после го оформ€ме в друго творение. Ѕлагословен е јллах, Ќай-прекрасни€т “ворец! ѕосле в —ъдни€ ден ще бъдете възкресени.Ф ( оран, 23:12-16).

(1) ¬ този смисъл има хадис, предаден от јл-Ѕухари, от ћуслим и от јхмед с първоизточник јбу ’урайра (јллах да е доволен от него).

(2) “ова, че творени€та се умал€ват по височина, ширина и по дълголетие, също е потвърдено от откритите древни паметници в различните страни на света.

(1) †У—ураФ - „аст от  орана, ко€то се състои от известен брой знамени€. Ѕро€т на сурите в  орана†††††††† е 114. (Ѕел. на прев.).

 

 

 

 

 

¬тори въпрос: ¬дъхване на живота

¬ достоверната —унна е потвърдено, че ѕророкът ћухаммед (јллах да го благослови и с мир да го дари) е определил времето на всеки период от сътвор€ването на човека в утробата на майката. —ъщо, че е определил времето, когато му се вдъхва живота. ≈то н€кои от хадисите: ¬ хадис, предаден от јл-Ѕухари и от ћуслим с първоизточник јбдуллах ибн ћасууд (јллах да е доволен от него) се казва, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: УЌаистина, сътворението на всеки един от вас се събира в утробата на майка му за четиридесет дни във вид на капка течност, после се превръща в капка съсирена кръв за подобно време, след това† в късче сдъвкано месо за подобно време, после му се изпраща ангелът,† който вдъхва живота у него...Ф.
†††† — вдъхването на живота зародишът наистина ожив€ва и започва да се движи като самосто€телен организъм. ѕреди вдъхването на живота зародишът не е жив, той е раст€щ организъм, който изц€ло расте посредством майката като растежа на растени€та. — това се разбира грешката на тези, които см€тат, че: сперматозоидите са живи, защото се движат. ƒокато в€рното е, че в т€х н€ма живот и движени€та им† не означава, че в т€х има живот, а е от способността им да се съкращават, както ги е сътворил јллах. “ака сперматозоидите, след като се отдел€т от мъжа се съкращават за кратко време, което е достатъчно едини€т от т€х да се срещне с €йцеклетката на жената и с позволението на јллах да стане зачеването. —лед това останалите сперматозоиди спират да се движат и да се съкращават. —ъкращаването не означава, че има живот. „рез опити† можем да видим, че ако се откъсне опашката на зм舆††††††††††† - примерно -, т€ остава да се съкращава, да се движи и да подскача, но е парче, в което н€ма живот.
√решка е също зародишът да се нарича жив, преди да му се вдъхне живота. «ащото, както посочихме, неговото развитие не е по причина на живота му, а е развитие и преход от етап на етап по вол€та на ¬севишни€ јллах, без да има в него самосто€телен живот.
“ова, което е накарало учените, занимаващи се в тази насока, да казват, че сперматозоидите и зародишът са живи е, че са видели движение в едните и развитие в други€. ѕовечето от тези учени са нев€рващи и те или не в€рват в съществуването на “вореца, ¬севишни€ јллах (Ѕог), или не са чели низпосланото от ¬севишни€ јллах в —вещени€  оран по отношение на етапите на сътвор€ването на човека, и това, което ѕророкът ћухаммед (јллах да го благослови и с мир да го дари) е по€снил в тази насока. «атова те см€тат вс€ко движение за признак на живот, без да разграничават движението на живи€ и съкращаването на неживи€ организъм.
«а да разбереш Ц уважаеми читателю - това, което казахме, ще ти дадем следни€ пример:
 акто се знае днешно време заводите, които произвеждат електронна и др. техника, черта€т за всеки произведен от т€х уред или апарат схема, ко€то го съпровожда. “€ показва начина на работа и рол€та на вс€ка част,†за да улесни† използването и поправ€нето му при неизправност. Ѕез тази схема и най-добри€т специалист не може да поправи този уред, най-много още повече да го развали.
 ойто отхвърл€ да се ръководи по схемата на производител€ на уреда, н€ма да го използва добре, н€ма да може и да го поправи...† “акова е и положението при сътвор€ването на човека. ¬севишни€т јллах е този, който е създал човека. “ой ни съобщава това във всички небесни книги и чрез всичките си ѕророци и ¬естители. » за да разберем величието на “вореца... и възвишеното м€сто на сътвореното, “ой ни по€сн€ва с подробноси - с€каш това е схемата на сътвор€ването - как започва сътвор€ването на човека... и как го пренас€ от етап на етап... и определ€ времето на всеки стадий... и кога повел€ва на ангела да вдъхне живота в този човек. “ези, които изследват сътвор€ването на човека, без да се ръковод€т от тези знамени€ и данни, са като он€ човек, който се опитва да работи с н€какъв сложен уред, без да се ръководи от схемата на завода и ръководството му.

Ќие сме напълно убедени, че учените ембриолози ще намер€т липсващите им неща, ако се ръковод€т в тази сфера по споменатото в —вещени€  оран и —унната и че ще откри€т в споменатото от ¬севишни€ јллах† здрави устои на научни истини, които не се промен€т.

 

 

 

 

 

“рети въпрос: ѕостановлени€ за аборта

ѕо този въпрос прегледах много книги по мюсюлманско право, запознах се с мнени€та на учените-богослови (јллах да се смили над т€х) и за да не навлизаме в подробности, счетох за най-добро да резюмирам тези мнени€ и да съобщ€ тук най-силните и най-изчерпателните то т€х.  ато това да става по следни€ начин:

†††† Јѕърво: ”чените-богослови (учените по фикх) са единодушни за забраната на аборта след вдъхване на живота, освен по необходимост.  ато: застрашаване на живота на майката - тогава е разрешено да се абортира. У¬дъхването на животаФ се осъществ€ва през десетте дни, които идват след четвърти€ месец от началото на забремен€ването.  акто е установено от хадиса, който посочихме в предни€ въпрос.

†††† Ј ¬торо: »мамите и учените-богослови (јллах да се смили над т€х) са единодушни, че абортът на зародиш, който има вече оформени органи, се счита за престъпление, което налага на подбудител€ Ц все едно дали е майката или не- наказанието Уоткуп за зародишФ. ќтносно, който учените-богослови излагат много подробности, които е по-добре да се потърс€т от книгите по мюсюлманско право (фикх).
ќформ€нето на органите на зародиша означава: в него да има коса, или ръце, или крака, или нещо подобно.  ато на този етап все още не му е вдъхнат живота, но въпреки това, абортирането му се счита за престъпление и ако се върши не по необходимост е забранено.

†††† Ј “рето: Ќ€кои учени са на мнение, че абортирането преди по€вата на органите и оформ€нето на зародиша е позволено и че този етап се ограничава с първите четиридесет дни от забремен€ването(1).  ато те считат, че зародишът през този етап е все още семе, а изхвърл€нето на семето е разрешено както при прекъсването на полови€ акт.
—амо че по-гол€ма част от учените-богослови считат това мнение за слабо и го отхвърл€т. “е казват, че† вършител€т, или подбудител€т, извършва гр€х, и че това е гр€х без да е като друг гр€х. ѕо-надолу ще спомена две об€снени€ на двама известни учени-богослови, които са обобщили постановлението на религиозните норми по този въпрос. “ова† са јл-√азали в книгата си Ујл-»х€Ф и  адихан в книгата си У‘атауаФ.
ўо се отнас€ до јл-√азали, той† об€сн€ва разликата между Упрекъснат полов актФ и УабортФ и че УабортътФ не е като Упрекъснати€ полов актФ по постановление, като се мотивира с това, че УабортътФ е: Уѕрестъпление срещу получено същество. —ъществуването има степени. ѕървата степен на съществуването е е€кулата да попадне в матката и да се слее с половата течност на жената, и да се подготви за посрещане на живота. –азрушаването на това е престъпление. » ако се стигне до зачеване и етапа на съсирека, престъплението е по-грубо. » ако в него се вдъхне живота и се образуват органите му престъплението става още по-грубо. » крайната степен по грубост на това престъпление е след като се отдели живо.Ф  рай на думите му.
ўо се отнас€ до  адихан, то€ след като посочва мнението на разрешаващите аборта, казва: Ујз не казвам това, заради отговорността на хаджи€та(1) спр€мо €йцето на ловната птица, защото е началото на ловната птица. » не е по малко от това, да € приближава Ц т.е. майката с абортирането на плода Ц по гр€х. — тази разлика, че грехът й не е като греха за убийство. “ова е така, ако е без никакво извинение.Ф

Ќакратко постановлението относно аборта е: че преди оформ€нето на органите абортът е нежелателен със забрана (макрух с тахрим) и че в това има гр€х. —лед оформ€нето на органите е забранен. —лед вдъхването на живота забраната се увеличава. “ова е така, ако за аборта н€ма† необходимост според религиозните норми.

(1)† »ма хадис, предаден от ћуслим с първоизточник ’узайфа ибн ”сайд (јллах да е доволен от него), в който се казва, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: У—лед като се изминат четиридесет и две нощи от зачеването на семето - в друг вариант: четиридесет и н€колко нощи- јллах изпраща ангел и го оформ€, създава ушите, очите, кожата , плътта и костите...Ф

(1) “оест: јко хаджи€та счупи €йцето на ловна птица, обезпечава стойността му. ¬ъпреки, че €йцето не е улов, то е е начало на улова. “ака е и със семето в корема на майката, то е начало на детето.

 

 

 

 

 

7. —илно желание при бременната жена

“оест силното желание на бременната да €де нещо. “ова е психологично състо€ние, което се по€в€ва в началото на бременността.

Ќ€кои от признаците за това състо€ние са: жената да усеща, че й се повдига и че се отвращава от миризмата на нещо определено.., или от определена храна..., също да усеща, че силно желае н€каква храна, като най-често тази храна бива нещо кисело...∆ената в това състо€ние усеща силно желание да €де нещо кисело.
“ова, което искаме да по€сним в тази тема е дали това състо€ние се отраз€ва на хармони€та между съпрузите и стройността на семейната им връзка... или не. ўо се отнас€ до другите подробности, те не са наша цел.
Ќе е тайна какво причин€ва това състо€ние на бременната, изразено в разстройство на характера и душата й, изтощаване на нервите и т€лото й. “ова е състо€ние, което се отраз€ва на вкуса и чувствата й, и в повечето случаи, дори и на връзката с мъжа й. “€ може да се отвращава от миризмата на мъжа ... и да изтръпва от него, когато се приближи към не€. Ќе, че т€ мрази съпруга си .., а защото цели€т й характер е разстроен ... притеснен ...обезпокоен. Ќа този етап т€ не владее чувсвата си и не може да се разпорежда със себе си, затова тр€бва да се зачита това нейно състо€ние и през този период да й се помага, за да може без проблеми да преодолее този период.

†††† ”вни€т и знаещ съпруг тр€бва, веднага щом† научи състо€нието на Усилно желаниеФ на съпругата си, да се отнас€ добре с не€, да се държи леко и нежно, да се съобраз€ва с това нейно състо€ние, да й осигур€ва спокойствие, да оцен€ва усили€та й и да не й бъде в тежест със своите желани€ и искани€.

†††† ј в отплата, жената, ко€то е в това състо€ние, тр€бва да полага усили€ да ощастливи съпруга си, да го облегчи и да не забрав€, че това състо€ние е първи€т признак за майчинството ..., а майчинството е състрадание ... милосърдие ... и благоразположение.

 

 

 

 

 

8. ¬ъпроси и отговори

  1. ¬ъпрос: ¬€рно ли е, че УстепентаФ на жената, ко€то почине по причина на родови болки, в задгробни€ живот ще е равна на УстепентаФ† на мъченика, паднал в бойното поле?

†††† ќтговор: ƒа, това е в€рно, по милостта на ¬севишн舆 јллах, както† отбел€зват учените.

†††† 2. ¬ъпрос: јко раждането се затрудни и животът на майката се изложи на опасност, а положението стане такова, че детето тр€бва да се изкара от корема й на парчета, или мъртво, това разрешено ли е?
ќтговор: ƒа, това е разрешено, даже е задължително спас€ването на майката с това, ако се наложи.

†††† 3. ¬ъпрос: –азрешен ли е абортът, ако лекарите установ€т, че детето ще се роди сакато, или недъгаво?
ќтговор: Ќе, това не е разрешено. «а болното дете тр€бва да се полагат грижи като грижите за здравото дете и нещата да се остав€т на ¬севишни€ јллах.

†††† 4. ¬ъпрос: «нае се, че съпрузите и семействата се радват на новороденото момче повече, отколкото на момичето, има ли н€какъв упрек в това?
†ќтговор: Ќ€ма упрек за това, защото разликата в степента на радостта е нещо природно заложено в човека. “ака например радостта за първото дете бива по-гол€ма от радостта за второто, дори и двете да са момчета. —ъпрузите очакват и жела€т първото им дете да бъде момче и в това н€ма нищо лошо, важното е да има удовлетворение от това, което ¬севишни€т јллах е отредил за потомство и да н€ма ненавист и негодуване от раждането на момиче.

†††† 5. ¬ъпрос: »ма обичай, при посещение на младоженци да им се пожелава първото им дете да бъде момче, има ли нещо лошо в това пожелание?††††

ќтговор: Ќ€ма нищо лошо в това пожелание, но по-добре е да им се пожелае благочестиво дете.

†††† 6. ¬ъпрос: јко човек не заколи курбан за детето си, който е от —унната, когато му е времето Ц след раждането, и мине време, приема ли се да се заколи по-късно?
ќтговор: ƒа, според н€кои учени това се приема.

†††† 7. ¬ъпрос: јко има лекарка Цили† акушерка, но бременната отиде при лекар, т€ извършва ли с това гр€х?
ќтговор: ƒа, с това т€ извършва гр€х, защото разголването й пред мъж е забранено, освен в крайна необходимост.

†††† 8. ¬ъпрос: ѕроцентът на лекарките Ц жени Ц е много малък, във всички специалности на медицината и може наличните† да не достигат... какъв е изходът тогава?

†††† ќтговор:  азаното във въпроса е в€рно, изходът е в това ученичките от средните училища да се насочват към изучаване на медицина във всичките й специалности, за да има равновесие между бро€ на лекарките и бро€ на лекарите. » с това мъжете ще се отдел€т за мъжете, а жените за жените. ј това насочване е задължение на отговорните управл€ващи. » тъй като това сега не съществува, докато се постигне, необходимостта тр€бва добре да се прецен€ва и жената да ходи при лекар само при необходимост ... друго н€ма.

 

 

 

 

—≈ƒћ»†† –ј«ƒ≈Ћ† :††  Џ–ћ≈Ќ≈†† »†† Ќј—“ќ…Ќ»„≈—“¬ќ

1.  ърмене

–елигиозните норми считат УкърменетоФ за една от трите причини, които забран€ват законните женитби, а те са: УроднинствоФ, Увстъпване в роднинство чрез женитбаФ и УкърменеФ.
†††† »сл€мските религиозни норми са единствените, които считат УкърменетоФ от нещата, които забран€ват женитбата сред всички земни норми по света, които не считат за нещо кърменето и не извеждат от него постановлени€.

†††† »майки пред вид важността на тази тема, ще се опитаме да по€сним най-важните въпроси в не€, без да навлизаме в подробности за мнени€та на учените и доводите им, защото т€хното м€сто е в източниците по мюсюлманско право (фикх). ўе резюмираме тази тема в следните шест въпроси:

 

 

 

 

 

ѕърви въпрос: «начение на кърменето и постановлени€та му.

Ќесъмнено УкърменетоФ, както посочихме, е една от родствените връзки, ко€то забран€ва женитбата, както казва ¬севишни€т јллах, когато по€сн€ва жените които са забранени:
†††† Уѕод възбрана са за вас ... и жените, които са ви кърмили, и сестрите ви по кърмене...Ф ( оран, 4:23).
†††† ¬ хадис, предаден от јл-Ѕухари и от ћуслим с първоизточник јбдуллах ибн јббас (јллах да е доволен от него и баща му) се казва, че† ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал:††††††††††††† Уѕо кърмене се забран€ва това, което се забран€ва по родствоФ. “ози хадис означава, че УкърменетоФ е една от причините за забрана на сключването на брак между роднините по кърмене. ¬ резултат на кърменето се по€в€ва роднинска мрежа, подобна на роднинската мрежа по родословие. “ака, както при родството по родословие има баща, д€до, майка, чичо, лел€, вуйчо, вуйна, брат и сестра Ц така е и при УкърменетоФ, примерно, ако кърмачето кърми от жена, като се изпълн€т услови€та, които ще по€сним по-нататък, тази жена става негова майка;††
мъжът й Ц негов баща;† всичките й деца Ц негови брат€ и сестри; брат€та й Ц негови чичовци; сестрите й Ц негови лели ... по кърмене.† Ќа него му се забран€ва да се ожени за ко€то и да е от т€х, точно така, както му се забран€ва да се ожени за н€ко€ от роднинската мрежа по родословие.
» тъй като УкърменетоФ има тези законни последици, в забран€ването на женитбата, не е разрешено да се допуска снизходителност към него. Ќе е разрешено на жената-крмачка да кърми децата на другите без да ги уведоми и извести. ¬ това нещо предпазливостта е задължителна. “о тр€бва да се извести на хората, за да зна€т, че еди-ко€ си жена е кърмила еди-кой си, или еди-ко€ си... » за по-сигурно това да се запише в специален регистър в съда, или в кметството, или в ко€-да е друга инстанци€, за да бъде документ за хората, с който да зна€т млечните брат€ и млечните майки, и за да не се жен€т роднини, без да зна€т.

 олко хубаво би било районните мюфтийства да възприемат тази иде€ и да изград€т в съдилищата или в другите инстанции отдел, наречен: Уќтдел роднинство по кърменеФ, задачата на който ще бъде да регистрира случаите на кърмене и да ги уточн€ва, за да се съблюдава при сключване на брак.

 

 

 

 

 

¬тори въпрос: ѕраво на кърмене

 ърменето е право на новороденото спр€мо майка си преди всичко, тоест, то има право над не€, т€ да го кърми с мл€кото от гръдта си. ћайката е с абсолютно най-гол€мо право да кърми детето си в сравнение с другите жени, тъй като ¬севишни€т казва:
†††† У ј майките да кърм€т рожбите си две пълни години, когато мъжът поиска кърменето да завърши...Ф ( оран, 2:233).
†††† —амо че жената не може да се задължава да кърми детето си. “ова може да стане само в случай на из€сн€ване, че детето не приема друга гръд, освен нейната; или ако настойникът му е беден и не може да наеме за него кърмачка; или да осигури нейн заместител, дори и† сухо мл€ко.† †††

–азрешено е на мъжа да повери на ко€-да е кърмачка, освен майка му, да кърми детето му. “ова е било обичайно за арабите преди »сл€ма. » ’алима јс-—ади€ (јллах да е доволен от не€) е била кърмачката на ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари).

 

 

 

 

 

“рети въпрос: ”слови€ за забраната по кърмене

«абраната по кърмене† влиза в сила само при следните две услови€:
†††† Ј ѕървото условие е: кърменето на детето да е било през първите му две години, които ¬севишни€т јллах е определил за завършване на кърменето в знамението:
†††††† У ј майките да кърм€т рожбите си две пълни години, когато мъжът поиска кърменето да завърши...Ф ( оран, 2:233).
†††††
†††† «абраната по кърмене се установ€ва с всичките си постановлени€, ако детето суче от една жена, докато не е навършило две годинки. ƒори и детето вече да е било отбито от кърмене, преди да навърши две години, защото това отбиване не отмен€ налагането на постановлението по кърмене през този период. Ќо, ако детето навърши две години, след това вече н€ма отражение на кърменето, все едно дали ще е много или малко.
†††† — двете години се има пред вид лунните години, не слънчевите. «ащото всички изчислени€ в постановлени€та на религиозните норми, като годишната милостин€ (зак€т) и периодът на изчакване на жената след развод или овдов€ване, се вод€т по лунната година Ц не по слънчевата, както е известно.
†††† Ј¬торото условие е: количеството мл€ко, причин€ващо забрана. ќтносно това количество учените имат много мнени€. Ќ€кои от »мамите са на мнение, че една капка от мл€кото на жената е достатъчна за забраната, ако се установи, че е вл€зла във вътрешността на кърмачето.

ƒруги са на мнение, че условието е пет бозаени€, дори и да не го насит€т, като е достатъчно† бозаенето да бъде дори и† едно смучене.

†††† ѕрактиката в мюсюлманските страни по този въпрос се различава, според мнението, което се прилага във вс€ка от т€х. Ќо тр€бва да се знае, че н€ма абсолютно никакъв недостатък† в приложението на кое-да е от тези зачитани мнени€.

 

 

 

 

 

„етвърти въпрос: »зкуствено кърмене

— този въпрос имаме пред вид храненето на детето със сухо мл€ко, без да гледаме дали това става с биберон, или лъжица, или нещо друго. “ова хранене не се счита за кърмене, защото това е храна, а не кърмене с мл€кото на жена-кърмачка. —ъс споменаването на тази тема имахме желание да напомним значимостта на УкърменетоФ от гърдата на УкърмачкатаФ, и ползите и благата от него и за кърмачето и за кърмачката. Ќе искаме да цитираме, споменатото от учените-специалисти относно тези ползи и блага, които в различни страни б€ха провели† кампании и агитации,† насърчаващи майките да кърм€т децата от гръдта си и по€сн€ваха ползите от това за здравето и психиката.
†††† ќбича€т да се храни детето със сухо мл€ко, или подобни храни, не бе познат сред мюсюлманите, той дойде от запад, където майките се отказали от миси€та си да кърм€т, от страх да не си развал€т фигурите, без да ги интересува здравето на децата и благополучното им развитие.

Ќо ето сега западът се връща към началото и призовава жената да кърми от гърдата, като € успоко€ва, че н€ма опасност за фигурата й ... нито за красотата й ... и че кърменето увеличава нейната стройност и красота...

†††† Ќека оставим запада настрана и да се върнем към† в€рата ни, към нашите начала, и си спомним следната истина:

¬€рващи€т човек, все едно дали е мъж или жена, преди всичко търси това, което удовлетвор€ва ¬севишни€ јллах в словата и делата си, това което му носи награда и добрина, преди всичко друго. “ака и в€рващата майка, ко€то е носела плода с усилие ... и с усилие го родила ..., ко€то е понесла трудностите и бремето на бременността, ко€то е понесла болките и рисковете при раждането като е била търпелива и е очаквала награда от ¬севишни€ јллах, милост от Ќего и удовлетвориние, никога не би се скъпила да прегърне детето нежно до гърдите си, нито пък с капчиците от мл€кото си. — това т€ не изпитва никаква болка, нито умора, а усеща неописуемо щастие ... «а което т€ също ще има награда при ¬севишни€ јллах.

Ќие не казваме на майката: кърми детето от гръдта си, защото това увеличава хубостта ти ... или н€какви увещани€ от то€ род, защото майчинството не е обменна стока, а й казваме:

†††† Ј УћайкоФ, ... дари на детето нежността си ... кърми го с мл€кото си, за да изпълниш същността на майчинството ... и да получиш награда и възнаграждение.†††

†††† Ј «аеми се ти самата с възпитанието на детето си и не го подхвърл€й на другите ... или на детските €сли. » помни, че Умайчинството е гол€ма отговорност ... и не се отказвай от не€!

†††† Ј ¬иждала ли си УмайкаФ от другите твари, ко€то да остав€ малкото си ... да го остав€ и да го пренебрегва?! ¬иждала ли си птица, да остав€ пиленцето си и да се откаже от него?!

†††† ќтговорът е категорично: УЌеФ. “огава подобава ли на тебе Ц Учовешката майкаФ, имаща ум и вол€ ...† Уживотинската Ц безсловесна, майкаФ† да бъде със сво€ инстинкт по-внимателна към детето си?!...

 

 

 

 

 

ѕети въпрос: ќтбиване

ќтбиването† тук означава малкото да се отдели от майката и да се спира да му се дава да бозае. ¬севишни€т јллах го е нарекъл така в —вещени€  оран, като е казал:
†††† У » отбиването му е в две годиниФ.
†††† —ъщо:
†††† У » бременността с него и отбиването му е тридесет месецаФ†††††† ( оран, 46:15).
††††

јмр ибн  улсум казва в известната си муалл€ка(1):†††† Ујко детето до отбиване при нас достигне, пред него ничком падат безмилостните.Ф

††††† ¬ече споменахме знамението на јллах:

Уј майките да кърм€т рожбите си две пълни години, когато мъжът поиска кърменето да завърши...Ф ( оран, 2:233).
ј това означава, че кърменето завършва след като продължи две години, тоест две лунни години. » това е право на детето, ако има нужда от него и се налага.††† †††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†††† –азрешено е кърмачето да се отбие преди да отминат двете години при взаимно съгласие на родителите и консултиране, без обаче да се вреди на детето. јко майката забременее, докато кърми, тогава по-добре е да отбие кърмачето, защото мл€кото й вече н€ма да е годно за подхранването му, както е било. —амо че, такава жена не може да се задължи да отбие кърмачето, нито пък да й се забрани да кърми, а е с цел предпазване и защита.
Ќай-добри€т сезон за отбиването е, когато времето е умерено. ј най-полезното умерено време е есента, защото след есента идва зимата, времето се застуд€ва и т€лото се активира.

††††  ърмачката тр€бва да отбива кърмачето си постепенно и да не го стресне с р€зко отбиване. “€ тр€бва да го привиква и упражн€ва, за да свикне малко по малко и да се премине от кърмене към хранене без гол€мо затруднение.

(1) Ућуалл€каФ Ц название на† избрани поетични произведени€ на древните араби. (Ѕел. на прев.).

 

 

 

 

 

2. Ќастойничество

ѕредговор

 

“емата за настойничеството се отличава съществено от другите теми, защото не е† търговска сделка, ко€то да се подчин€ва на търгуване, покупко-продажба с цел гол€ма печалба и много пари. “ази тема е свързана с човека - с човека през детството и младостта му, когато бива немощен и се нуждае от н€кой, който да го гледа, така, както птицата излюпва €йцата си, за да може пиленцето само да се грижи за себе си.
Ќо, когато темата има връзка с човека, и по-специално, когато е дете, тогава отношението към него е длъжно да удовлетвор€ва потребностите. “ова може да стане само, ако родителите и настойниците на децата вършат своите задължени€ спр€мо децата си така, както ги е определило† истинното верско законодателство.

†††† Ќесъмнено темата за настойничеството не е повод за спорове, освен когато има конфликти между родителите и те се развеждат. ¬ повечето случаи конфликтите им се отраз€ват вредно на децата. “ъй като вместо да държат децата неутрално и далеч от конфликта им, повечето такива родители използват децата като средство за натиск и присво€ване на всеки едни спр€мо други€. » в резултат децата стават жертва на лошото поведение на родителите и на малката им в€ра и страх от ¬севишни€ јллах.
Ќ€ма съмнение, че добрите родители, ако се развеждат и имат конфликти, ще ограничат конфликта между т€х двамата, изразен в права и искани€, и изц€ло ще се съобраз€ват с благото на децата си, които н€мат вина и намеса в конфликта им. Ќапротив, те са пострадалите от него и ще живе€т далеч от едини€ родител, или далеч и от двамата, с€каш са сираци, без да са сираци ... “ова състо€ние е много тревожно за децата и много смущаващо, напълно като жената, с ко€то мъжът не общува Ц за да й вреди, и не й дава развод, и в действителност т€ не е нито разведена, нито с мъж.

†††† ѕърво: †ѕраво на настойничество

†††† –ешено е по религиозните норми, че жената, ко€то има най-гол€мо право на настойничество над детето е майка му. Ќа не€ е отредено първото м€сто сред другите, все едно дали съпружеската връзка съществува или не. ƒруга жена не може да € измести, освен ако т€ загуби правото си на настойничество, като примерно се ожени за неродственик на малолетни€, или направи нещо, с което загубва правото си на настойничество. —лед майката правото на настойничество преминава на майка й ... колкото и да се отива нагоре. —лед това на майката на бащата, после на сестрата ... както това е по€снено в източниците по мюсюлманско право (фикх).
¬ хадис, предаден от »мам јхмед, от јбу ƒауд, и от јл-’ааким с първоизточник јбдуллах илн јмр ибн јл-јас (јллах да е доволен от него и баща му) се казва, че една жена казала:† Уќ, ѕратенико на јллах, на това мое дете коремът ми бе блюдо, гръдта ми бе м€х, а скутът ми†дом, но баща му ме изостави и сега иска да го откъсне от мен.Ф » тогава ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови ис мир да го дари) й казал:
У“и си с по-гол€мо право над него, докато не се омъжишФ.
ѕравото на настойничество не се губи с отказване на жената, ко€то има право на това. “€ има право да се отвърне от отказа си и да иска настойничесвото на малолетни€. “ова е така, защото в настойничеството има две права: право на жената Ц настойничка, и право на малолетни€. » никой н€ма власт да накара правото на малолетни€ в настойничество да отпадне, ако услови€та за това са налице в жената-настойничка.

†††† ¬торо: ѕериод на настойничество

†††† ѕериодът на настойничеството свършва, когато детето н€ма нужда от грижите на жената. “ова става с навършване на момчетата на седем години, а на момичетата с навършване на девет години.
» ако периодът на настойничеството свърши, жената вече н€ма право да задържа детето, а тр€бва да го предаде на баща му, или на настойника му по родство след него. Ѕащата е длъжен да получи детето от жената и да започне да се грижи за възпитанието му както му е повелено по закон.

††† “рето: ¬иждането на децата

†††† “ова, родителите да виждат децата си е с по-гол€мо значение и смисъл от самото настойничество, тъй като е средство за насищане на майчиното и бащиното чувство. —амо че повечето хора не разбират значението на тази тема и се отнас€т жестоко и безмилостно, без състрадание. «атова можем да видим много родители да използват децата като барикади, с които се прикриват, за да отмъщават, заграбват и принуждават.
» докато н€ма власт, ко€то да забран€ва на хората подтисничеството, или несправедливостта в използването на правото, ние можем само да напомним на всеки родител да не лишава други€ от виждането на детето, ако то е под негово попечителство, защото виждането на детето е т€хно право и право на детето. ¬€рващи€т човек, ако е добър не нарушава правото на никой - дори и да е в конфликт с него. » ако има конфликт между родителите, от него не бива да произтича подтискане от един舆 на правото на други€. Ќо във всеки случай опорна точка, за да се оправ€т нещата е богобо€зливостта. –одители, бойте се от Ѕога!...

 

 

 

 

 

3. ¬ъпроси и отговори

††††† 1. ¬ъпрос:  акво да направ€т мъжът и жената, ако след женитбата разберат, че са брат и сестра по кърмене? » какво е постановлението за децата им?
†††† ќтговор: “е са длъжни да се разведат веднага и да повдигнат случа€ до съди€та, за да запише това. ўо се отнас€ до децата им, те са законни и н€ма съмнение относно произхода им. » н€ма гр€х за мъжа и жената от случилата се семейна връзка между т€х преди да узна€т за забраната.

†††† 2. ¬ъпрос: јко един мъж или една жена знае за наличието на родство по кърмене между двама съпрузи, тр€бва ли той (или т€) да ги извести за това?
ќтговор: ƒа, той е длъжен да го направи, и отговорността след това се пада на съпрузите.

†††† 3. ¬ъпрос: »ма ли право жената-настойничка, или кърмачката, да вземат такса срещу настойничеството или кърменето?

†††† ќтговор: ƒа, те имат право на това. — изключение на майката, когато е в семейна връзка, тогава т€ н€ма право да взема такса за това. ўо се отнас€ до разведената майка, т€ има право на това, както другите, дори т€ има абсолютно по-гол€мо право от другите.

 

 

 

 

 

 

ќ—ћ»†–ј«ƒ≈Ћ:††ѕ–ј¬ј†Ќј†ƒ¬јћј“ј†—Џѕ–”«»

1. УѕравоФ и УзадължениеФ

Уѕравата на двамата съпрузиФ е много важно заглавие, по което са написани много книги и статии, за да по€сн€т правата на мъжа над жената и правата на жената над мъжа, и за да помогнат на† съпрузите да имат устойчив семеен живот. » тази наша книга е една от тези книги. Ќад€ваме се јллах да € стори† полезна и добра за съпрузите.
ѕреди да изброим правата, счетохме за важно да об€сним какво означава УправоФ и какво означава УзадължениеФ - нийни€т антипод. “ъй като между УправоФ и УзадължениеФ от една страна има т€сна връзка, защото н€ма УправоФ Ц все едно дали е спр€мо ¬севишни€ “ворец, или към н€кого Ц без това право да се изисква и да е задължение спр€мо други€, също и обратното. ¬с€ко нещо, което е задължително Ц както ще по€сним Ц е УправоФ от една страна и УзадължениеФ от друга.

¬севишни€т јллах, например, има УправаФ над рабите си, които за т€х са задължени€. »ма хадис, предаден от јл-Ѕухари и от ћуслим с първоизточник ћуаз ибн ƒжабал (јллах да е доволен от него), който е казал: УЅ€х седнал зад ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари), €хнал магаре, и той каза: У≈й, ћуаз, «наеш ли какво е правото на јллах над рабите си? » какво е правото на рабите над јллах?Ф. ќтговорих: Ујллах и ѕратеникът ћу най-добре зна€тФ. » той каза: УЌаистина правото на јллах над рабите си е да му служат, без да ћу съдружават с нищо. ј правото на рабите над јллах е да не измъчва този, който с нищо не ћу съдружава.Ф.  азах: Уќ, ѕратенико на јллах, да не предвеща€ ли това на хората?Ф  аза: УЌе им предвещавай, защото ще бездействатФ .Ф “оест ще остав€т дейността, с ко€то ¬севишни€т јллах ги е натоварил.
Уѕравото на јллахФ в хадиса означава, че ¬севишни€т заслужава да ћу се служи, а задължение на рабите е да ћу служат. ўо се отнас€ до Управото на рабитеФ, споменато в хадиса, то означава, че те заслужават това възнаграждение, като награда за в€рата им, обещана† от ¬севишни€ јллах. ј обещаното от ¬севишни€ не се нарушава. » всичко това е по милостта на јллах.
“ака е и с УправатаФ между съпрузите. ¬секи от двамата има УправаФ спр€мо други€, които са Узадължени€Ф спр€мо него. “е са определени от ѕремъдри€ «аконодател и са изложени много €сно и подробно.

–азликата между УправоФ и УзадължениеФ е, че имащи€т УправоФ може да се откаже от правото си и да го опрости, дори в това той бива възнаграждаван, но що се отнас€ до обвързани€ със УзадължениеФ Ц той н€ма право да го остави, освен с позволение на имащи€ право.

 

 

 

 

 

2. —тепента, с ко€то мъжът превъзхожда жената

ѕреди да разгледаме подробно взаимните права между мъжа и жената, тр€бва да по€сним една законна и социална истина, верността на ко€то никой разумен и разбиращ реалността човек не оспорва, и т€ е степента, с ко€то ¬севишни€т јллах е издигнал мъжете над жените, в знамението, в което се казва:
†††† У» жените имат същите права, каквито и задължени€ съгласно обича€, но мъжете са едно стъпало над т€х.Ф ( оран, 2:228).
†††† “ази УстепенФ е степента на ръководството и насочването, властта на ко€то ¬севишни€т јллах е сторил в ръцете на мъжа, в знамението, в което се казва:
†† ††Ућъжете сто€т над жените с това, с което јллах предпочете едни пред други и защото харчат от имотите си...Ф ( оран, 4:34).
†††† Ќ€ма съмнение, че мъжът е по-силен от жената по ум, т€ло и духовни сили. «а проницателни€ не са тайни предимствата на мъжете, като ц€ло, над жените. «намението на ¬севишни€ : Уно мъжете са едно тъпало над т€хФ ( оран, 2:228), ни† кара† да† почувстваме, че† правото† на† мъжа† над жената е по-наложително и по-гол€мо, отколкото правото й над него. «атова има и хадис от ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари), който гласи: Ујко б€х запов€дал на н€кого да се поклони на н€кого, щ€х да запов€дам на жената да се поклони на мъжа си, поради величието на правото му над не€.Ф(1).

“ази УстепенФ е степен на уважение, на задължение† и на отговорност. јбдуллах ибн јббас (јллах да е доволен от него и баща му) казва: У—тепента е знак за насърчаване на мъжете към добро съжителство с жените, да са по-щедри към т€х и да са с по-добър морал.Ф “оест, че тр€бва да се задължават с най-доброто.

ўо се отнас€ до знамението:
Ућъжете сто€т над жените...Ф ( оран, 4:34).
ƒумата Усто€т надФ в арабски€ език е хипербола, означаваща: извършване на нещо; упоритост в тази дейност; старание да се опази и полагане на грижи.

»звършването на нещо от мъжа спр€мо жената е да € устрои, да € възпита, да € издържа, да € защитава и да € опазва.

ј жената тр€бва да го слуша и да се подчин€ва на повелите му, ако в т€х н€ма престъпление спр€мо ¬севишни€ јллах, защото: УЌ€ма подчинение на живо същество в престъпление спр€мо “ворецаФ(2).

—амо че от привилеги€та на мъжа над жената не тр€бва да се разбира това, което н€кои невежи Ц които нито зна€т, нито разбират Ц си въобраз€ват, че мъжете имат власт да се разпореждат с жените, да им налагат каквото си искат и да им запов€дват каквото им хрумне и че т€ н€ма право да му казва: У-ЌеФ. » че т€ н€ма право да му противоречи, защото той† е† УмъжътФ ... , дори† и† да† греши,† да† бъд円† несправедлив† и жесток...¬сичко това е гол€ма простоти€, ко€то противоречи на религиозните норми на ¬севишни€ јллах,  ойто не дава привилегии на н€кои хора над други, за да ги пороб€т и унижат, а за да ги щад€т, да им помагат, да ги уреждат, да бъдат добри и щедри към т€х, особено спр€мо съпругата.
“ези, които като роби би€т жените си, не са никакви мъже... Ќито пък са добри. “ези, които насилват жените си и ги унижават, които са жестоки към т€х, които ги омаловажават са хора, милостта от сърцата на които е изтръгната ... √орко на такива мъже! ...  акъв лош пример за съпруг са те!
Ќаистина мъжът УсъпругФ с право е този, който се държи добре с жена си, изпълн€ва задължени€та си към не€ с доверие и в€рност. “ой† й помага, без да й вреди; бива добър към не€, без да злоупотреб€ва; той € упътва към добрите дела, без да € възпреп€тства; той е състрадателен† към не€ с наставление, ако т€ сгреши, без да е жесток; той й прощава и е нежен към не€, без да е груб и надменен.
ћъжът не тр€бва да забрав€, че съпругата е сътворена от него и че т€ е част от сами€ него. ¬севишни€т јллах казва:
У » от Ќеговите знамени€ е, че сътвори за вас съпруги, за да намерите спокойствие при т€х, и стори помежду ви любов и милост. ¬ това има знамени€ за хора мислещи.Ф ( оран, 30:21).
Ѕива ли човек да е жесток към себе си?!...
У—ъпругътФ, който се разпорежда като диктатор с жена си, защото т€ е УоткъснатаФ, без семейство и помощници, нека не забрав€, че ¬севишни€т јллах е попечител на угнетени€ и че “ой не обича угнетителите.
ј в зам€на съпругата тр€бва да уважава мъжа си, и да признава достойнствата му пред не€: той € защитава, опазва честта и достойнството й, той е нейни€т последен закрилник след баща й и той е този, с който т€ ще сподели по-гол€мата част от живота си.

†††† ∆ената не тр€бва да се остав€ под вли€ние на заблудата на въведените в заблуждение, които й внушават равенство и права; тласкат € към непокорство на баща си и на мъжа си; към разруха на естеството на семейството; към сриване на пор€дъка му и разцепване.
ƒвамата съпрузи тр€бва да се богобо€зливи и винаги да си спомн€т следните слова на ¬семогъщи€ √оспод на световете:

†††† У» не забрав€йте благоволението помежду сиФ. (  оран, 2:237).

(1) ѕредаден от јт-“ирмизи, от »бн ћадже, от јхмед и от други с първоизточник много от —подвижниците (јллах да е доволен от т€х).

(2)† “ова е текстът на хадис, предаден от јхмед, от јл- ’ааким, от јл-Ѕухари, от ћуслим и от други с подобен текст.

 

 

 

 

 

3. ѕрава на мъжа над жената

¬ хадис, предаден от ћуслим и от јхмед с първоизточник јбдуллах ибн јмр ибн јл-јаас (јллах да е зоволен от него и баща му) се казва, че ѕратеникът на јллах е казал: У—ветът е има?не, а най-доброто му има?не е добрата женаФ. ј Удобра женаФ е тази, ко€то спазва преди всичко правата на ¬севишни€ јллах и след това правата на съпруга си. Ќ€кои от отличителните белези на такава категори€ жени са: ƒа бъде винаги в дома си и да не излиза без да има нужда; да бъде загрижена за благочестието си, за домакинството, за възпитанието на децата и за щастието на семейството си; да изпълн€ва молитвите, постенето и другите религиозни задължени€; и да се удовлетвор€ва от отредени€ й от ¬севишни€ јллах поминък.
†††† ∆ената ще бъде УдобраФ, само ако узнае правата на мъжа си и ги съблюдава. ≈то и н€кои от най-важните права на мъжа над жената:

1. ƒа постав€ правото на мъжа си преди своето право и преди правата на останалите си роднини, защото неговото право над не€ е огромно.

2. ƒа бъде винаги готова за полово удоволствие, когато € пожелае, с изключение на менструационните дни† и периода на следродилно очистване, както е известно. “€ н€ма право да го отблъсква, нито да отбива половото му желание му† по кое да е време. јко не отговори на мъжа си, т€ върши гр€х и ангелите € проклинат. ¬ хадис, предаден от†† јл-Ѕухари и от ћуслим с първоизточник јбу ’урайра (јллах да е доволен от него) се казва, че ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: Ујко мъжът прикани жена си в леглото, а т€ откаже Ц и прекара нощта, обзет от €д към не€ Ц ангелите не спират да € проклинат, докато не настъпи утрото.Ф. »ма хадис, предаден от јт-“ирмизи и от јн-Ќесаи с първоизточник “алк ибн јли (јллах да е доволен от него), в който се казва, че ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: Ујко мъжът прикани жената за потребността си, нека т€ дойде при него, дори да е† до фурната.Ф
Ќесъмнено това право е едно от най-важните права на съпруга над жена си, защото грижата на жената за потребността на мъжа си в леглото е съществена причина за щастието им. “ака както и неосведомеността на жената за семейната отговорност и незачитането й на това право на мъжа си й причин€ват нещастие, разцепление, и често вод€т до развод. ≈дин съпруг ми се оплака от жена си, че не обръщала внимание на потребността му и се държала така, с€каш той не е нейн съпруг. ≈динственото, което правела било по цели нощи да седи пред телевизора, после да отива да спи в специалното за не€ легло, като обърне лице към стената и заспи отделно. “акъв† бил нравът й, но накра€ му писнало и се скарали. ѕодобни занемар€ващи жени има много в обществото. Ќа такива† и подобни незнаещи и несполучили жени ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) казва: Ујко жената прекара нощта като напусне леглото на мъжа си, ангелите не спират да € проклинат, докато не настъпи утрото.Ф Ц хадис, предаден от јл-Ѕухари и от ћуслим.

3. »звън месец –амадан да не пости без позволението на мъжа си, защото постенето е пречка за изпитването на удоволствие. » ако т€ пости Ц допълнителен пост Ц мъжът й н€ма възможност да върши полов акт с не€ през ден€, а това е негово право. »ма хадис, предаден от јл-Ѕухари и от ћуслим с първоизточник јбу ’урайра (јллах да е доволен от него), в който се казва, че ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: УЌе е разрешено на нико€ жена да пости, когато мъжът й присъства, освен с негово позволение. » не позвол€ва в дома му, освен с негово позволение.Ф

4. ƒа не дава нищо от дома му, освен с негово позволение, дори и на семейството си. јко го направи отговорността пада върху не€, а за него ще има награда. ƒа, т€ има право да даде милостин€, но само от продоволстви€та му, и без да разсипва. »ма хадис, предаден от††††††††††† јл-Ѕухари с първоизточник јйша (јллах да е доволен от не€), ко€то е казала, че ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: Ујко жената даде милостин€ от продоволстви€та на мъжа си без да разсипва, за не€ има награда и за мъжа от спечеленото, и за пазител€ подобно на това.Ф

5. ƒа не излиза от дома си, или да пътува с н€кой роднина, или да работи извън дома си, освен с позволението на мъжа си. » да не общува с жени, ако той не го желае.
6. ƒа бъде удовлетворена от мъжа си с отреденото от ¬севишни€ јллах. ƒа не недоволства, поради недоимък или лошо състо€ние, а да показва съгласие и удовлетворение; да оцен€ва усили€та на мъжа си да осигури прехраната; и да не иска повече, отколкото има нужда, за да не† печели по забранени пътища (харам). ≈дно време† жените (јллах да се смили над т€х) имали обичай, когато н€кой от мъжете излизал от дома си, жената, или дъщер€та да му казват: УЌедей да печелиш от забренени пътища! Ќие можем да изтърпим глада и вредата, но н€ма да можем да изтърпим ќгън€Ф.
7. ƒа опазва себе си като се покрива. ƒа не се разголва пред чужди мъже. Ќесъмнено, разголването на жената и разсъбличането й, освен за мъжа си е забранено (харам) и е гол€мо падение; също така и обличането на къси, или прозрачни дрехи. »ма хадис, предаден от јхмед, от†јт-“ирмизи и от јбу ƒауд с първоизточник јйша, ћайката на в€рващите, в който се кзва, че т€ е казала: У„ух ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) да казва: У∆ената не съблича дрехите си в дом, който не е на мъжа й, освен покривалото между не€ и √оспод да се прекъснеФ.Ф“оест: да опозори себе си и да прекъсне почитането и уважението си. “ова се отнас€ за жените, които се разголват по плажове, басейни, балове и др.
»ма хадис, предаден от ћуслим с първоизточник јбу ’урайра (јллах да е доволен от него), в който се† казва, че Уѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: Уƒве групи от хората на† јда Ц хора, които имат бичове като опашките на крави, с които удр€т други хора;† и жени, облечени и разголени, накривени и изкрив€ващи се, главите на които са накривени като гърбиците на ’орасанските камили (ал-бухт) Ц не вид€х да влизат в –а€, нито да усет€т мириса ћу. ј мирисът ћу, наистина се усеща от еди-каква си отдалеченостФ.Ф
ѕървата група хора са лакеите на подтисниците и помощниците им, които н€мат друга грижа, освен да би€т хората, да ги бичуват и измъчват. “ова е известно и може да се види и в наше време. ўо се отнас€ до втората група, това са развалените жени.
8. ƒа не се представ€ на при€тел€ на мъжа си в своите нужди. ѕримерно като отиде на н€какъв търговски център да не се представ€ на при€тел€ на мъжа си, напротив, да отрича, ако н€кой твърди, че € познава, или че т€ го познава. ¬ случай, че при€тел на мъжа й дойде у т€х и поиска да влезе, но мъжът й все още не се е прибрал, т€ не се връща да говори, поради ревност за себе си и мъжа си. «ащото познаването на жената на при€тел€ от мъж е причина за ревност и развала.
9. ƒа не се хвали на мъжа си със сво€та хубост и да не се присмива на мъжа си заради грозотата му, ако наистина е така. —ъщо, да не се гордее с парите си, ако е богата, а да се съобраз€ва с мъжа си, да го уважава и тачи.

10. ƒа бъде милостива към децата си; да ги уважава; да не ругае и да не проклина децата си; когато посреща мъжа си, или се обръща към него да не бъде арогантна; да не оспорва заслугите и добрините му Ц това е много важно качество, което се среща при малцина жени, тъй като жените са известни, че не могат да удържат езика си, те кълнат децата, и† отричат добрините на мъжа дори и за най-малкото нещо, затова по-гол€мата част от обиателите на јда ще бъдат от жените. »ма хадиси, предадени от јл-Ѕухари, от ћуслим, от јхмед и от други с близки по съдържание варианти, съдържатнието на които най-кратко казано е, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е вид€л жените да са по-гол€ма част от обитателите на јда и когато бил запитан за причината отговорил: У„есто проклинат и са неблагодарни на мъжа сиФ. “оест: проклинат децата си и отричат заслугите на мъжа си. ÷€ла година да си вършил добро на една жена, след това т€ да види нещо лошо от тебе, ще каже: У- Ќищо добро не съм виждала от тебе.Ф.  акто е споменато в хадиса.

«амисълът от това ѕророческо предупреждение към жените е да се подтикнат да се откажат от този ужасен характер, а не да се разбира, че жената е с потъпкани права, както си мисл€т н€кои невежи. ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) разкрива фактите такива, каквито са и е недопустимо да се изопачи този смисъл. “ова, което тр€бва е: жената още от малка да се възпитава във високонравие и добър характер, за да бъде добра майка, ко€то не кълне децата си и за да бъде в€рна съпруга, ко€то зачита правата на мъжа си и заслугите му към не€. ѕо този начин т€ ще удовлетвори сво€ √оспод и ще получи наградата и милостта ћу.

 

 

 

 

 

4. ѕрава на жената над мъжа

Ѕез съмнение правото на мъжа над жена си е ограничено в самата не€, без богатството й. “ой има семейни права над не€, които преди малко споменахме, като всички те са лични права. “ой н€ма абсолютно никакво право в състо€нието й, освен със съгласието й. “€ е свободна в разпореждането с парите си, мъжът й н€ма връзка с т€х.
ўо се отнас€ до правата на жената над мъжа си, т€ има финансови права над него, като сватбеното дарение (махр), издръжката и лични права.
≈то и най-важните права на жената над мъжа си:
1. ƒа бъде с добър характер към не€; да се отнас€ добре с не€; да живее прилично с не€; да не й причин€ва болка,† както е споменато в хадиса, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: УЌай-добри€т от вас е най-добри€т за жените сиФ, предаден от†††††††††††† †јт-“ирмизи, който е казал: У- “ова е добър и верен хадисФ.
—мисълът на хадиса е, че най-добри€т мъж не е този, който извън дома си е нежен и при€тен, а със съпругата си груб и непри€тен, а най-добри€т от вас е най-добри€т по обноски с жена си, защото т€ преди всички други заслужава добрина и състрадание.
2. ƒа понесе болката, причинена от не€; да бъде сдържан към не€, когато е лекомислена и €досана; да прости грешките й, като се ръководи по ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари). ¬ достоверен хадис, предаден от јл-Ѕухари и от ћуслим се казва, че: У—ъпругите ћу (јллах да го благослови и с мир да го дари) са ћу отговар€ли и н€кои от т€х са √о изостав€ли през ден€ до нсщтаФ. ¬ друг хадис, предаден от ћуслим с първоизточник јнас ибн ћалик (јллах да е доволен от него) се казва: УЌе съм виждал по-милостив към децата от ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари)Ф.
3. ƒа играе любовна игра с не€; да € разсмива и да € забавл€ва, без да подронва авторитета си пред не€, а като съблюдава умереност във всичко това. Ѕез съмнение тези неща се харесват на женските сърца.
4. ƒа бъде ревнив към не€; да пази честта и достойнството й. Ќищо да не подцен€ва с безгрижие, ако от това може да произтече падение.
—амо че той н€ма право да прекал€ва в недоверието, неотстъпчивостта и прослед€ването на тайните. ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) е забранил това. ¬ сборника с достоверни хадиси на ћуслим има хадис с първоизточник ƒжабир (јллах да е доволен от него), в който се казва, че: Уѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) е† забранил мъжът да дохожда при семейството си нощем, от подозрение или като търси грешките им.Ф
5. ƒа й осигури самосто€телно жилище Ц отделено и по религиозните норми, без н€кой от семейството да живее с не€. ¬севишни€т казва:
У» ги настан€вайте, където и вие живеете, според своите възможности...Ф ( оран, 65:6).
6. ƒа й плати цели€ сватбен дар (махр), обещан да се даде при сключване на брака (махр муаджал), колкото и да е гол€м, защото сватбени€т дар е право единствено на съпругата. ¬севишни€т казва:
Уј ако пожелаете на м€стото на една съпруга да вземете друга и сте дали гол€мо богатство на първата, не взимайте нищо от него! Ќима ще го вземете с измама и €вен гр€х?Ф ( оран, 4:20).
7. ƒа й осигури издръжка както е прието, ко€то да й стига. »здръжката включва храна, облекло и др. - без прахосничесво. ¬ тази издръжка за мъжа има възда€ние и награда от ¬севишни€ јллах. ¬ двата достоверни сборника с хадиси има хадис с първоизточник —аад ибн јби ”аккаас (јллах да е доволен от него), който е казал, че ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) му† казал: УЌесъмнено, щом ти осигур€ваш издръжката, като с това искаш единствено удовлетворението на јллах, ще бъдеш възнаграден заради не€, дори за това, което постав€ш в устата на жена сиФ. “оест, и за храната, ко€то й осигур€ваш, ти ще бъдеш възнаграден. —ъщо в двата достоверни сборника има хадис с първоизточник јбу ћасууд јл-Ѕадрий (јллах да е доволен от него), в който се казва, че ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: Ујко мъжът осигури издръжката на семейството си, заради јллах Ц с надеждата да бъде възнаграден в други€ св€т Ц т€ за него е благоде€ниеФ.
8. ƒа € научи на религи€та й, ако т€ не знае, като започне от основите на в€рата; след това необходимите постановлени€ на религиозните норми, които са свързани с чистотата, менструаци€та, молитвите, постенето и др.; да € насърчава винаги да отслужва молитвите, защото му е повелно да го прави със знамението на ¬севишни€:
У» повели на твоето семейство да отслужва молитвата, и сами€т ти посто€нствай в не€!Ф ( оран, 20:132).
“оест, посто€нствай в† молитвата. —ъщо:
У ќ, в€рващи, пазете себе си и вашите семейства от ќгън€, горивото на който са хората и камъните! ѕаз€т го строги и сурови ангели, които не се против€т на јллах в Ќеговата повел€ към т€х и вършат, каквото им се повели.Ф( оран, 66:6).
9. ƒа бъде справедлив между жените си, ако са две или повече; да не предпочита едната пред другите Ц все едно дали с пари, или издръжка, или с преспиване при не€ Ц той тр€бва да уеднакв€ва всичко между т€х, освен привързаността на сърцето. “ъй като по-гол€мата привързаност на сърцето към едната не се порицава, защото човек н€ма власт над сърцето си. ¬ достоверен† хадис, предаден от јбу ƒауд, от јт-“ирмизи, от »бн ћадже, от јн-Ќесаи и от други се казва, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: Ујко н€кой има две жени и склони само към едната, в съдни€ ден ще дойде като едната му страна ще е наклоненаФ. “оест: ако не е справедлив между т€х и угнети едната от т€х.
10. ƒа € превъзпита, ако покаже опърничавост и влиза в разправии, за да € накара да се† смири и оправи.  ато смирението да не е само за пред него, а преди всичко смирение пред ¬севишни€ јллах Ц ако жената изостави молитвата, мъжът тр€бва твърдо и решително да й нареди да изпълн€ва молитвите. ћъжът не тр€бва да про€в€ва отстъпчивост спр€мо не€, ако т€ изостави н€какво задължение;† или извърши н€какъв гр€х, защото той е нейни€т пазител и отговорни€т за не€.
—амо че превъзпитанието тр€бва да се осъществи на етапи.  ато се почне първо с: направл€ване, предупреждаване, сплашване, подбуждане и заканване. јко това не € вразуми преминава към: обръщане на гръб в леглото; след това се отдел€ от леглото; също така изостав€ €, въпреки че са в една ста€ и† € остав€ сама навс€къде в къщата. »зостав€нето й може да продължи от една до три нощи. јко и това не € вразуми се стига до това: да € удари Ц без да й се причини силна болка; да € заболи, но да не кърви и да не й вреди. Ќо да удари лицето й, това не му е разрешено. “ой тр€бва да изб€гва да удр€ главата, корема, хълбоците и местата по т€лото й, които й причин€ват болка, в изпълнение на словата на ¬севишни€:
У...ј онези, от чието непокорство се страхувате, увещавайте, [ после] се отдръпнете от т€х в постелите, и† [ ако тр€бва] ги удр€йте! ј покор€т ли ви се, не търсете средство против т€х!...Ф ( оран, 4:34).
ѕолезно е тук да по€сним, че удр€нето на жената, което е позволено в това знамение е при условие, че опърничавостта и влизането в разправии е единствено от страна на съпругата, и всичко това след като мъжът е изпълнил предните два етапа: увещаването и отдръпването от† постел€та. » ако те не € вразум€т и продължи да се инати, тогава той има право да € удари с цел превъзпитание.
Ќ€ма съмнение, че това знамение не може да послужи за довод на н€кои невежи мъже, които смазват от бой жените си и за най-малкото нещо и твърд€т, че мъжът има право да бие жена си... ћъжете, които би€т жените си без да има €вно непокорство от т€хна страна, не са добри съпрузи, нито пък последователи на морала на ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари). ѕотвърдено е, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) никога не е удр€л н€ко€ от жените си, а се ограничавал с увещаването и отдръпването от† постел€та.
11. ƒа не прекъсва полови€ акт, освен с нейно съгласие. ¬ предни€ раздел вече по€снихме този въпрос.
12. ƒа се стреми т€ да е неопетнена, защото предпазването й от забраненото (харам) е негово задължение. “ова се реализира като† съблюдава желанието й за полов акт, така както т€ съблюдава неговото желание. ћъжът тр€бва да изчака докато жена му получи желаното задовол€ване на половото си желание. “ози въпрос вече го анализирахме подробно в пети раздел.
13. ƒа не € унижава с: хокане; упрекване; презрение. Ќито с думи, нито с дела; нито по отношение на телосложението й, нито по отношение на морала й; нито по отношение на семейството й , нито по отношение на роднините й, защото това въобще не е от морала на в€рващи€.

14. јко € обикне, да € уважава много; ако не € обикне, да не € малтретира Ц а или да се отнас€ с търпение към не€, или с добро да се разведе с не€. ∆ената се уважава единствено от великодушни€ мъж и се унижава единствено от долни€ мъж.

 

 

 

 

 

5. ¬ъпроси и отговори

1. ¬ъпрос:† ¬ покровителството на мъжа над жената н€ма ли погазване на правата й?
†††† ќтговор: Ќе, напротив в призива за непокорство към бащата и мъжа от страна на жената се съдържа гол€ма разруха и за не€ и за обществото.  акво погазване на правата на жената може да има, ако т€ се намира под ръководството на баща си или съпруга си? јко справедливата власт е несъвместима с правата, как тогава всички народи са се подчин€вали на управл€ващата власт през истори€та?...
†††† 2. ¬ъпрос: ѕозволено ли е на мъжа да удари жена си освен в случаите на непокорство, например ако е небрежна в готвенето?
†††† ќтговор: Ќе, това не му е позволено. Ќапротив, той тр€бва да й помага и да € упътва.
†††† 3. ¬ъпрос: Ќабожната жена, ко€то изпълн€ва много молитви и пости, но пренебрегва правата на мъжа си правилно ли постъпва или греши?
† †††ќтговор: “акава жена греши. ќсвен задължителните религиозни ритуали, на не€ й е повелено да спазва правата на мъжа си. “€ може да пости допълнителни пости само със съгласието му. “€ тр€бва да отдаде на мъжа си правата му, това също е смиреност и за не€ т€ ще бъде възнаградена.
†††† 4. ¬ъпрос: јко мъжът поиска от жена си да се премени и да покаже косата си извън дома и на чуждите мъже, разрешено ли е т€ да му се подчини? » какво да направи, ако € заплашва с развод?
ќтговор: Ќе й е разрешено да му се подчини, защото н€ма подчинение на нищо сътворено в прегрешение спр€мо “вореца. ј заплахата му с развода не € освобождава от отговорността и греха. “ъй като, ако т€ направи това, което се иска от не€, ще бъде грешница.† “ой също ще бъде грешник като грехът му ще бъде по-гол€м. Ќо, ако см€та, че покриването е мракобесие и нещо, което не е добро, тогава той е един неверник, защото счита за нищожни постановлени€та на религиозните норми, известни в религи€та като необходими. “огава жената н€ма право да остане негова съпруга, а тр€бва да се раздели с него.
†††† 5. ¬ъпрос: ћъжът има ли право да забрани на жена си да работи в н€каква служба извън дома си?
ќтговор: ƒа, това е негово право. Ќие сме на мнение, че вредите от работата на жената са повече от ползите й. ћъжът, който държи на семейството си бива търпелив към лишени€та на живота и не излага себе си и съпругата си на опасности...
†††† 6. ¬ъпрос:  акво е постановлението за мъжа, който вижда жена си, или дъщер€ си, да върши нещо забранено (харам), но мълчи и не порицава това?

ќтговор: “ози мъж е УразвратникФ, тоест н€мащ чест, доблест и достойнство. ј УразвратничествотоФ е мъжът да мълчи при опозор€ване на честта си, и да не изпитва ревност. ¬ наше време такива са много.† —илата и могъществото принадлежат единствено на ¬севишни€ и ¬елик јллах.

 

 

 

 

 

ƒ≈¬≈“»†–ј«ƒ≈Ћ:††Ќ≈ўј,† ќ»“ќ†–ј«¬јЋя“ —≈ћ≈…Ќј“ј†¬–Џ« ј

†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††

ѕредисловие

—емейната връзка между съпрузите съществува върху една основа и т€ е Улюбовта и милосттаФ, ко€то ¬севишни€т јллах по€сн€ва в знамението си:
†††† У» от Ќеговите знамени€ е, че сътвори за вас съпруги от самите вас, за да намерите спокойствие при т€х, и стори помежду ви любов и милост.Ф ( оран, 30:21).
†††† ўом като тази основа съществува и е здрава, н€ма страх за семейни€ живот - нито опасност. ƒори и да се случва между мъжа и жената да има противоречие, то се разрешава с разбирателство и без усложнени€... “ова е така, защото обичащото сърце понас€ непри€тностите и бива търпелив към този, който ги причин€ва. ј както се знае, семейни€т живот не е да е лишен от противоречи€ и неудачи, и ако го н€маше търпението на съпрузите и толерантността им Ц с Ѕожа помощ, съпрузите н€маше да изживе€т живота си заедно.
†††† —амо че опасността за семейни€ живот става гол€ма, ако основата се разхлаби и стане немощна. “ази връзка се разрушава и напълно се разпада, ако тази основа изчезне..., защото, ако изчезне УлюбовтаФ от сърцето м€стото й се заемо от УомразатаФ. —лед което съпрузите не се отнас€т един към друг с любов и милост; с търпение и благоразумие, а със студенина и грубост, като си размен€т ругатни и оскърблени€.
†††† ¬ажно е тук да знаем, че принципът в отношени€та между хората е: УобичтаФ, тоест: сърдечната чистота спр€мо другите - без омраза и злоба. „овекът не може да намрази н€кого, или да се озлоби към него, освен по н€каква отблъскваща причина, ко€то този УдругФ извършва. “огава УобичтаФ се превръща в УомразаФ и сърцето се изпълва със злоба и отвращение.

†††† —ъпрузите са мъж и жена, които са се съгласили да създадат семейство, като сърцата и на двамата отначало са били изпълнени с УобичФ и УмилостФ и са преливали с нежност и благоразположение ... Ќа тази основа те се оженили ... зажив€ли ... и зопочнали съвместен живот. » ако състо€нието между т€х се промени и връзката се разстрои, непременно тр€бва да има н€какъв недостатък, който е влошил тази връзка, н€каква причина, ко€то е оскърбила едини€, обидила го е и му причинила болка.
ўе говорим за причините, които увреждат Усемейната връзкаФ с максимална €снота и реализъм Ц без да се съобраз€ваме с това, на което хората са свикнали и пригодили; без да вземаме под внимание техните негодни критерии, нито пък техните кухи и безсмислени принципи.

†††† Ќ€ма съмнение, че изцер€ването на болестите на обществото не може да става с прикриването на УболесттаФ; нито с дегизирането на смъртоносните й бактерии; нито със самоизмама, самозалъгване и заблуждение на другите, а с правилно и резултатно лекуване Ц като се постави ръка върху раната; като се изследва болестта; като се открие причината й; като се разберат тежките й вреди, след това: като се препоръча благопри€тно лечение и нужното лекарство ... “ова е и нещото, което с помощта на јллах, ще направим тук.

 

 

 

 

1. ѕричини за разпадане на Усемейната връзкаФ

јко искаме да обобщим всички тези причини в едно изречение, ще кажем, че: обидата, нанесена от едини€ съпруг на други€ е най-гол€мата причина за разпадането на Усемейната връзкаФ. » тъй като обидата, не може да се по€ви без причина, накратко нейната причина е: Усвободата† на контактите между мъжете и женитеФ.††
†††† » за да по€сним този важен въпрос, проследихме видовете контакти между мъжете и жените в различни области, също и източниците за разруха на семейни€ живот и пред нас се събраха следните осем надслова:

†††† ѕърво: УќтпусканеФ на погледа.

†††† —веждането на погледа от забраненото от ¬севишни€ јллах поглеждане на срамните части е първата брон€, ко€то защитава човека от много злини и поквари. ѕоради това ¬севишни€т јллах повели и на мъжете и на жените да свеждат погледа си като каза:
У ажи на в€рващите мъже да свеждат погледите си и да паз€т целомъдрието си! «а т€х това е най-чистото. —ведущ е јллах за техните дела. » кажи на в€рващите жени да свеждат поглед и да паз€т целомъдрието си, и да не показват своите украшени€, освен видното от т€х ...Ф ( оран, 24:30,31).
Ќикой не тр€бва да се отнас€ повърхностно спр€мо УпоглежданетоФ, дори и Уедин погледФ да е, защото то е ключът за много падени€.  олко много мъже са се развели с жените си, или ги напуснали, или животът с т€х е станал нетърпим, защото са погледнали към друга жена и € харесали.  олко много са и жените, които са изб€гали с мъж, в който се влюбили по същата причина. «атова и ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е предупредил за УпогледаФ и е забранил поглеждането на жени, с които н€ма роднинство. ¬ хадис, предаден от ћуслим, от јбу ƒауд и от јт-“ирмизи с първоизточник ƒжарир†††††††† ибн јбдуллах ( јллах да е доволен от него) се казва, че той е попитал ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) за случайното поглеждане и той му отговорил: Уќтвърни погледа сиФ, тоест: не се унас€й в случайни€ поглед, за да не извършиш гр€х.
У—лучайни€т погледФ е първото мимолетно поглеждане, тоест: неумишленото попадане на погледа върху н€какъв човек. ¬ това поглеждане н€ма гр€х, тъй като †е непреднамерено.
¬ хадис, предаден от ћуслим, от јбу ƒауд и от јн-Ќесаи с първоизточник јбу ’урайра (јллах да е доволен от него) са казва, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: УЌа човек му е писано да вземе сво€ д€л от прелюбоде€нието и той неизбежно ще го постигне. ѕрелюбоде€нието на очите е поглеждането. ѕрелюбоде€нието на ушите е слушането. ѕрелюбоде€нието на езика е говоренето. ѕрелюбоде€нието на ръцете е хващането. ѕрелюбоде€нието на краката са крачките. —ърцето се влюбва и пожелава, а полови€т орган или потвърждава това, или го отричаФ.

†††† “ози хадис означава, че Упрелюбоде€ниеФ е това мъж да върши полов акт с жена; или жена да върши полов акт с мъж - без да са съпрузи, или жената да е Увладение на десницатаФ(1) на мъжа. ¬ полови€ акт участват всички органи и фибри на човека, и затова всеки орган получава сво€ д€л от Упрелюбоде€ниетоФ, както е споменато в този хадис. —амо че прелюбоде€нието на органите не е от големите грехове. √ол€м гр€х и порок има в Упрелюбоде€нието на полови€ органФ и то е истинското прелюбоде€ние, и това което се има пред вид, когато се каже прелюбоде€ние.

†††† ўо се отнас€ до об€снението на думите на ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари): Уа полови€т орган или потвърждава това, или го† отричаФ ние си имаме насока, ко€то не сме срещали при други и† най-общо т€ е, че:
јко јллах пожелае доброто на човека и да го опази от прелюбоде€ние, човек може да опитва всичко, което води до прелюбодействие† като опипване и целуване, но когато дойде време да го направи с полови€ си орган, той да му изневери като не набъбне и не се втвърди, или омекне и спадне малко преди проникването във влагалището и половото† му желание да се охлади. Ќо, ако такъв човек не заслужава да бъде опазен, полови€т му орган прониква във влагалището и се осъществ€ва прелюбоде€ние. “огава полови€т му орган потвърждава нещата, които са довели до това действие, към което пристъпил с очите си, ръцете си и останалите си органи. ќт милостта на ¬севишни€ јллах към в€рващи€ човек и опазването му е също той да се стреми и да търси начин да извърши прелюбоде€ние, но да не го намери...
ЈЈЈ

†††† ¬торо: «дрависване с жени.

†††† —метнахме УздрависванетоФ за една от причините за развал€не на семейната връзка, защото е забранено и непозволено преди всичко, и защото е врата за изкушение и влизане на зло. “о е УсъприкосновениеФ(2) между мъжа и жената.

†††† ўо се отнас€ до забраната за здрависването между мъжа и жената, то е нещо, което е известно на всички учени, което ако беше позволено ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) щеше да го направи, когато жените се заклеваха пред него: че не ще съдружават нищо с јллах и не ще крадат, и не ще прелюбодействат, и не ще убиват децата си, и не ще скалъпват лъжа за онова, което е между ръцете и краката им, и че те ще слушат ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) в одобр€ваното Ц ( оран, 61:12). —амо че обетът им бил с думи, ръката на ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари) не е докоснала никога ръка на жена, както е казала јйша (јллах да е доволен от не€)(1). јхмед, јт-“ирмизи, и јн-Ќесаи са предали хадис, в който ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) казва: Ујз не се здрависвам с жениФ.
Ќай-странното нещо, което прочетох веднъж в един вестник беше Ц и това е разпространено сред маса народ -, че здрависването на мъжа с жената е разрешено при јбу ’анийфа (јллах да се смили над него), защото здрависването при него не развал€ омиването за молитва (уду, абдест)... “ова е странно и чудно невежество...“ъй като каква е връзката между развал€нето или неразвал€нето на омиването за молитва с разрешаването или забран€ването? ƒумите на »мам јбу ’анийфа (јллах да се смили над него), че докосването на УчуждаФ жена не развал€ измиването за молитва, не означава, че докосването й е разрешено, тъй като постановлението за докосването е нещо, а това че развал€ измиването† за молитва или не, е нещо друго. “ова е като кражбата, примерно ако човек, който се е измил за молитва открадне, това негово омиване не се развал€ по причина на кражбата му, въпреки че кражбата е едно от големите грехове.
»ма един грозен обичай, който се разпростран€ва сред н€кои среди и семейства, които са възпитани да престъпват исл€мски€ морал и се израз€ва в разм€на на целувки между мъжете и жените без никакъв св€н и срам... “ова е обичай, възприет от УзападаФ, от който най-често идват злини, непри€тности, пъклени обичаи и лош морал.

†††† “рето: ќткриване на срамните места и разголване

†††† Ќ€ма съмнение, че откриването на срамните места и разголването от мъжете и жените са от най-разпространените вредни навици в наше време за разлика от човешкото в човека, отличаваща се с дрехи и покриване на срамните части.
— това заглавие имаме пред вид разпространеното разголване на мъжете и жените по начин, който е в нарушение на постановлени€та на възвишените религиозни норми Ц като се показват† срамни места и премахват покривала, без да се замисл€ какви опасности и вред膆 може да произтекат от това.
“ози лош обичай вече е разпространен по домовете, по басейните, по плажовете, по нощните заведени€, по дискотеките, по игралните домове, по улиците и по пазарите.
∆ените сед€т с роднини и с чужди мъже полуголи в къщите си, без да кри€т нищо от погледите и без никой да се озадачава и да отрича този обичай. ј н€кои мисл€т, че това е позволено, и ако н€кой се противи, му отговар€т с израза: УЌикой тук не е чужд...„ужд е само д€вола...Ф.
Ќе само това,† много жени сед€т по терасите полуголи срещу жилищата на съседите, като считат, че са в своите жилища и че човек е свободен в своето жилище.
ќбича€т по разголването не се отнас€ само до жените, а се разпростран€ва също и сред мъжете, пред майките, пред дъщерите, пред сестрите, пред жените на синовете и т. н.
¬ъзвишените религиозни норми забран€ват на жената да покаже нещо от корема или гърба, или от областта между пъпа и колената пред който и да е мъж, дори да й е баща, син или брат, освен на мъжа си и единствено на него. —рамната част на жена спр€мо друга жена е областта между пъпа и колената, т€ е и срамната част на мъжа спр€мо друг мъж, и срамната част на мъжа спр€мо жената.
Ќе е разрешено на в€рващи€ мъж и на в€рващата жена да нарушават постановлени€та на ¬севишни€ јллах и да се подчин€ват на обичаите, изтърсили се от безбожните общества от изтока или запада. “е не в€рват нито в Ѕога, нито в —ъдни€ ден, не забран€ват забраненото от Ѕога и Ќегови€ ѕратеник и не изпов€дват религи€та на истината.  ак тогава да е разрешено на в€рващи€ мъж и в€рващата жена да върв€т по стъпките на общност, ко€то е в безпътица и живее живот, който в същност не се отличава от животински€?!...
ўо се отнас€ до плажовете и басейните, тук нещата са по-зле и по-неприлични, подобно на т€х по лошоти€, дори и по-зле е това, което се случва в игралните домове, дискотеките и увеселителните заведени€, което н€ма смисъл да об€сн€ваме, то се знае.
ўо се отнас€ до улиците и пазарите, жените в повечето страни не спазват божиите граници, а се надпреварват да покажат прелестите и очарованието си пред хората, с което цел€т да би€т на очи и да привлекат вниманието на мъжете към себе си.
—транното при тези жени е, че в семействата си, те не прав€т това за мъжете си. »нтересно е, че такива жени в семействата си са с† готварски† дрехи Ц† вмирисани на готвено, и така през ц€лото време докато са със мъжете си. Ќо,† решат ли да изл€зат от къщи, започват да се наконтват, нагиздват и парфюмират. ј приберат ли се, отново над€ват извехтелите дрехи и пренебрегват правата на мъжете си.
÷елта ни от разглеждането на тази тема е да зададем на хората този въпрос:
«наете ли, ’ора, колко вред€т на мъжете и жените тези непристойни обичаи?... » колко домове и семейства те са разрушили?...

†††† јко мъжете и жените взаимно се изкушават, това несъмнено ще доведе до осъществ€ването на извънбрачни връзки между двата пола, което ще доведе до разрушаване на семейната връзка. ѕримери за това не само, че не липсват, но не би ни стигнало м€стото да ги изброим. «атова не см€таме за необходимо да ги споменаваме, тъй като последстви€та от тази грозна действителност са известни, публикуват се по вестници, списани€ и книги, запълват папките с дела в съдилищата и лекарските кабинети.... ќпазили€т се човек,† се е опазил единствено, защото ¬севишни€т јллах го е опазил... «атова: ќ, наш јллах, опази ни така, както “и умееш; защити ни така, както “и умееш; предпази ни от злото на лошите неща и изпитани€та Ц €вните и скритите.

†††† „етвърто: «абранено уединение

†††† У”единениетоФ тук означава мъж и жена, ко€то не е от забранените за женитба, да се съберат и да се усамот€т. ”самот€ването с жена, при ко€то н€ма н€кой от най-близките й роднини, е една от най-опасните причини за развал€нето на семейни€ живот, защото раздвижва скритите желани€ и страсти и намесва д€вола да съблазн€ва и изкушава. ѕоради тази причина ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) забран€ва такова усамот€ване. ¬ хадис, предаден от јл-Ѕухари, от ћуслим и от други с първоизточник јбдуллах ибн јббас ( јллах да е доволен от него и баща му) се казва,† че ѕратеникът на јллах ( јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: УЌикой от вас да не остава сам с жена, освен когато т€ е с н€кой от най-близките си родниниФ.
¬ хадис, предаден от јт-“ирмизи, от јн-Ќесаи и от други с първоизточник ќмар ибн јл-’аттааб (јллах да е доволен от него) се казва, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал: УЌикой мъж да не остава сам с жена, защото д€волът ще е трети€т при т€хФ.
ћестата, в които зачест€ват усамот€вани€та на мъже с жени са:
Ј УЋекарските кабинетиФ, където лекар€т се усамот€ва с болната, или със служителката си. УќфиситеФ: на бизнесмените; на всички видове фирми Ц търговски и др.; и на Управителствените учреждени€Ф, в които работ€т лица и от двата пола.
ѕо тези места усамот€ването на мъжете с жени поради съвместната работа е преобладаващо... нещото, от което произтичат много големи интриги, увреждащи семейната връзка.

†††† ѕето: –абота, ко€то е смесена между мъже и жени


††
†††† — това заглавие н€маме пред вид сферата на дейност, в ко€то се намират мъже и жени само, а и работата на жената извън дома им Ц все едно дали е с мъже, или с жени. “ъй като и в двата случа€ р€дко може да се опази семейството на работещата жена от раздори и конфликти, защото работата на жената сама по себе си е изтощителна и изморителна за не€ и това води до изнемогването й да добави към работните задължен舆 и задължени€та към мъжа, децата и семейството.†††††††††††††† †††††Ќай-малкото т€ н€ма да бъде в състо€ние да изпълни тези задължени€ както тр€бва и от това ще възникнат противоречи€ с мъжа й. » ако към Уработата на женатаФ се добави това, че е сред мъже ще се по€ви нова, по-гол€ма от първата, опасност, дебнеща в засада връзката на тази жена с мъжа й.
“ова е така, защото попадането на мъже и жени заедно на работа в правителствените учреждени€, фирмите и офисите е една широка врата за изпитание и развал€не на семейната връзка, не само заради забраненото усамот€ване, което многократно се повтар€ в сферата на дейност, а и за връзката ко€то произтича от непосредственото занимание† между мъжа и жената време на работа. «ащото общуването с компани€, разговар€нето и дружбата привличат човека към други€, от което между хората възниква при€телство Ц тоест: между, двама, които се познават възниква връзка на обич, ко€то се нарича Упри€телствоФ. “ази връзка е желана и нормативно позволена, когато е между мъжете и когато е между жените Ц когато е в границите на религиозните норми. Ќо не е правилно да възникне при€телство между мъж и жена, между които н€ма роднинство, нито съпружеска връзка Ц не по причина на колегиалност, нито съседство по жилище, нито за нещо друго. «ащото, при€телството Ц както посочихме Ц е връзка от обич, връзка от симпати€, и тази връзка е разрешено да съществува само между роднини, като майката, сестрата ... и между мъжа и жена му - без останалите. ўо се отнас€ до мъжа и жената, между които н€ма роднинство и съпружеска връзка, то те са чужди един за друг и между т€х има пълна забрана, като се започне от УпоглежданетоФ и се стигне до Упрелюбоде€ниетоФ.
Ќ€ма съмнение, че тези които твърд€т, че съществува невинно при€телство между чуждите мъж и жена, грешат и са далеч от действителността. “е преобръщат утвърдени истини и здрави норми, защото между жените и мъжете има вродени чувства със събирането в едно. ∆ената чувства нужда от мъжа, мъжът също - по причина на вродена склонност във всеки един от т€х спр€мо други€. “ази УсклонностФ възпреп€тства създаването на простото Упри€телствоФ между половете, докато между отделните членове на един пол можем да открием това при€телство във всичките му значени€.
÷елта ни от показването на опасностите от тази Усмесена работаФ е да предупредим заедно работещите работници и работнички; служители и служителки, че сферата в ко€то работ€т не е сфера на УколегиалностФ, не е и причина за Упри€телствоФ. “€ е сфера за възникване на непочтени връзки между половете, които се отраз€ват вредно и зле на съществуващата семейна връзка. ѕредпазливостта е задължителна. Ѕдителността е желана. » във всеки случай: отдалечаването от наклона на опасността е благополучие.


†††† Ўесто: –азвличане, шегуване и танцуване

†††† ¬с€ка от тези три думи може да стане отделно заглавие, като и едната е достатъчна да бъде първата искра, ко€то подпалва огън€ в семейни€ дом. —амо че, ние ги събрахме† в едно, за да посочим вредата от т€х и за да подсетим хората да обърнат внимание на тази важна страна от обществените връзки, от които повечето хора са непредпазливи Ц като целта ни не е да навлизаме в подробни проучвани€ и детайлно представ€не, тъй като, ако го желаехме книгата ни щеше да бъде ц€л том, а може би и повече от един том.
¬ много страни е разпространено мъжете† да работ€т заедно с жените. “е са заедно дори в забавлени€та и тържествата. ¬иждаме жената да разговар€ с чужди€ за не€ мъж, да го съпровожда, да събеседва с него, да обсъжда политика и обществени проблеми, да се шегува с него и да го разсмива.
¬ други страни нивото Уединство на състо€ниетоФ се повдига до танцуване, а може би и по-лошо, без жената да чувства притеснение, или удивление, или срам, или св€н. Ќапротив, т€ го счита просто за нормално.
 акво произтича от тези анормални действи€? ќтговорът се знае и е €сен.
∆ената не тр€бва да забрав€, че мъжът към който се обръща, който съпровожда, с който се шегува, а пон€кога и танцува, не е баща й, нито брат й, нито синът й, а също и: не е нейн мъж, тогава - интересно е да се знае кой е той?...†
Ѕащата, братът, синът и другите роднини, ако н€кой от т€х съпровожда жената и се шегува с не€, в това н€ма нищо опасно и никаква забрана Ц той н€ма да € пожелае и т€ н€ма да го пожелае... јко този мъж е съпругът й, тогава изпитването на удоволствие между т€х е позволено.
Ќо, другите мъже са чужди за не€, т€ ги намира за при€тни и те € намират за при€тна; т€ ги пожелава и те € пожелават и между не€ и т€х може да се осъществи вс€ко от видовете прелюбоде€ние: с поглед ... с думи ... със слушане ... с докосване ... и т.н.
¬секи мъж и вс€ка жена тр€бва да бъдат сдържани в отношени€та си с други€; да са предпазливи; да са украсени със скромност и усърдие, отдалечени от нещата, предизвикващи сладострастие и причините за греховете и непристойни постъпки.

†††† —едмо: –однини на мъжа и на жената

†††† — Уроднините на мъжа и на женатаФ тук имаме пред вид: бащата на мъжа, брата на мъжа, чичо му,синът на чичото му, вуйчо му и т. н.; и роднините на жената като: майка й, сестра й, лел€ й , вуйна й ...
ќсновата на тази тема е взаимствана от един хадис, предаден от†††††† јл-Ѕухари, от ћуслим и от јт-тирмизи с първоизточник ”кба††††††††††††† ибн јамир (јллах да е доволен от него), който е предал, че ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) е казал:†††††††††††††† УЌе влизайте при жените!Ф » тогава един мъж от јл-јнсар† казал:††††††††††††† Уќ, ѕратенико на јллах, а роднината?Ф “ой отговорил: У–однината е смърттаФ.
“ози хадис означава, че ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) †предупреждава честото влизане при жените, освен с роднината имащ достъп до жените, и то при необходимост. “ъй като от това може да последва развала и зло. “огава мъж от јл-јнсар Ц които са жителите на гр.ћедина от племената јл-јус и јл-’азрадж (јллах да е доволен от т€х) Ц става и пита ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) за УроднинитеФ, тоест: за влизането на роднините на мъжа при жена му, когато той отсъства, и дали в това има н€каква забрана. » ѕророкът (јллах да го благослови и с мир да го дари) му отговар€ с този събирателен и категоричен отговор като казва: У–однината е смърттаФ, което означава Ц както казва »бн јл-≈сийр в книгата Ујн-Ќиха€туФ (У ра€т, пределът) Ц У∆ената да умре, но да не прави товаФ. “ова е израз, който арабите казват, така както казват: УЋъвът е смърттаФ, също: У—ултанът е огън€тФ, тоест: срещата им е като смъртта и огън€. “ака и роднината може да разсипе семейното огнище с влизането си при жената в отсъствието на мъжа й, защото мъжът не обича н€кой от роднините му да наднича в тайните му с жената като влиза в дома му в негово отсъствие.
ѕо€снението на тази тема е, че връзката на мъжа Ц от роднините на съпруга Ц с жената, тр€бва да бъде в рамките на религиозните норми и с пълната предпазливост и бдителност. » че връзката на жената Ц от роднините на съпругата Ц с мъжа, тр€бва да бъде по същи€ начин, без снизходителност.
Ќека всички зна€т, че жената на брата, или сестрата на съпругата и подобните на т€х не са от тези, при които е позволено да се влиза, че да е разрешено на мъжа да разговар€ с не€ без да се смущава, или че да е разрешено на жената да прави с него подобно на това. “е са си чужди и абсолютно не ги свързва роднинството, което може да им позволи достъпа помежду им. «адължение е те да се отнас€т един към друг на тази основа, ако не Ц последстви€та са опасни.
Ќевзискателността на хората в това отношение в наше време постави мнозина в страшни затруднени€. “ези, които се УоткриватФ едни за други, без да се съобраз€ват с постановлени€та на религиозните норми† после много съжал€ват, но тогава н€ма полза от съжалението.  олко много незаконни връзки има, които възникват между роднина на мъжа и неговата жена, без той да знае, или с негово знание... » колко много незаконни връзки има, които възникват между жена от роднините на съпругата и мъжът й, без т€ да знае, или с нейно знание...
—амо че това, което ние знаем поради това, че работим в съдилищата, надвишава представите и въображението. » за да разбереш, читателю, какво имаме пред вид, знай, че нашето съвременно общество - развълнувано от бл€съка на орнаментите и вида на Удекораци€таФ, прилича на парче дърво, про€дено от червеи отвътре и покрито с тънка кора от красив лак. “о изглежда красиво и бл€скаво, докато в действителност е гнило дърво без никаква стойност и значение.
¬ никакъв случай не искаме да кажем, че всички хора прав€т така, опазил ни √оспод да целим това. Ќие знаем и разбираме, че гол€м процент от в€рващите по света не са пропаднали в тази пропаст, тъй като т€ е известна. Ќие имаме пред вид онези, които и на изток и на запад са възпитани по морала на безбожниците, които следват техни€ път и техните обичаи, като забрав€т морала на покорността пред Ѕога и постановлени€та на религи€та. “е се отдават на това, което разпалва страстите им и развал€ морала им.

†††† ќсмо: —редствата за масова информаци€

†††† —ъс Усредствата за масова информаци€Ф имаме пред вид всичко, което дава информаци€ за нещо на хората, като: телевизи€та, радиото, вестниците, списани€та, книгите, интернет, театъра, песните, танците и всичко подобно.
ћоже би н€кой ще попита: У аква е връзката на всички тези средства за масова информаци€ с разтрогването на семейната връзка?!... огато всички слушаме, че Усредствата за масова информаци€Ф са създадени за добро, за полза, за култура и т. н.?!...Ф
ќтговорът на този човек е:
У—редствата за масова информаци€Ф по начало са за ползата и доброто на хората и те биват такива, когато има кой да ги използва в тази насока. Ќо, ако тези средства се използват зложелателно, те ще бъдат причина за зло. “ова е и което в действителност се случва в наше време, и никой не може да отрече тази истина. —редствата за масова информаци€ с всичките си про€ви, и по специално телевизи€та и радиото в повечето случаи са насочени към една безнравствена насока посредством порочните филми и представлени€ с УотровниФ места, които отрав€т умовете на младежите и девойките, унищожават в€рата им и насто€щи€ или бъдещи€ им семеен живот. Ќ€ма нужда да привеждаме примери за това, защото разрушаващите и развал€щи цели на тези, които сто€т зад тези коварни замисли са видими и €сни пред очите. » е възможно всеки човек да разбере тази истина, ако потърси, или попита за целта на това УпредставлениеФ или УфилмФ. Ќакратко т€ е Уразрушаване на семействотоФ като се насъсква жената срещу мъжа си, а синът и дъщер€та срещу родителите и обичаите на семейството; като се подтикват младежите и девойките в училищата и университетите на смесено обучение под лозунга: УќсвобождаванеФ, У—вободаФ, Уѕри€телствоФ или У„иста колегиалностФ; като се учи мъжа как да заблуждава съпругата си ... и т. н., и т. н. » всичко това под названието У»зкуство...Ф.

†††† ј на този, който казва, че тези представлени€ и филми, които посочихме са за развлечение и увеселение - иначе как би се развличал човек, как би се увеселил, как би се см€л и как би се радвал?!...

†††† ќтговар€ме:  оварните замисли, които развал€т - и имаме пред вид тука, не са за развлечение, нито за увеселение, нито за да забрав€т хората безпокойствата си, а за да забрав€т в€рата и ценностите на религиозните си норми; да забрав€т куртурното си наследство, истори€та и славата си...
У—редствата за масова информаци€Ф не разсмиват хората и не ги прав€т щастливи, напротив те им се присмиват и ги прав€т нещастни. Ќе виждате ли - о, хора, - че темата на всички филми и представлени€ е една и съща - промен€ се само името и заглавието? “€ е УлюбовтаФ, има ли нещо, което да не за любовта и разпалването на страстите и възбуждането на желани€та?! Ќима това е развлечение и увеселение?!...

» ако ти Ц в€рващи човече Ц поискаш зам€на или разрешаване на този проблем, ще ти се отговори: Уѕромени тези, които се разпореждат с тебе, за да се промени състо€нието ти и да се разреши мъчноти€та ти, и след това ще живееш щастливо...Ф

(1) У¬ладение на десницатаФ Ц робин€. (Ѕел. на прев.).

(2) У—ъприкосновениеФ Ц докосване на кожата с кожа, допир.

(1)† ¬ хадис, предаден от ћуслим, от јн-Ќесаи и от »бн ћадже, а јл-Ѕухари го е предал като об€снение.

 

 

 

2. ¬ъпроси и отговори

1. ¬ъпрос: ќбича€т на здрависване на мъже† и жени е разпространен сред много общества. » хората до такава степен са му привикнали, че† упрекват този, който не се здрависва.  ак тогава в€рващи€т мъж и в€рващата жена да се справ€т с това затруднение?
†††† ќтговор: ¬€рващите тр€бва постепенно да възвърнат нездрависването на мъжа с жената, както е навл€зъл и навикът за здрависването. “рудности ще има, както и тези, които са свикнали на този обичай, отначало са срещали трудности. Ќо нека порочните хора не бъдат с по-висока де€телност от в€рващите. ўо се отнас€ до това, че хората ще говор€т и ще упрекват, то те са без стойност по отношение на истинно в€рващи€...
†††† У Ќо јллах, а и Ќегови€т ѕратеник, най-много заслужава на Ќего да угаждат, ако са в€рващи.Ф ( оран, 9:62).

2. ¬ъпрос: јко мъж и жена са сами в асансьор или кола, дори и на улицата, счита ли се това за забранено уединение?
ќтговор: ƒа, това е забранено уединение и изб€гването на това е задължение.

3. ¬ъпрос:  акво е постановлението за работата на жената извън дома й?
ќтговор: ¬ работата на жената извън дома се кри€т много опасности, както посочихме в пети параграф от този раздел. —амо че ние не казваме, че вс€ка работеща жена е неблагочестива, а твърдим, че най-безопасно за жената е да не работи извън дома си.

4. ¬ъпрос: Ќ€кои фирми и учреждени€ задължават жената да облича къси дрехи по време на работа, разрешено ли й е да прави това?
ќтговор: Ќе, това не й е разрешено. “ова задължаване е известно и то подкреп€ становището на тези, които предупреждават за опасността от работата на жената извън дома си.

5. ¬ъпрос:  ои са дейностите, с които дадена жена може да изкарва прехраната си без да върши гр€х?
ќтговор: ќбластта на дейностите, които жената може да върши в дома си е много гол€ма. “€ може да бъде: акушерка, лекарка по женски болести, декораторка, шивачка, тъкачка и тем подобни. ¬ратите за препитанието са широко отворени и Ѕог е този, който го дар€ва. јко жената бъде насочена - с цел опазване на честта и достойнството й - към дейност, с ко€то да се издържа, т€ ще работи, ще печели и ще се издържа. Ќо тези, които се€т развала € насочват към работа извън дома, не за да й дадат работа, а за да се заемат с не€ и да изтъргуват женствеността й.

6. ¬ъпрос: –азрешено ли е мъж и жена взаимно да си търгуват?

†††† ќтговор: ƒа, разрешено е на жена да купи от мъж и обратното, само че с предпазливост и бдителност.

 

 

 

 

 

 

ƒ≈—≈“»†–ј«ƒ≈Ћ:† –ј…†Ќј†ѕ–ќ¬јЋ≈Ќј“ј†∆≈Ќ»“Ѕј

ѕредисловие

 

÷елта ни от заглавието на този раздел Украй на провалената женитбаФ са самите младоженци, защото те са които усп€ват да понесат семейното бреме, или се провал€т в това, като последстви€та и в двата случа€ са или УзаФ т€х,или УпротивФ т€х.
†††† ”спехът на мъжа и жената може да се реализира в семейни€ им живот само с взаимното им сътрудничество в това, което удовлетвор€ва ¬севишни€ Ѕог; и съгласието им да изпълн€ват във вс€ко свое дело постановлени€та на безспорните религиозни норми. » ако те изград€т семейната си връзка на тази крепка основа, ще изживе€т щастлив семеен живот, ще са задоволени, и ще имат награда от ¬севишни€ јллах.
†††† ўо се отнас€ до провала на мъжа и жената, и безсилието им да изпълн€ват нормативните права на Усемейни€ животФ, то се дължи на това, че те нарушават постановлени€та на безспорните религиозни норми и на това, че† следват желани€та си, подчин€ват се на порочни обичаи и на невежо имитиране.
†††† “ук н€кои може да попитат:  акво ще кажете за мъжа и жената, които не в€рват в Ѕог, които виждаме с очите си как живе€т стабилен семеен живот, докато си отричат религиозните норми и У«аконодател€Ф...?!
†††† Ќа тези казваме: «ащо вниманието ви не е привлечено от живота на†† животните?! “ъй като вс€ка двойка УсемействоФ животни живе€т живот, който привлича вниманието. Ќе сте ли виждали двойка врабчета как взаимно си помагат в постро€ването на УгнездотоФ, след което женското снас€ в него €йцето си и как се редува с мъжкото в мътенето на €йцето, докато се излюпи?!... Ќима Усемейни€т животФ на тези две птички е стабилен, защото те са задължени и си изпълн€ват законните задължени€?... ќтговорът е: - Ќе. ўо се отнас€ до причината за това, че н€ма свади между т€х, то това се дължи на УинстинктаФ, който ¬севишни€т јллах е вложил в т€х. “ака те инстинктивно се оплождат, както прав€т мъжът и жената при хората, след това се насочват към мътенето на €йцата, после храненето на пиленцата, както прав€т и родителите при хората спр€мо детето си. јко запитването ви бе на м€сто, по-добре за вас би било да направите сравнение с животно, защото при т€х положението е по-€сно ... Ќо не забрав€йте: „е УбезбожникътФ е най-лошата твар, ко€то се движи по лицето на зем€та, както ¬севишни€т казва:
УЌай-лошите твари пред јллах са онези, които √о отричат и не в€рватФ ( оран, 8:55).
» че УбезбожникътФ е вещ по земните неща и удоволстви€та в т€х, както ¬севишни€т казва:
У“е добре познават земни€ живот, ала неха€т за отвъдни€.Ф†††††††† ( оран, 30:7).
» че УбезбожникътФ не зачита позволеното и забраненото, при него н€ма нещо, което да не е позволено, стига светски€т УзаконФ да не го забран€ва, а ако може да се изхитри над този УзаконФ той го прави, Убез да му мигне окотоФ. “ой не ревнува жена си и не пропуска нищо заради удоволстви€та си, че откъде може да се по€ви причина за конфликт между т€х?!...
Ќесъмнено стабилността на семейни€ живот при н€кои безбожници не се дължи на религи€та, а на това, че те разполагат с причини за материално изобилие. ј тези причини не може да са УценностиФ, нито† УидеалиФ. «атова бедете внимателни и не се заблуждавайте по външността! Ќо да се върнем на нашата тема.
ќт провала на мъжа и жената в семейни€ им живот произтича едно от следните две неща:
»ли да продължат в Усемейни€ животФ с т€гост, лошо съжителство, раздори и конфликти; или да се раздел€т с развод, като всеки един от т€х поеме по сво€ път.
Ќ€ма съмнение, че продължаването на Усемейни€ животФ с лошо съжителство не е най-мъдрото разрешение, противно на това, което н€кои си въобраз€ват като твърд€т, че това е по-леко от УразводаФ. Ќапротив, обратното е правилно, защото ¬севишни€т јллах забран€ва† човек да измъчва себе си, или други€, все едно с какъв вид измъчване. Ќ€ма съмнение и относно това, че Улошото съжителствоФ е измъчване. ¬ тази връзка ¬севишни€т јллах €сно повел€ва на мъжа и жената едното от тези две неща, без да има трето за т€х, като казва:
У » живейте с т€х както подобаваФ ( оран, 4:19).
—ъщо и:
У –азводът е два пъти Ц [после]или задръжте [жените] с добро, или Ц пуснете с благо.Ф ( оран, 2:229).
—ъщо и:
У ј когато сте дали развод на жени и те са изпълнили срока [на изчакване], задръжте ги с благо или ги пуснете с благо! » не ги задържайте с насилие, престъпвайки! ј който направи това угнет€ва себе си.Ф ( оран, 2:231).
ясни€т текст в тези знамени€ показва, че съжителството с добро между мъжа и жената е задължително, в противен случай Ц пускане чрез развод и благо отношение на мъжа към жена си, като отдава всичките й права и € уважава Ц средно положение н€ма.
¬ъв всеки случай Ц в което н€ма съмнение Ц УразводътФ е нещо, което не е желателно и не е желано, но е лек Ц крайни€т лек на болестта УраздорФ между мъжа и жената, след провала на тези, които се стрем€т да ги помир€т и сдобр€т, както ¬севишни€т казва:
У ј ако ви е страх от раздор между двамата, пратете съдник от неговото семейство и съдник от нейното семейство. јко искат сдобр€ване, јллах ще ги помири. јллах е всезнаещ, сведущ.Ф†††††††† ( оран, 4:35). “ези, които порицаваха в€рващите заради УразводаФ и очерн€ха исл€ма, защото ¬севишни€т Ѕог е узаконил в него УразводаФ, б€ха поставени на силно изпитание от ¬севишни€ в семейните си отношени€, докато се стигна дотам, че поставиха за себе си граждански УзакониФ, които позвол€ват на съпрузите да се раздел€т, ако н€кой от т€х пожелае това. Ќа запад това бе една силна плесница за тези, които обиждаха исл€ма и в€рващите мюсюлмани; това бе едно косвено признание за гол€мата мъдрост от узакон€ването на УразводаФ в исл€ма; това бе и едно об€в€ване, че те н€мат знание по този въпрос ...

††††† ††††††††† » щом като Уразд€латаФ е кра€т на провалени€ семеен живот, ще е полезно да по€сним в този раздел н€кои нормативни постановлени€, които зас€гат мюсюлманите изобщо, а в† частност мъжа и жената по отношение на УразводаФ и Уразд€латаФ.

 

 

 

 

 

1. У–азводФ

“ук ще се задоволим със споменаване на най-важните въпроси, свързани с УразводаФ, а те са както следва:

ѕърви въпрос: У–азводът Ц последен лекФ.

 

††† “ова означава, че УразводътФ не е за развлечение, нито за изливане на гнева, както прав€т н€кои невежи мъже, които дават развод на жена си при какъвто и да е конфликт или нервиране. “€хната глупава нетърпимост се възбужда и виждат единствено успокоително средство или в† УразводаФ, или в налагането на собственото мнение на жената и† принуждаването й да изпълни желани€та им. “е започват да се кълнат, че ще се разведат с т€х като постав€т услови€, например: Ујко ти направиш еди какво си ... или отидеш у еди кои си, ти си разведена.Ф
“акива хора злоупотреб€ват с правото на развод, което според закона е в ръцете на мъжа за лишаване от покровителството на женитбата при наличие на нужда, а не като се следват прищевките и се отвръща на лекомислието, простотата и гнева. “е са певърнали УразводаФ в средство за тероризиране и насилствено принуждаване, противно на безспорните нормативи, които са отредили разводът да е лек за проблема УраздорФ между мъжа и жената, а не да е причина за други проблеми...
“ук искаме да посъветваме мъжете и да им напомним за богобо€зливостта, за да съблюдават повелите на ¬севишни€ јллах относно развода, да не го стор€т играчка в устите си, или средство за заплашване и малтретиране на съпругата; и да не произнас€т думата развод, освен когато се желае раздел€не и приключване на семейни€ живот. –азводът се удостовер€ва и регистрира в съдилищата, защото там най-добре се гарантират правата...

†††† ¬тори въпрос: Уѕраво на разводФ

 

††††††  акто се знае УразводътФ е в ръцете на мъжа и е негово право. “ой е, който притежава налагането му, но той тр€бва да спазва повелите на религиозните норми по този въпрос, както посочихме в предната точка.
ўо се отнас€ до жената, т€ може да притежава попечителство от мъжа си, ако той й го даде, като € упълномощи, да има право да се разведе с него когато т€ пожелае, или за определен срок - един окончателен развод (за подробностите нека се погледнат книгите по мюсюлманско право- фикх). — това упълномощаване съпругата може да се разведе с мъжа си, според услови€та по които е придобила правото на попечителството си.
¬ случай, че жената н€ма такова право и мъжът про€в€ва деспотизъм по отношение на развода, като й отказва да се разведе с не€, въпреки наличието на нормативен аргумент, тогава такава съпруга има право да се обърне към съда и да поиска от него Ураздел€неФ между т€х. «а да поиска жената† Уразд€лаФ има причини, които са подробно описани в книгите по мюсюлманско право (фикх), н€кои от т€х са: Ураздел€неФ

заради раздор и конфликти между мъжа и жената; заради изискване на издръжка; заради порок в мъжа - като да е кастриран, или импотентен, или да е болен от болест, ко€то докато трае да не може да се извърши полов акт, като проказа и др.
Ќакратко: ”леснението, с което исл€мът е известен, не остав€ м€сто за притеснение, нито за тирани€, нито за несправедливост, нито за враждебност. ¬севишни€т јллах е сторил за вс€ко затруднение по едно улеснение, и за всеки проблем едно разрешение. Ќа в€рващите Ц мъж или жена - не им остава† друго, освен да се Уразхубав€тФ с богобо€зливост и да спазват постановлени€та, за да се сдоби€т с всеобщо добро в земни€ живот и огромна награда в отвъдни€.

†††† “рети въпрос: У¬идове разводФ

 

†††† ”чените са разделили УразводаФ на две: едини€т е Увъзвръщаем разводФ (тал€к раджъи), а други€т Уокончателен разводФ (тал€к бааин). ќкончателни€т развод се дели на: УмалъкФ и Угол€мФ, ето и по€снението:
1. У¬ъзвръщаеми€т разводФ (тал€к раджъи) е този развод, който не премахва постановлени€та на женитбата, не премахва и владението на мъжа, напротив, женитбата продължава да съществува, щом като жената, на ко€то е даден такъв развод е все още в срока на изчакване, тогава мъжът има право да си € възвърне наново без да иска съгласието й, и без да се сключва нов брак. Ќо, ако не € поиска докато изтече срокът й, т€ става окончателно разведена и той вече не владее възвръщането й, освен с нейно съгласие и нов законен брак.
¬ъзвръщаеми€т развод влиза в сила с думите за развод, които имат €сно значение за раздел€не, на арабски те произлизат от корена†††††††††† Ута-л€-каФ, означаващ: освобождаване от окови; освобождаване от семейната връзка и излизане от покровителството на мъжа; отвар€не на длан от щедрост и за раздаване; даване на нещо. »зразите за развода могат да са: Ути си разведенаФ; или: Уразведох се с тебФ; или: Уразведена женаФ; или: Утр€бва да се разведаФ.
«а осъществ€ването на развода с тези, и подобни на т€х €сни думи н€ма нужда от възнамер€ване на развод. –азводът влиза в сила със самите думи, без да има нужда от възнамер€ването му от мъжа, дори и да твърди, че не е възнамер€вал развод - това не се приема от него.
явни€т развод бива възвръщаем, ако е първи, или втори, но ако е трети Ц след него н€ма възвръщане към съпружеството, докато разведената жена не се омъжи за друг мъж, защото трети€т развод е гол€мо разлъчване на жената, както е известно и установено в закона.
2. Уќкончателни€т малък разводФ(тал€к баин байнуна сугра) е първи€т и втори€т развод, причинен от мъжа с н€ко€ намекваща дума, ако с не€ възнамер€ва развод.  ато да казва на жена си, когато т€ му се кара: У»ди при семейството сиФ, имайки пред вид развод. –азводът бива окончателен дори и ако е с €сните думи за развод, ако мъжът все още не е извършил с не€ съвкупление.
“ози вид развод премахва веднага всички постановлени€ на женитбата и от съпружеството остава само една следа и т€ е определен срок от време. ћъжът и жената не могат да се съберат, освен със сключване на нов законен брак.
3. Уќкончателни€т (категорични€т) гол€м разводФ(тал€к баин байнуна кубра; тал€к ал-батт) е трети€т развод, или трикратни€т Ц има много подробности по този въпрос, по€снени в източниците по мюсюлманско право (фикх).
“ози развод премахва веднага и владението на женитбата и разрешеността. —лед такъв развод жената вече не е разрешена на†††††††††† (не е законна за) мъжа, докато не се омъжи за друг и после този друг се разведе с не€, и изтече определени€т срок за изчакване Ц едва след това е разрешено на първи€ мъж да си € върне със сключване на нов законен брак.
“ук е м€стото да предупредим мъжете, които често приб€гват до развод, че това е в нарушение на постановлени€та на нормите на ¬севишни€ Ѕог. ѕо този начин те постав€т в неловко положение и затруднение и себе си и семействата си, а и това им се връща със страдане и нещастие, а пон€кога и с извършване на незаконен полов акт† поради наличието на категорична забрана между мъжа и жената (след един такъв развод).

†††† ¬сички ние знаем, че е УразводитеФ се† разпростран€ват и се е разнас€т в много страни най-вече от невежество и незнание, а† и от† незаинтересоваността на управл€ващите от човешките проблеми и опазването на религиозните норми. јко отговорните власти наложат на тези, които си игра€т с† развода и най-малкото наказание и мъмрене, процентите на игра с развода бързо ще намале€т и след време ще се стигне до изчезване на този ужасен навик.
Ќесъмнено борбата с невежеството на тези хора, опазването на семействата и защитата на правата на семействата не се осъществ€ва с издаването на снизходителни закони в областта на гражданските състо€ни€, нито с вземането под внимание на н€кои слаби мнени€ на учените под предлог защита на семейството, а с подобр€ването и изправ€нето на първо м€сто на опорочените души, с научаването на невежите и с обуздаване на играещите си с постановлени€та на религиозните норми, които гледат лекомислено на отговорността и това, което им е поверено.
ƒори и да съпроводим онези невежи мъже и им предложим всеки ден нов закон за гражданските състо€ни€, в който да се съдържа това, което ги изкарва от затрудненото положение - в което сами са се поставили, пак н€ма да стигнем с т€х до облекчение... «ащото разпространеното невежество не се облекчава, освен със знание. «атова н€ма нужда - по скоро не е разрешено, за всеки невежа - извършил глупост, да се търс€т УсловаФ, които да оправдават де€нието му, или с които да се смекчи глупостта му. “ова, което е длъжно е, да се постави граница за онези невежи мъже, които да се обучават и просвещават чрез средствата за масова информаци€, след това и с възпирането и превъзпитанието им, когато злоупотреб€ват с действи€та си и вършат глупости, които вред€т на семейството.
ј на този, който каже: У акво ги зас€гат държавата и средствата за масова информаци€ разводите и разведените семейства?Ф. ўе кажем: јко това нещо не зас€га управл€ващите и средствата за масова информаци€, тогава интересно би било да знаем какво би интересувало тези и онези?!
Ќие виждаме Ууправл€ващитеФ да защитават авторитета, властта, обкръжението и режима си със силата на закона..., а пон€кога и със сила, за ко€то н€ма закон... «атова никой не може да се осмели да ги спомене с лошо Ц не за нещо друго, а защото хората са уплашени(1). “ака и ако играещите с УразводаФ бъдат превъзпитани, н€кой би ли се осмелил да† престъпва закона?

†††† „етвърти въпрос: Уѕозвол€ване† на разведената жена да се омъжиФ

 

†††† — този въпрос имаме пред вид кога на разведената с Уокончателен гол€м разводФ жена й е позволено да се омъжи за първи€ си мъж. “ова става като се омъжи за друг мъж, както повел€ва ¬севишни€т:
У ј ако се разведе с не€ [за трети път], т€ не му е позволена после, преди да встъпи в брак с друг мъж...Ф( оран, 2:230).
ѕостановлението на религиозните норми, извлечено от това знамение е, че Укатегорично разведената женаФ е позволена на първи€ си мъж след като се омъжи за друг мъж, после той се разведе с не€ и определени€т срок на изчакване след този развод премине.
”чените имат много мнени€ по постановлението относно втората женитба, ако целта от не€ е жената да стане позволена на първи€ й мъж. Ќие не желаем да изложим тези мнени€, тъй като книгата ни не е м€сто за разискване на тези мнени€, както многократно сме посочвали, но ще се ограничим със споменаването на мнението на по-гол€мата част от учените, което накратко е,† че:
¬тората женитба тр€бва да е с цел за самата себе си, а не за разрешаването. јко тази женитба е с цел разрешаване, този който € възнамер€ва извършва гр€х.

†††† ¬ажно е тук да предупредим хората за това, което прав€т н€кои в това отношение: те намират н€кой, който да† сключи фиктивен брак Ц както се казва Ц с† категорично разведената жена, после да се разведе с не€ - без да извърши полов акт... ѕосле пред съда и двамата лъжат като за€в€ват, че са имали полов акт, а в действителност са н€мали. » всичко това, за да може първи€т й съпруг да получи възможност да сключи нов брак с не€, след тази грозна подлост.
Ќесъмнено това е грозна постъпка и е от големите грехове, защото нарушава категорично и €сно постановление на религиозните норми. ¬€рващи€т мъж не тр€бва да забрав€, че светът Ц с всичко, което е в него, не може с нищо да замени отвъдното. ”мен е този, който се съобраз€ва с това.

†††† ѕети въпрос: У ѕрикачен разводФ

 

†††† Уѕрикачени€т (обусловен) разводФ е този, който е прикачен към дадено условие, примерно мъжът да казва на жена си: Ујко отидеш в дома на родителите си, ти си разведенаФ; или към вид случка, като да й казва: Ујко дойде еди кой си, ти си разведенаФ; или към време, като да й казва: У огато дойде месец еди кой си, ти си разведенаФ.
Ќе сме тук, за да избро€ваме тези положени€, но споменаваме този въпрос, за да попитаме такива мъже Ц при които всеки път, когато н€кой от т€х има конфликт с жена си относно извършването на нещо, или посещението на родителите, мъжът за да покаже, че е мъж и че може да й попречи да направи това, което не съвпада с неговото мнение, започва да се кълне в развод Ц следни€ въпрос:  акво добро има, глупави мъжо, за тебе, за жена ти и за семейството ти в тези клетви за развод?!... Ќе знаеш ли, че не е разрешено на човек да изостав€ родителите си?!  ак тогава чрез обусловен развод забран€ваш на жена си да посещава дома на родителите си, когато прекрасно знаеш, че накра€ т€ ще отиде там. Ќе, и ти си този, който ще отиде там ... » ще пита учените да му отговор€т дали това действие е от мъдър човек?...
’ей, избързващи мъже... УмъжествотоФ не е в клетвите за развод, изпълнени или обусловени, истински€т мъж е този, който мъдро и с обмисл€не, с търпение и неизбързване решава семейните си въпроси, а не с прибързване, защото в прибързването се крие съжаление.  олко са много мъжете, които необмислено прибързват и се заклеват в развод, а после съжал€ват, когато от съжалението вече н€ма полза...
Уѕрикачени€т (обусловени€т) разводФ влиза в сила, когато се изпълни условието, към което е прикачен. јко мъжът каже на жена си: Ујко говориш с майка си, ти си разведенаФ, и т€ говори с не€ Ц дори и само една дума, разводът влиза в сила.
Ј†††† Ј†††† Ј

†† Ўести въпрос: У –азтрогване на брака при вероотстъпничествоФ

 

†††† “ова е много опасен въпрос, дори може да се каже, че е абсолютно най-опасни€т, защото следите от вероотстъпничеството не се ограничават само с женитбата, а преди това, то премахва в€рата Ц опазил ни Ѕог. «атова споменаваме този въпрос, за да предупредим УнезнаещитеФ в кои неща попадат в зачатък на вероотстъпничество; и за да по€сним ужаса от това, което извършват и в последствие постановлението на женитбата след вероотстъпничеството.
†††† 1.  ой е вероотстъпник?
†††† У¬ероотстъпникФ е този, У който става неверник, след като се е отдал на Ѕога; по сво€ вол€, без да е насилван; дори и да е на шегаФ. ¬секи, който съдружава друг с ¬севишни€ Ѕог става неверник; или см€та, че “ой има съпруга или син; и всеки, който пред€в€ва претенции, че е пророк; или пов€рва на този, който е пред€вил такива претенции; или отрича пророчеството на н€кой от пророците, които ¬севишни€т јллах споменава в —вещени€  оран, като: јдам, »дрис (≈нох), »л€с (»ли€), »брахим (јвраам), ћуса (ћоисей), »са (»исус ’ристос), ћухаммед (јллах да ги благослови и с мир да ги дари).
—тава неверник всеки, който се подиграе с ¬севишни€ Ѕог; или с ѕророците ћу; или с  нигите ћу с думи, или написване на книга, или с дела; става неверник и този, който ругае ¬севишни€ Ѕог, дори и да е €досан Ц €дът не е оправдание; или ругае  орана; или ругае н€кой от јнгелите ћу.
—тава неверник и този, който отрича съществуването на ангели; джинове; отвъдни€ св€т с –а€, ќгън€, ƒен€ на страшни€ съд, “еглилките на справедливото правосъдие и ѕът€ (—ират), който минава над ќгън€ и води към –а€.
—тава неверник и този, който в€рва, че ¬севишни€т Ц сами€т “ой, е навс€къде; и този, който см€та за верни убеждени€та на еретиците и неверниците и не ги см€та за безбожни.
—тава неверник и този, който окачеств€ва »сл€ма с назадничавост; или описва религиозните норми с негодност за приложение в наше време; и този, който се отнас€ с неуважение към —подвижниците и ги описва като бедуини с цел да омаловажи достойнствата им.
ќтдадени€т Ѕогу човек тр€бва да се предпазва и изб€гва вс€ко действие, или слова, или убеждени€, които вод€т до неверие. » ако от н€кой произлезе нещо такова, тр€бва веднага да се разкае.  ато разкайването му не бива да е само с изричането на изразите за това, а тр€бва да повтори и изричането на Удвете свидетелстваФ, като каже: У—видетелствам, че н€ма божество, освен јллах. —видетелствам, че ћухаммед е Ќегов раб и пророк. јз съм непричастен в това, което казах, или : направихФ. “ой тр€бва да иска от јллах да му прости и да го дари с благополучие след това, тъй като н€ма нищо по-скъпо от Ув€ратаФ.
†††† 2. ¬ли€нието на вероотстъпничеството върху женитбата.
†††† „етиримата »мами(1) и учените Ц техни последователи, са единодушни, че УвероотстъпничествотоФ от »сл€ма, все едно дали се е случило от мъжа или от жената, разтрогва женитбата и с не€ се премахва разрешеността, ко€то е съществувала между мъжа и жената. —лед това между »мамите има разногласи€ относно въпроса:  ога се разтрогва брака при вероотстъпничество?
ѕримерно, ако н€кой от съпрузите ругае ¬севишни€ Ѕог, веднага ли се разтрогва брака?
ƒвамата »мами јш-Ўафии и јхмед (јллах да се смили над т€х) са на мнение, че ако вероотстъпникът се разкае по врме на определени€ срок за изчакване на жена му, той се остав€ в бракосъчетанието си, без да се налага сключване на нов брак Ц при условие, че е имал с жената полов акт. Ќо, ако определени€т за изчакване срок на жена му се свърши преди да се разкае и върне към »сл€ма, тогава тр€бва да се сключи нов брак.††† ј, ако е н€мал полов акт с жена си, т€ става моментално Уокончателно разведенаФ с него поради вероотстъпничество.
ѕоследователите на »мам јбу ’анийфа (јллах да се смили над т€х) са на мнение, че ако н€кой от съпрузите се отвърне от »сл€ма, това води до моментално разтрогване на брака и моментално осъществ€ване на разд€лата между т€х, без да се изчаква решението на съди€та.†††††††††††††††††† ј в случай, че вероотстъпникът се разкае и пожелае да заживее с† половинката си, тогава тр€бва да се сключи нов брак.
ѕоследователите на »мам ћалик (јллах да се смили над т€х) са на мнение, че с УвероотстъпничествотоФ се осъществ€ва един окончателен развод моментално и след това тр€бва да се сключи нов брак.

†††† —едми въпрос: У –азвод и опрощаванеФ

†††† “ова е вид развод в »сл€ма, основа на който са словата на ¬севишни€:
У јко се опас€вате, че двамата не ще спаз€т границите на јллах, не е прегрешение за т€х, ако жената даде откупФ. ( оран, 2:229).
“оест, жената да откупи себе си от мъжа, като му† даде откуп срещу развод.
ѕо времето на ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари) се е осъществил първи€т такъв развод. ¬ хадис, предаден от јл-Ѕухари, от јбу ƒауд и от јт-“ирмизи се казва, че ƒжамиле Ц жена на —абит†††††††† ибн  айс јл-јнсарий (јллах да е доволен и от двамата) е дошла при ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари) и казала:††Уќ, ѕратенико на јллах, —абит ибн  айс, не мога да го порица€ нито в морала, нито във в€рата, само че аз ненавиждам неблагодарността в »сл€маФ. ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) казал: Уўе му върнеш ли градината?Ф “€ отговорила: У- ƒаФ. ѕратеникът на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) казал: У¬земи градината и се разведи с не€Ф. “ой се бил оженил за не€ като й е дал палмова градина като сватбен дар.
¬ажното в тази тема е даването на откуп от жената, за да се откупи от мъжа си, да става от сватбени€ й дар, или с връщането на нещо, взето от него, като това да е от сърце, поради словата на ¬севишни€, в обръщението към мъжете по отношение на сватбените дарове:
У» давайте на жените задължителната плата от сърце! ј ако ви отстъп€т нещо от него, €жте го със здраве и охота!Ф ( оран, 4:4).

ўо се отнас€ до жена, ко€то прощава на мъжа си сватбени€ си дар, защото той € измъчва и притесн€ва, нека такъв мъж не се радва с придобитото, защото съвестта му не е очистена от правата на жена му пред ¬севишни€ Ѕог и “ой ще му държи сметка два пъти: веднъж за тормоза и измъчването на жената, и още веднъж за нарушаването на правата й.

(1) ¬ един виц се казва, че едни хора са срещнали мъртво пи€н човек, който не спирал да отправ€ псувни, ругатни и обиди. » му казали: У-Ќапсувай еди кой си лидерФ. » пи€ни€т го напсувал с хапливи и €звителни слова. ѕосле му казали: У- Ќапсувай еди кой си премиерФ. ј пи€ни€т казал:†††††††† У- ’а ... ха ... ха ...Ф.
ѕогледнете, уважаеми читателю, към уплахата, укрот€ването и властта как карат пи€ни€ да изтрезнее...

(1)† У„етиримата »мамиФ Ц»мам† јхмед, »мам јш-Ўаафии, »мам ћалик и »мам јбу ’анийфа (јллах да се смили над т€х). (Ѕел. прев.).

 

 

 

 

 

 

2. ¬ъпроси и отговори.

1. ¬ъпрос: ћъжът може да произнесе думите за развод на шега и на закачка, тогава такъв развод осъществ€ва ли се?
ќтговор: ƒа, разводът на шега и на закачка влиза в сила, така както се осъществ€ва сериозни€т развод.
2. ¬ъпрос: –азрешено ли е на мъжа да вземе от жена си† повече, отколкото й е дал за сватбен дар, за да се разведе с не€?
ќтговор: ƒа, това му е разрешено, ако жена му даде това от сърце,††††† без това да й навреди и без това да е под негов натиск. «абранено е т€ да му даде нещо, без да е съгласна. » в такъв случай, ако мъжът €де такова нещо Ц €де непозволено (харам).
3. ¬ъпрос:  ои са правата на разведената жена?
ќтговор: Уќкончателно разведената женаФ има право на останалата част от сватбени€ й дар и издръжката й по време на срока за изчакване.

4. ¬ъпрос:  акви са задължени€та на овдов€лата жена, ко€то изчаква периода след смъртта?
ќтговор: ќвдов€лата жена не тр€бва да напуска дома си и да излиза от него, освен по н€каква нужда. “р€бва да се откаже от гизденето, парфюмирането и† показването на мъка по загубата на съпруга си.
5. ¬ъпрос: –азрешено ли е на овдов€лата жена да напусне дома на мъжа си и да се настани в друго жилище?
ќтговор: Ќе, не е разрешено т€ да напусне семейни€ дом, напротив овдов€лата жена е абсолютно длъжна да удържи срока на изчакване в него. Ќе й е разрешено да се премести† на друго м€сто, освен по необходимост, заради словата на ¬севишни€, отнас€щи си до разведените:
У...Ќе ги пропъждайте от домовете им, а и те да не излизат, освен ако са сторили €вна скверност...Ф ( оран, 65:1).
6. ¬ъпрос: јко един мъж се разведе с жена си, като не знае какво ще произтече от това, което казва поради незнанието си, тогава какво е постановлението относно негови€ развод?

††† ќтговор: –азводът му е действителен. » никой не се извин€ва за незнанието си - освен човек, който съвсем отскоро е приел исл€ма и не е минало достатъчно време за научаването на подробностите от религи€та му; или който е израснал в селце, далеч от хората. ќсвен тези двамата, другите н€мат извинение за незнанието си, защото търсенето на знание е задължение на мюсюлманите.

 

 

 

 

 

 

≈ƒ»Ќјƒ≈—≈“»† –ј«ƒ≈Ћ :††  ј„≈—“¬ј† Ќј†† Ќј“”–ј“ј

У ачествата на натуратаФ (хисал ал-фитра) се наричат също и Узакони на природатаФ (сунан ал-фитра), защото са законите на ѕророците (јллах да ги благослови и с мир да ги дари), които ни е повелено да следваме, с които се съглас€ват религиозните норми, с€каш те са нещо вродено, заложено по натура.
 акто ще видиш, скъпи читателю, ако човек съблюдава тези качества, и ги прилага на себе си, с това той реализира най-висока чистота, из€щество и законно разхубав€ване Ц нещо, което го прави да е одобрен сред хората и в занимани€та си със съотечествениците и семейството си.
Ќ€ма съмнение, че семейната връзка се вли€е от тази тема повече от всичко друго.  олко много жени има, които изпитват отвращение от мъжете си, защото са мръсни - с лоша миризма, поради което възникват конфликти и често се стига до разд€ла между т€х. “ова е така, защото една от най-важните причини за семейното щастие е: нито един от т€х да не види от други€ нещо, което ненавижда; и да не усети от него отвратителна миризма. ƒушата се успоко€ва и отпуска, когато види нещо, което го радва, или усети при€тна миризма.
ѕо тази причина възвишените религиозни норми вдъхнов€ват жената да се разхубав€ва за мъжа си - не за другите, както и да се парфюмира и разкрас€ва не за друг, а само за мъжа си. «ащото той е единствени€т човек, който има право да изпитва удоволствие от хубостта й и от при€тни€ й аромат. » мъжът в зам€на на това тр€бва да прави подобното.

†††† ¬ключихме този раздел, за да по€сним н€кои въпроси, които интересуват мъжа и жената, касаещи хигиената, чистотата, разхубав€ването и† премахването на смущаващите и отблъскващи неща. »зточник за въпросите от този раздел б€ха възвишените пророчески хадиси, ето† н€кои от т€х:
Ј’адис, предаден от јл-Ѕухари, от ћуслим, от јхмед, от јбу ƒауд, от јн-Ќесаи, от »бн ћадже и от јт-“ирмизи с първоизточник јбу ’урайра (јллах ƒа е доволен от него) от ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари), който е казал:
УЌатурата е в пет неща: обр€зването, обръсването на космите от срамните места, намал€ването на мустаците, изр€зването на ноктите, изскубването на космите от подмишницитеФ.
Ј’адис, предаден от ћуслим, от јхмед, от јбу ƒауд, от јн-Ќесаи, от »бн ћадже и от јт-“ирмизи с първоизточник Ућайката на в€рващитеФ јйша (јллах да е доволен от не€) от ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари), който е казал:
У ƒесет неща са от натурата: намал€ването на мустаците, пускането на брада, почистването на зъбите, почистването на носа, изр€зването на ноктите, измиването на ставите на пръстите, изскубването на космите от подмишниците, обръсването на космите от срамните места и намал€ването на водатаФ.
ћус`аб ибн Ўайба Ц един от веригата предавачи на хадиса, казва: У«абравих десетото нещо, освен да е Уизплакването на устатаФ.Ф

††††

»мам јт-“ирмизи казва:† У УЌамал€ването на водатаФ означава: подмиването с вода.Ф

 

 

 

 

 

1. ќЅ–я«¬јЌ≈

а) Уобр€зване на мъжаФ;

†††† ѕо-гол€ма част от учените са единодушни, че Уобр€зването на мъжаФ е потвърдена† сунна и че е от натурата на исл€ма, ко€то не може да се изостави при мъжете. Ќ€кои от учените пък твърд€т, че обр€зването на мъжа е задължително (фард, фарз).

†††† Ќай-добре е момчето да се обреже, когато е малко. ќтносно времето за обр€зване учените имат много мнени€, за споменаването на които тук н€ма м€сто.
”чените са единодушни Ц както казва јл- уртуби Ц че »брахим (јвраам) (јллах да го благослови и с мир да го дари) е бил първи€т, който се е обр€зал и е бил в напреднала възраст.
—транното е, че христи€ните отхвърл€т обр€зването и упрекват този, който го прави. » че се горде€т с това, че отхвърл€т обр€зването и† см€тат това за в€ра и религи€?!


†† б) Уобр€зване на женатаФ.

††† Уќбр€зването на женатаФ е отстран€ване на част от клитора на жената, а клиторът, както вече по€снихме: е малък ерогенен орган, като гребена на петел в най-горната част на женски€ полов орган.
“ози вид Уобр€званеФ е бил известен сред н€кои племена в топлите страни, след като н€кои жени там се оплакали от удължаване в клитора, което ги дразнело по време на ходене и движение. » тогава те приб€гнали до скъс€ването му, за да избегнат раздразн€ването му.
ќбр€зването на жената или е санитарна хирургическа операци€ по принуда; или е племенен обичай. “о не се изисква в исл€ма, не е и от сунната, не е и похвално за момичетата Ц както се казва. Ќапротив: обр€зването на жената по религиозните норми е неодобрено (макрух), защото за него н€ма текст в мюсюлманското законодателство и защото лишава жената от усещането на наслада и удоволствие(1).


(1) ≈дин еврейски журналист през 1993 г. посредством Ѕразилската телевизи€ разпространи, че »сл€мът повел€ва да се премахне ерогенни€ орган на жената, за да се лиши т€ от удоволствие. “ази тема също бе† повдигната и в √ермани€ - в гол€м мащаб, с цел злепостав€не на »сл€ма.

 

2. Уѕремахване на космите от срамните местаФ - (»стихдад)

†††† “ова са космите около полови€ орган и ануса и при мъжа и при жената.
ѕремахването на космите от срамните места е от сунната за мъжа и за жената, за да се постигне чистота на тези места. ќбръсването е най- доброто средство за това, но† може да стане и чрез изскубване, или друго.

†††† 3. Уѕремахване на космите от подмишницитеФ
†††††††††

†††† ѕодмишницата е вдлъбнатината под ръката при рамото. ѕо единодушното мнение на ученит円 изскубването на† космите от подмишницата е от сунната† и за мъжа и† за жената.  ато изскубването е по-добро от бръсненето за този, който може да превъзмогне болката от скубенето, но ако скубенето го дразни, н€ма нищо лошо в бръсненето.
ѕолзата от премахването на космите от подмишницата е, че то е м€сто, което често се изпот€ва, по космите се събира мръсоти€ и се по€в€ва отвратителна миризма.

†††† 4. УЌамал€ване на мусстацитеФ

†††† ћустаците са космите, които растат по горната устна на мъжете. ”чените са единодушни, че удължаването на мустаците е неодобрено (макрух), и че намал€ването им докато се види кра€т на устната и белотата й - тоест: очертани€та на устната, е от сунната.
”чените имат различни мнени€ по отношение на това до какъв предел да се намал€ват мустаците:
Ќ€кои са на мнение, че най-доброто намал€ване е без да се прекал€ва в това. ƒруги казват, че най-доброто е прекаленото намал€ване дори и до обръсване.  азано е и, че тези две мнени€ са лоши. ƒруги са на мнение, че бръсненето на мустаците е неодобрително, като казват, че с това му се причин€ва болка.
¬ажното тук е да не се уголем€ват мустаците, да не се удължават и да не преминат очертани€та на устните, защото в това ще се оприличават с безбжниците.

†††† 5. Уѕускане на брадаФ

“оест да се остави брадата да се уголем€ва като не се бръсне.  акто се знае остав€нето на брадата е несъмнена и известна сунна от ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари), ко€то е потвърдена и с думите и с делата му (јллах да го благослови и с мир да го дари). ¬€рващи€т н€ма право да нарушава тази сунна, особено духовните водачи и учените.
ЈЈЈ

†††† 6. У»зр€зване на ноктитеФ

†††† »зр€зването на ноктите е от сунната и за мъжете и за жените. ”дължаването на нокът е неодобрено (макрух), защото е в нарушение на пророческата сунна и защото удължената част на ноктите събира† нечистоти и много мръсотии, които тр€бва да се изхвърл€т така, както се изхвърл€т останалите нечистоти от т€лото,† и така, както се премахват космите от подмишниците и срамните места.
Ќ€кои жени погрешно си мисл€т, че удължаването на ноктите† е украса. “е удължават ноктите си, губ€т време и† пари заради т€х като ги лакират с различни цветове и см€тат това за красота и украса.

 

†††† 7. У ѕодмиванеФ

†††† УѕодмиванетоФ е един от въпросите на чистотата. ќзначава: премахване на нечистота от задни€ проход и почистване на м€стото от не€, с кое да е нещо, което отстран€ва нечистотата Ц като камъка и в наше време тоалетната харти€. » най-доброто е това да се последва с измиване на прохода на нечистотата с вода.
ўо се отнас€ до УподмиванетоФ след уриниране, то това тр€бва да става след като се спре процеждането на урината. ѕри жените е достатъчно да се изчака мъничко след уринирането след което да се подмие и измие. ѕри мъжете е малко по-сложно, те тр€бва леко да притиснат с пръстите на л€вата ръка полови€ си орган и прокарвайки ги н€колко пъти от най-долната му част към прохода да изцед€т останалите капки урина. ѕри т€х това може да стане и с ходене - дори и една крачка, или с каквото и да е движение, което подпомага излизането на остатъците† урина от пикочни€ канал. —лед това се подмива и се измиват ръцете.

 

†††† 8. У »змиване на ставите на пръститеФ

†††† —тавите на пръстите са подвижните свиваеми връзки, местата, където се съедин€ват краищата на костите чрез сухожили€.

††††  ъм ставите се добав€ всичко, което има гънки и прилика с т€х по т€лото, и вс€ко м€сто, където обикновено се събират нечистотии, като ушната раковина, вътрешността на носа, пъпната вдлъбнатина и ъгълчето на окото откъм носа.

†††† ќбръщането на внимание на измиването на тези места по т€лото е от сунната, полагайки грижи за чистотата и при€тната миризма.

ЈЈЈ

†††† 9. Уѕочистване на устатаФ

††††  акто се знае, най-силното измъчващо нещо от човека е да има непри€тна миризма, и най-непри€тното от не€ е дъхът на устата.
«а непри€тната миризма на устата има причини, н€кои от т€х са: гниене на венците; непочистване на зъбите от остатъците от храна, които се разлагат и от т€х се разпростран€ва непри€тна миризма; €дене на лук, чесън или нещо подобно; лоши€т обичай: пушене на цигари Ц на който свикнаха повечето хора и др.
ќбръщането на внимание на чистотата на устата и хигиената му е от сунната. Ќай-доброто почистване на устата се осъществ€ва със УсиуакФ(1), което е и от сунната на ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари).

†††† 10. У√рижа за косатаФ

†††† √рижата за косата е от сунната:
а) като се измива и почиства всеки път, когато има нужда, за да не се превърне в гнездо на въшки и гниди (€йца на въшки);
б) като се сресва и раздел€, но ако не се отдел€, се остав€ изц€ло както си е. Ќай-добре за жената е да сплете косата си на плитки;
в) разрешено е и на мъжа и на жената да си бо€дисват косите, на не с черен цв€т. Ќеодобрително е и изскубването на белите косми, защото те са ореол за в€рващи€ и достойнство;

г) забран€ва се (бива харам), специално на жената, да съедин€ва косата си с друга коса, дори и да е изкуствена коса. “ъй като има хадис от ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари), в който се казва: Ујллах прокле съедин€ващата и искащата съедин€ванеФ. ѕредаден от јл-Ѕухари и от ћуслим.
У—ъедин€ващатаФ е тази, ко€то съедин€ва косата си, или косата на друга жена, с друга коса.
У»скащата съедин€ванеФ е тази, ко€то иска н€кой да й направи това.

ЈЈЈ

 

 

 

 

†††† 11. ¬ъпроси и отговори

†† ††1. ¬ъпрос: »ма ли определено време за изр€зването на ноктите, за изскубването на космите от подмишниците и другите?
†††† ќтговор: Ќ€ма определено време за тези неща. “о се определ€ от нуждата, от дължината на ноктите или косата. јко са големи се намал€ват. «а предпочитане (мустахаб) е човек да се оглежда от петък на петък. Ќеодобрително (макрух) е това да се остав€ повече от четиридесет дни, тъй като има хадис, предаден от ћуслим с първоизточник јнас†††† ибн ћалик (јллах да е доволен от него), който гласи: УЌа нас ни се определи време в намал€ването на мустаците, изр€зването на ноктите, изскубването на космите от подмишниците и обръсването на срамните места да не ги остав€ме повече от четиридесет дниФ.

†††† 2. ¬ъпрос: –азрешено ли е да използваме н€какви медикаменти или вещества (депилатори) за премахването на космите, вместо бръсненето или оскубването?
†††† ќтговор: ƒа, това е разрешено.

†††† 3. ¬ъпрос: Ћакът, който н€кои жени си постав€т на ноктите† пречи ли на правилността на очистването и молитвата, ако се постави, след като те са се очистили?
†††† ќтговор: —поменати€т лак пречи на правилността на очистването (изкъпването-гусл и омиването за молитва-уду, абдест), дори и да е поставен, когато жената е очистена, защото лакът възпреп€тства достигането на водата до нокът€, който задължително тр€бва да се измие при омиването за молитва (уду, абдест), или изкъпването (гусл) от нечистоплътност или менструаци€. «а лака н€ма постановлени€ като тези за кожените УчорапиФ (хуфф, мест) или за гипса и шините, за да е достатъчно само докосване върху т€х.

†††† 4. ¬ъпрос: –азрешено ли е жената да крие косата си с перука и с не€ да се показва пред чуждите хора?
†††† ќтговор: Ќе, това не й е разрешено.

†††† 5. ¬ъпрос: Ќ€кои мъже се горде€т с удължаването на мустаците си и го см€тат за мъжество, това прието ли е по религиозните норми?
†††† ќтговор: Ќе, това не е прието по религиозните норми, както споменахме, нито пък е УмъжествоФ, напротив това е една разпространена непросветеност. ўо се отнас€ до мъжеството, то бива с придържане към постановлени€та на религиозните норми и с дела по сунната на ѕророка (јллах да го благослови и с мир да го дари). јко мъжеството зависеше от н€колкото косъмчета, щеше да се премахне с премахването им Ц горко на мъжеството.

†††† 6. ¬ъпрос: Ќ€кои жени изскубват космите от веждите си или ги бръснат, като на т€хно м€сто рисуват други вежди с молив, според желанието си. “ова радрешено ли е?
†††† ќтговор: Ќе, това не е разрешено. ∆ената, ко€то прави това със себе си или на друга жена е прокълната, защото промен€ сътвореното от ¬севишни€ јллах и обезобраз€ва лицето си.
††††

†††††††††

 

 

 

 

ѕќ—Ћ≈—Ћќ¬

†††† ѕисането не е лесна работа, както казват учените, как тогава би било да се пише по отношение на личните и интимни въпроси?!
Ќие знаем, че хората са различни и капризни и че между т€х се среща вещ учен и заслепен неук. ”чени€т човек одобр€ва и окуражава, а неуки€ или зложелателни€т има само една грижа: как да злослови, как да обвин€ва, как да обижда и нат€ква.
—амо че въпросът е: —пира ли, сковава ли се, научната де€телност?††† »: ¬ъздържат ли се просветените хора от по€сн€ването на постановлени€та на възвишените религиозни норми поради уплаха от онези бавноразвиващи се? ќтговорът е: Ќе, но на хората тр€бва да им се об€сни и да се научат на нещата, от които ще има† полза за религи€та и светски€ им живот.
Ќие по€снихме проблемите в тази книга, с позволена откровеност, за да бъде база за щастлив семеен живот и благочестиво в€рващо семейство.
Ќ€кои от целите, които сме си поставили с тази книга са:
ќтвръщане на вълните за въвеждане в заблуждение; объркване и изопачаване, които враговете на в€рващите и религиозните нормиЦ от изток и запад - отправ€т против† религи€та и добрите му и почтени постановлени€, свързани със семейството и правата на двамата съпрузи.
» противопостав€не на нихилистичните течени€(1), които заплашват нас и щастието на в€рващото семейство. —къпи читателю, пр€мотата, с ко€то се срещна в тази книга не е вид снизходителност, нито пък пробив в защитната обвивика на достойнството, а е об€снение на действителността такава, каквато е, и об€снение на постановлени€та на възвишените верски норми - относно нещата, от които мъжът и жената имат нужда, или с които се срещат в семейни€ си живот.
¬ тази си дейност ние не претандираме да сме съвършени, а казваме: Ќие се потрудихме, като се постарахме да начертаем правилните белези на семейни€ живот в истински€ исл€м, според силите и възмжностите си. ѕосочихме на семейните мъже и жени, и на тези Ц които са на път да създадат семейство, най-деликатните и важни въпроси, като се над€ваме ѕречисти€т и ¬севишен јллах да увеличи ползата за мюсюлманите от тази книга и да ни награди с помилване, благополучие и целокупност в този и в отвъдни€ св€т.
» нека ¬севишни€т јллах да благослови и приветства ѕоследни€ ѕророк ћухаммед - ѕророкът, който не знаеше да чете и пише, семейството му и всички негови сподвижници.
 нигата бе завършена в гр.Ѕейрут в следобеда на петъка, който бе последен ден на месец ћухаррам(1) през 1412 год. по хиджра(2), отговар€що на 1991 г.(3), хвала на јллах Ц √оспода на световете.

ЈЈЈ

(1) У—иуакФ, или УмисуакФ- ароматна пръчка (когато е пр€сна) от корените на пустинно дърво. »зползва се като се нареже на по около 15 см. дължина и се обели кората на около един сантиметър от кра€. ќтначало това крайче леко се сдъвква и с това се отдел€т власинките, които придобиват вид на четка. ћного добре почиства зъбите. —лед време използваната част се отр€зва и се обелва кората на по-горната част, пак по същи€ начин. Ќа дебелина се избират пръчки приблизително колкото дебелината на пръстите. (Ѕел. прев.).

(1)† Ќай-общо нихилизмът е безусловно отричане на общоприетите ценности. (Ѕел.прев.).

(1) ћухаррам Ц първи€т месец от лунни€ календар. (Ѕел. пр.).

(2) ’иджра, или хеджир, или егира Ц мюсюлманско летоброене по лунни€ календар, началото на което започва от преселението на ѕратеника на јллах (јллах да го благослови и с мир да го дари) от ћека в ћедина (16 юли 622 г. Ц вж. Ѕългарски тълковен речник, 1994 г.,ƒ. ѕопов, четвърто изд.). (Ѕел. прев.).

(3) ѕрез 1415г.-1994 г. прегледахме тази книга, добавихме единадесети раздел и коригирахме послеслова. —лед това книгата бе издадена на тази основа от третото си издание. Ќаистина ¬севишни€т јллах е покровител€т на успеха. јвторът ћухаммед ибн јхмед  енан.